facebook
 
Mededelingen
 
 

Op uitnodiging van onze redacteur Bart Seynaeve komen op 21 augustus 2017, exact honderd jaar na het overlijden van Richard Price in het Feldlazarett van Gullegem, Richards twee kleindochters Cheryl en Lesley naar Gullegem en naar Harelbeke om hun grootvader te herdenken. Op het Brits kerkhof te Harelbeke zal Bart het levensverhaal van deze man brengen, een trompettist zal de Last Post en Amazing Grace blazen, daarna volgt de neerlegging van een bloemenkrans door de twee kleindochters en door de heemkundige kring De Meiboom. Als slot volgt een wederwoord van de familie. Iedereen is hartelijk welkom.

 

Oude notariële akten en de Gullegemse geschiedenis

 

De heemkundige kring doet een oproep om oude notariële akten van de verkoop of aankoop van huizen, hoeven, landerijen... niet met het oud papier mee te geven, maar te schenken aan het archief van de heemkundige kring. Die oude akten bevatten immers informatie die soms van onschatbare waarde is voor de Gullegemse geschiedenis. Je kunt oude akten afgeven aan een bestuurs- of redactielid.

Oproep: wij zoeken oude foto's van Gullegem

 

Medewerkers van de heemkundige kring De Meiboom Gullegem zijn bezig met verschillende projecten waarvan de resultaten zullen gepubliceerd worden in het tijdschrift 't Meiboompje. Wij zijn daarvoor op zoek naar oude foto's van diverse evenementen o.a. stoeten, processies, hanengevechten, kampioenvieringen, uitvaarten...

Voor het project 'Gullegem, vroeger en nu' zijn we op zoek naar oude foto's van straten en pleinen, van openbare werken, van de bouw van de woonwijken, van verdwenen vlasbedrijven, van Gullegemse hoeven en handelszaken en alles wat het straatbeeld bepaalde.

Heb je oude foto's. Bezorg ze aan een bestuurslid. Wij maken van uw originele foto's een digitale kopie en bezorgen ze jou daarna onmiddelijk terug. Zorg ervoor dat je op keerzijde van de foto's of op een brief schrijft wat er op de foto afgebeeld staat. Een foto heeft immers maar documentaire waarde als er bij vermeld staat: wat? wie? waar? en wanneer?

 

Het Meiboompje 2017

 

In januari verscheen het eerste nummer van 2017 - de 34ste jaargang - met de volgende boeiende bijdragen over de geschiedenis van Gullegem:

  • Herinneringen uit mijn kindertijd van Rita Ponseele
  • Ophanging voor het ‘onderschuiven’ van een kind in Gullegem in 1760
  • Een verschrikkelijk ongeluk te Gullegem in 1914
  • Ons moeder Amanda Albers, de verpleegster van de Bond
  • Sprokkelingen over Sint-Vincentius en de Vrije Lagere Meisjesschool
  • Uitdrukkingen en gezegden gehoord te Gulllegem
  • Het jaargetijdezantje van 1954 met de lijst van de overleden.

Het tweede nummer van ‘t Meiboompje van april 2017 is een themanummer volledig gewijd aan ‘Oude gebruiken rond zwangerschap, geboorte en doop in Gullegem’ tot in het midden van vorige eeuw, o.a. over de te verbergen zwangerschap, de uitzet, aanduiding van peter en meter, de thuisgeboorte met de achterwaeringe, de eerste moederhuizen, de doopgeschenken, de geboorteaankondigingen, de eerste geboortekaartjes, de naamkeuze, de doop, de tweede doop, de kerkgang …

In ’t Meiboompje van juli en oktober zal u o.a. kunnen lezen over de ‘Viswinkel-Frituur-IJssalon Clovis’ in de Rozenstraat, het eerste Gullegemse restaurant avant la lettre in 1956; Gullegemse vluchtelingen naar Aardenburg in de zeventiende eeuw; de bijna-fusie van Gullegem met Groot-Kortrijk in de Tweede Wereldoorlog; de geschiedenis van het vlasbedrijf Jules Pottie in de Driemasten 1920-1976; de dorpsfiguur bakker Marcel Cottyn 1928-2006, enz.

 

Wandeling Het knooppunt

 
Wandelklub Het knooppunt in samenwerking met Okra en de heemkundige kring De meiboom. Reeds een tweetal jaarverlenen wij hieraan onze medewerking. Er wordt telkens vertrokken vanuit LDC Het Knooppunt en halfweg de wandeling wordt een rustpauze ingelast. Telkens wordt er gezorgd dat de wandeling ook toegankelijk is voor mensen in een rolwagen. In 2017 gaan de wandelingen door op volgende data: 28 april, 12 mei, 23 juni, 14 juli, 4 augustus en 29 september. Er wordt verzameld om 14 uur in Het Knooppunt om te starten om 14.30 uur.
 

Boek E.H. R. Witdouck

 
Er zijn bij alle bestuursleden nog enkele exemplaren te koop van het boek van E.H. R. Witdouck over 'Gullegem en Moorsele in de Negenjarige Oorlog 1688-1697'. Kostprijs: 18 euro.
 

dvd presentatie 139 herbergen in Gullegem

 

Vanaf heden biedt de heemkundige kring de dvd met de presentatie van de 139 herbergen van Gullegem te koop aan voor 5 euro.
Je kunt deze dvd bestellen bij ons bestuurslid Magda Vanneste, ofwel telefonisch op het nummer 056 41 08 46 of via e-mail magda_vanneste@skynet.be