Culturele Heemkring 

HOBONIA v.z.w.

 

 

Culturele Heemkring HOBONIA

 

 

Aktiviteiten 2009

Aktiviteiten 2010

 

Aktiviteiten 2011

 

 

 

Paul Arren + 2006 

 

Linken

 

 

 

Inhoud

 

      Doel van de vereniging

      Bestuur

      Lidgeld

      Aktiviteiten voor de leden

      Belangrijkste verwezenlijkingen

      Publicaties

 

Doel van de vereniging

 

De Culturele Heemkring HOBONIA werd opgericht op 25 september 1971 als resultaat van de heemkundige tentoonstelling "100 jaar parochie St.-Jozef Hoogboom". HOBONIA heeft zich tot doel gesteld de geschiedenis van de wijk Hoogboom na te gaan en het plaatselijke culturele leven te stimuleren.

Hiertoe geeft HOBONIA een jaarboek uit met artikelen over Hoogboom, algemeen culturele bijdragen en verslagen i.v.m. de activiteiten van de kring. De statuten van de VZW verschenen in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 15 februari 2000.

Bestuur

 Voorzitter:                 Raymond ROELANDS

Zetel:                           Vinusakker 24, 2950 Kapellen

                                    tel.: 03/664.18.88

                                    E-mail: raymond.roelands@pandora.be

 

Secretaris                     Gerarda Van der Jonckheyd

Meidoornlaan 56, 2960 Sint-Job

Tel. 03/636.44.67

E-mail: gerarda.van.der.jonckheyd@telenet.be

 

Penningmeester           Emiel BRIJSSINCK

Holleweg 12, 2950 Kapellen

tel.: 03/665.08.45

   

Archivaris:                   Helga ARREN-DE VOS

Diestsebaan 3, 2230 Herselt

tel.: 014/54.25.41  

 

   

Bank:                           KBC 409-4076841-72

E-mail:                         hobonia@pandora.be   

 

 

Activiteiten voor de leden

Voor de leden van HOBONIA worden regelmatig activiteiten georganiseerd waarvoor zij telkens een persoonlijke uitnodiging ontvangen:

Algemene ledenvergadering met etentje en spelprogramma

Stadswandelingen, theaterbezoeken, museumbezoeken, dia- of filmavonden, kasteelbezoeken, kasteel- of domeinwandelingen, tentoonstellingen, enz.

Jaarlijks de traditionele teerfeestuitstap

Sinterklaasviering met alle Hoogboomse verenigingen

Jaarboek (groeiboek)  "HOBONIA"

 

Meer inlichtingen zijn te bekomen bij een der bovenstaande bestuursleden.

 

 

Lidgelden

Het jaarlijkse lidgeld bedraagt 16,00 € voor het ganse gezin.

Een steunabonnement en firma's betalen 25,00 € lidgeld per jaar.

 

 

Belangrijkste verwezenlijkingen

 

25 - 26 september 1971:    Eeuwfeesttentoonstelling "Parochie Sint-Jozef Hoogboom"

13 - 14 oktober 1973:        Eerste groepstentoonstelling met plaatselijke kunstenaars.

9 tot 11 november 1974:    Tweede groepstentoonstelling met plaatselijke kunstenaars.

23 juni 1976:                     De kerk van Hoogboom wordt als monument gerangschikt en de omgeving ervan wordt beschermd als landschap.

22 en 23 januari 1977:      Heemkundige tentoonstelling "5 jaar HOBONIA"

9 en 10 februari 1980:       Tentoonstelling "Ambachten van eertijds en nu"

21 maart 1982:                  Tentoonstelling "Van Instrumentenbouwers en Spelemannen"

29 oktober 1982:               Uitgifte van de HOBONIA-gedenkpenning n.a.v. de grenscorrectie met Kapellen.

11 november 1987:            Ontwerp van het "HOBONIAPAD"; wandelpad op het grondgebied van Kapellen en Hoogboom.

12 september 1993:           Deelname Open-Monumentendag - "Militaire Domeinen in Kapellen"

11 september 1994:           Deelname Open-Monumentendag - "Kapelletjes in Kapellen"

10 september 1995:           Deelname Open-Monumentendag - "Burgerlijke Openbare gebouwen in Kapellen"

8 september 1996:             Deelname Open-Monumentendag - "Kleur en kunst"

14 september 1997:           Deelname Open-Monumentendag - "ARBEID"

13 september 1998:           Open-Monumentendag - "Feest" - gids in autobuscarousel  

12 september 2004:        Deelname Open Monumentendag – tentoonstelling “Oude Gracht”

3 februari 2006:                Inhuldiging nieuw lokaal”Blok J”

 

 

 

Publicaties

zomer 1977:    Uitgave van de brochure "HOBONIA, Hoogland van Ekeren" – Samenstelling Raymond Roelands

Kastelenboeken                 "VAN KASTEEL NAAR KASTEEL" van Paul Arren

     20 oktober 1985:           deel 1

     11 oktober 1987:           deel 2

     7 oktober 1989:             deel 3 - met tentoonstelling "Kastelen in Antwerpen"

     19 oktober 1991:           deel 4 - met kunsttentoonstelling i.s.m. De Platanen

     16 oktober 1993:           deel 5 - met Cultureel weekend in de Platanen

     14 oktober 1995:           deel 6

     18 oktober 1997:           deel 7

     5 november 1999:         deel 8 - met tentoonstelling Mevr. Severins

     19 oktober 2001:           deel 9 - tentoonstelling Dhr. Sim Cootjans

     15 november 2003:       deel 10 - met Cultureel weekend i.s.m. De Platanen - groepstentoonstelling

      19 november 2005:      deel 11 – tentoonstelling Mevr. Severins – Kasteel Larikshof

 

2 september 1992:             Brochure "Kastelen in Kapellen" - Paul Arren

12 september 1993:           Brochure "Militaire Domeinen in Kapellen" i.s.m. CC Kapellen

11 september 1994:           Brochure "Kapelletjes in Kapellen" i.s.m. CC Kapellen

10 september 1995:           Brochure "Burgerlijke Openbare gebouwen in Kapellen" i.s.m. CC Kapellen

8 september 1996:             Brochure "Kleur en kunst" i.s.m. CC Kapellen

21 september 1996:           25 jarig jubileum: uitgave "De Geschiedenis van Hoogboom" – Paul Arren, Harry De Sitter en Raymond Roelands

14 september 1997:           Brochure "ARBEID" i.s.m. CC Kapellen

19 oktober 2001:               "Restauratie van een monument: Sint-Jozef HOOGBOOM" – Raymond Roelands (geschiedenis van de restauratiewerkzaamheden van 1985 tot 2001)  

15 augustus 2003:             Geschiedenis 30 jaar sinterklaasvieringen in Hoogboom

 

 

Laatst bijgewerkt op: 7 november 2010