facebook
 
Mededelingen
 
 

Digitaal stamboomonderzoek

stamboomonderzoek
 

Bevrijdingsherdenking Moorsele

bevrijding Moorsele
 

100 jaar bevrijding Gullegem-bevrijdingsherdenking Dadizele

bevrijding Gullegem
 
 
 

Ons e-mailadres

Sinds april 2017 heeft de heemkundige kring De Meiboom zijn eigen e-mailadres: meiboomgullegem@gmail.com
Via dit e-mailadres kun je ons vragen stellen of kun je ons iets meedelen dat met de geschiedenis van ons dorp Gullegem te maken heeft: burgerwacht, brandweer, landbouw, banditisme, handel en smokkel, sociale bewegingen, rampen, klooster, mirakels, pauselijke zouaven,Eerste en Tweede Wereldoorlog, grensarbeid, immigratie, verkeer, architectuur, Gullegemse kunstschatten, fanfares en harmonies, klokken, familiegeschiedenis, het gemeentewapen, rederijkers jeugdverenigingen...

Maar ook over Gullegemse volksfiguren, verdwenen molens en oude hoeven, de stoomtram en het mazoutje, boksers, kinderliedjes, Gullegemse lapmanen, plaatselijke gezegden en volksspreuken, de betekenis van de straatnamen, over de 139 Gullegemse cafés, de verdwenen vlasfabrieken en zwingelkoten en de nieuwe bedrijven...

We hebben en zoeken naar boeiende levensverhalen van bekende en minder bekende Gullegemnaren, het Gullegems volksleven in al zijn aspecten: herinneringen aan vroeger, lokale volksfiguren, ambachten en beroepen, gebruiksvoorwerpen, huisraad en werktuigen, volksdevotie, volksgeneeskunde, bijgeloof, bezweringen en gaan 'dienen', kermissen en feesten, stoeten en processies... Kortom, over alles wat met Gullegem te maken heeft. Vooral oude foto's van straten en pleinen, oude kaarten, plannen, notariële akten, enz.

Jouw e-mailadres

We doen een warme oproep aan al onze abonnees om ons hun eventueel e-mailadres te laten weten. In het digitale tijdperk is elektronische communicatie een noodzaak om onze abonnees snel te bereiken voor mededelingen over onze activiteiten. We stellen vast dat ook onze senioren meer en meer de digitale communicatietoer opgaan. Stuur daarom vandaag nog jouw e-mailadres naar: meiboomgullegem@gmail.com

 

Meldingsbrief

Wat kun je lezen in ’t Meiboompje? Vooreerst zeer boeiende bijdragen over alles wat met de geschiedenis van ons dorp Gullegem te maken heeft: burgerwacht, brandweer, landbouw, banditisme, handel en smokkel, sociale bewegingen, rampen, klooster, mirakels, pauselijke zouaven, Eerste en Tweede Wereldoorlog, grensarbeid, immigratie, verkeer, architectuur, Gullegemse kunstschatten, fanfares en harmonies, klokken, familiegeschiedenis, het gemeentewapen, rederijkers, jeugdverenigingen …
 
Maar je leest er ook alles over Gullegemse volksfiguren, verdwenen molens en oude hoeven, de stoomtram en het mazoutje, boksers, kinderliedjes, Gullegemse lapnamen, plaatselijke gezegden en volksspreuken, de betekenis van de straatnamen, over de 139 Gullegemse cafés, de verdwenen vlasfabrieken en zwingelkoten en de nieuwe bedrijven …
 
En veel boeiende levensverhalen van bekende en minder bekende Gullegemnaren, het Gullegemse volksleven in al zijn aspecten: herinneringen aan vroeger, lokale volksfiguren, ambachten en beroepen, gebruiksvoorwerpen, huisraad en werktuigen, volksdevotie, volksgeneeskunde, bijgeloof, bezweringen en gaan ‘dienen’, kermissen en feesten, stoeten en processies … Kortom, je leest over alles wat met Gullegem te maken heeft. Maar heel interessant zijn de oude foto’s van straten en pleinen in de reeks ‘vroeger en nu’, oude kaarten en plannen, enz. Wil je nog meer informatie over ’t Meiboompje, surf dan naar onze website: http://users.telenet.be/hkdemeiboom.gullegem/.
 
Vanaf volgend jaar verschijnt ons tijdschrift volledig in kleurendruk. Zorg dat je er ook bij bent. Je kunt dat doen door je nu te abonneren en in januari krijg je al het eerste nummer van de 35ste jaargang. Betaal 12 euro op de rekening BE90 0682 0113 0032 van De Meiboom Gullegem. We verwelkomen je van harte als nieuwe abonnee.
 
