facebook
 
Mededelingen
 
 

We verhuizen!

We sluiten ons heemkundig documentatiecentrum in de Oude Pastorie omdat het omwille van vochtigheidsproblemen onmogelijk geworden is om er onze archieven op een duurzame manier te bewaren. We zullen in een eerste fase alle oude documenten met gammastralen tegen schimmel laten behandelen. Intussen zijn we ook volop bezig met het digitaliseren van onze voornaamste stukken. Daarna verhuizen we naar een lokaal in het gemeentehuis van Gullegem. Daar beschikken we dan ook over wifi om elke heemkundige vorser en familiekundige interessante websites met allerlei 'tools' te kunnen aanbieden. We hopen in januari 2018 met de verhuis klaar te zijn.

 

Oude notariële akten en de Gullegemse geschiedenis

 

De heemkundige kring doet een oproep om oude notariële akten van de verkoop of aankoop van huizen, hoeven, landerijen... niet met het oud papier mee te geven, maar te schenken aan het archief van de heemkundige kring. Die oude akten bevatten immers informatie die soms van onschatbare waarde is voor de Gullegemse geschiedenis. Je kunt oude akten afgeven aan een bestuurs- of redactielid.

Oproep: wij zoeken oude foto's van Gullegem

 

Medewerkers van de heemkundige kring De Meiboom Gullegem zijn bezig met verschillende projecten waarvan de resultaten zullen gepubliceerd worden in het tijdschrift 't Meiboompje. Wij zijn daarvoor op zoek naar oude foto's van diverse evenementen o.a. stoeten, processies, hanengevechten, kampioenvieringen, uitvaarten...

Voor het project 'Gullegem, vroeger en nu' zijn we op zoek naar oude foto's van straten en pleinen, van openbare werken, van de bouw van de woonwijken, van verdwenen vlasbedrijven, van Gullegemse hoeven en handelszaken en alles wat het straatbeeld bepaalde.

Heb je oude foto's. Bezorg ze aan een bestuurslid. Wij maken van uw originele foto's een digitale kopie en bezorgen ze jou daarna onmiddelijk terug. Zorg ervoor dat je op keerzijde van de foto's of op een brief schrijft wat er op de foto afgebeeld staat. Een foto heeft immers maar documentaire waarde als er bij vermeld staat: wat? wie? waar? en wanneer?

 

Het Meiboompje 2018

 

De vier nummertjes voor het komende jaar zullen vast en zeker een ruime en boeiende verscheidenheid inhouden, overtuigd dat elk er zijn gading in zal vinden. We vergeten uiteraard niet dat in 2018 het honderd jaar geleden is dat WO I beëindigd werd. Wij ontdekten in het archief van het bisdom Brugge een tot op heden onbekend oorlogsverslag van de Gullegems pastoor Lecoutere. Onze abonees krijgen de primeur.

Maar er liggen nog meer interessante artikels klaar, o.a. over

  • Gullegemse vluchtelingen naar Aardenburg
  • De naamsverklaring van de gewezen herberg Sepastopol
  • Herinneringen uit vervlogen jaren van Jozef De Buyck
  • De ware vrouw achter Mathilde van Hondschote
  • Drie moordaanslagen op Gullegem begin zeventiende eeuw
  • Acht eeuwen geschiedenis van 't Goet te Wynckele, alias Graevjes hof, met publicatie van unieke kadasterkaarten van Gullegem

En... vanaf volgend jaar wordt 't Meiboompje volledig kleurendruk.

 

Wandeling Het knooppunt

 
Wandelklub Het knooppunt in samenwerking met Okra en de heemkundige kring De meiboom. Reeds een tweetal jaarverlenen wij hieraan onze medewerking. Er wordt telkens vertrokken vanuit LDC Het Knooppunt en halfweg de wandeling wordt een rustpauze ingelast. Telkens wordt er gezorgd dat de wandeling ook toegankelijk is voor mensen in een rolwagen. In 2017 gaan de wandelingen door op volgende data: 28 april, 12 mei, 23 juni, 14 juli, 4 augustus en 29 september. Er wordt verzameld om 14 uur in Het Knooppunt om te starten om 14.30 uur.
 

Boek E.H. R. Witdouck

 
Er zijn bij alle bestuursleden nog enkele exemplaren te koop van het boek van E.H. R. Witdouck over 'Gullegem en Moorsele in de Negenjarige Oorlog 1688-1697'. Kostprijs: 18 euro.
 

dvd presentatie 139 herbergen in Gullegem

 

Vanaf heden biedt de heemkundige kring de dvd met de presentatie van de 139 herbergen van Gullegem te koop aan voor 5 euro.
Je kunt deze dvd bestellen bij ons bestuurslid Magda Vanneste, ofwel telefonisch op het nummer 056 41 08 46 of via e-mail magda_vanneste@skynet.be