Met heemkundige groeten vanwege het bestuur Pieter Casier, Jaak Debusseré, Claudette Degroote, Liana Delaere, Michiel Deroo, Hendrik Ghesquiere, Ronny Parmentier, Magda Vanneste, Connie Vansteenkiste, Monique Vercruysse, Jean-Marie Viaene

 

We verhuizen!

We sluiten ons heemkundig documentatiecentrum in de Oude Pastorie omdat het omwille van vochtigheidsproblemen onmogelijk geworden is om er onze archieven op een duurzame manier te bewaren. We zullen in een eerste fase alle oude documenten met gammastralen tegen schimmel laten behandelen. Intussen zijn we ook volop bezig met het digitaliseren van onze voornaamste stukken. Daarna verhuizen we naar een lokaal in het gemeentehuis van Gullegem. Daar beschikken we dan ook over wifi om elke heemkundige vorser en familiekundige interessante websites met allerlei 'tools' te kunnen aanbieden. We hopen in januari 2018 met de verhuis klaar te zijn.

 

Oude notariële akten en de Gullegemse geschiedenis

 

De heemkundige kring doet een oproep om oude notariële akten van de verkoop of aankoop van huizen, hoeven, landerijen... niet met het oud papier mee te geven, maar te schenken aan het archief van de heemkundige kring. Die oude akten bevatten immers informatie die soms van onschatbare waarde is voor de Gullegemse geschiedenis. Je kunt oude akten afgeven aan een bestuurs- of redactielid.

Oproep: wij zoeken oude foto's van Gullegem

 

Medewerkers van de heemkundige kring De Meiboom Gullegem zijn bezig met verschillende projecten waarvan de resultaten zullen gepubliceerd worden in het tijdschrift 't Meiboompje. Wij zijn daarvoor op zoek naar oude foto's van diverse evenementen o.a. stoeten, processies, hanengevechten, kampioenvieringen, uitvaarten...

Voor het project 'Gullegem, vroeger en nu' zijn we op zoek naar oude foto's van straten en pleinen, van openbare werken, van de bouw van de woonwijken, van verdwenen vlasbedrijven, van Gullegemse hoeven en handelszaken en alles wat het straatbeeld bepaalde.

Heb je oude foto's. Bezorg ze aan een bestuurslid. Wij maken van uw originele foto's een digitale kopie en bezorgen ze jou daarna onmiddelijk terug. Zorg ervoor dat je op keerzijde van de foto's of op een brief schrijft wat er op de foto afgebeeld staat. Een foto heeft immers maar documentaire waarde als er bij vermeld staat: wat? wie? waar? en wanneer?

 

Het Meiboompje 2018

 

De vier nummertjes voor het komende jaar zullen vast en zeker een ruime en boeiende verscheidenheid inhouden, overtuigd dat elk er zijn gading in zal vinden. We vergeten uiteraard niet dat in 2018 het honderd jaar geleden is dat WO I beëindigd werd. Wij ontdekten in het archief van het bisdom Brugge een tot op heden onbekend oorlogsverslag van de Gullegems pastoor Lecoutere. Onze abonees krijgen de primeur.

Maar er liggen nog meer interessante artikels klaar, o.a. over

  • Gullegemse vluchtelingen naar Aardenburg
  • De naamsverklaring van de gewezen herberg Sepastopol
  • Herinneringen uit vervlogen jaren van Jozef De Buyck
  • De ware vrouw achter Mathilde van Hondschote
  • Drie moordaanslagen op Gullegem begin zeventiende eeuw
  • Acht eeuwen geschiedenis van 't Goet te Wynckele, alias Graevjes hof, met publicatie van unieke kadasterkaarten van Gullegem

En... vanaf volgend jaar wordt 't Meiboompje volledig kleurendruk.

 

Wandeling Het knooppunt

 
Wandelklub Het knooppunt in samenwerking met Okra en de heemkundige kring De meiboom. Reeds een tweetal jaar verlenen wij hieraan onze medewerking. Er wordt telkens vertrokken vanuit LDC Het Knooppunt en halfweg de wandeling wordt een rustpauze ingelast. Telkens wordt er gezorgd dat de wandeling ook toegankelijk is voor mensen in een rolwagen. In 2018 gaan de wandelingen door op volgende data: 23 april, 18 mei, 22 juni, 16 juli, 20 augustus en 28 september. Er wordt verzameld om 14 uur in Het Knooppunt om te starten om 14.30 uur.
 

Boek E.H. R. Witdouck

 
Er zijn bij alle bestuursleden nog enkele exemplaren te koop van het boek van E.H. R. Witdouck over 'Gullegem en Moorsele in de Negenjarige Oorlog 1688-1697'. Kostprijs: 18 euro.