Nemusíte čekat, až to upadne - prevence je mnohem levnější, než odstranění následků

Co nabízím a zajišťuji?

 • Služby a drobné práce pro domácnost, zahradu i firmy

 •  Výběr firem a dohoda rozpočtu pro větší práce, dohled a kontrola kvality

 •  Správcovství objektu

 •  Obstarání nákupu

 •  Odvoz z a na letiště

 

 • Belgické živnostenské oprávnění reg. číslo 0846.372.213
 • Perfektní znalost belgického trhu materiálů a stavebnin
 • CZ + SK + FR, v případě nutnosti i EN a NL
 • Brusel a blízké okolí
 • Pracovní dny během odpoledne, víkendy po dohodě
 • Nekuřák
 • Pro stálé zákazníky sleva

Hodinový manžel nenabízí služby osobního charakteru, jako např. úklid, mytí nádobí, společenský doprovod, apod. Službu lze využít pouze pro potřeby řemeslných služeb v bytech, kancelářích, provozovnách, atd.

Široké spektrum oprav týkajících se fungování domácnosti

 • Opravy, renovace a údržba exteriérů i interiérů
 • Pomoc s montáží nebo demontáží nábytku
 • Vymalování prostorů
 • Montáž garnyží
 • Instalace bytových doplňků
 • Drobné zednické práce
 • Drobné bytové úpravy
 • Výměna pojistek
 • Výměna vodovodní baterie
 • Výměna těsnění
 • Připevnění poličky
 • Výměna prasklé žárovky, světel a lustrů
 • Správa bytu – péče o dům či byt po dobu vaší nepřítomnosti
 • Pomoc s nastěhováním a vystěhováním nábytku
 • Instalace, výměna vypínačů a zásuvek
 • Instalace regálů
 • Obstarání nákupu
 • Odvoz z a na letiště

Tarify

Hodinová sazba je 25 €

První hodina je účtovaná celá, každá další po půl hodině

Zakázky prováděné v době od 17.00 do 22.00 hod a v sobotu - příplatek 25%

Zakázky v neděli nebo o svátcích - příplatek 50%

Doprava po Bruselu - paušál 10 € plus parkovné

Mimo Brusel 0.50 €/km

Při práci v lokalitě placených zón je účtováno parkovné dle místního tarifu

Na zakázky většího rozsahu je cena určena individuálně

Práce objednané a realizované do 24 hod (havarijní příplatek) 30 €

Vyžádaný výjezd ke konzultaci zakázky bez pozdější realizace 20 €, jinak odečteno od faktury

Při vrtání do tvrdých materiálů je počítán příplatek 3 €/otvor

Poplatek za nákup je 10% z ceny nákupu. První obchod je zdarma, ale za každý další zvolený obchod se účtuje 10 €. Veškeré nákupy si hradí zákazník sám.

Odvoz z a na letiště Zaventem 8 - 20 h 50 €, před 8. nebo po 20. h 70 €; Charleroi 8 - 20 h 70 €, před 8. nebo po 20. h 100 €

Jiný typ přepravy - cena dle dohody

Pro stálé zákazníky sleva

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Cena zakázky

Cena zakázky se vypočítá z:

 • odpracovaného času
 • dopravy
 • případného času a dopravy při nákupu materiálu výlučně určeného pro danou zakázku
 • ceny materiálu
 • případného parkovného v placených zónách a pod.

Čas je kalkulován za každou započatou půlhodinu. Zakázka je účtována vždy po jejím ukončení, případně vždy za každý ukončený den a to v hotovosti. V cenách není zahrnutý nákup spotřebního materiálu, např. šrouby, hřebíky, hmoždinky, lepidla apod. Není započítán ani nákup/zapůjčení speciálního nářadí potřebného k výkonu práce nebo náhradní díly. V případě větší zakázky či nákupu materiálu za vyšší částku je kalkulována záloha dle dohody.

V případě rozsáhlejších a déletrvajících prací se sjednává celková cena za provedené práce (úkolová forma), bez ohledu na její hodinovou náročnost, dohodou se zákazníkem.

Kontakt

Zbyněk Sylvain Forma

0476 286 094

sylvain.forma(at)gmail.com

Quels services je propose et fournis ?

 • Des services et travaux pour l´habitat, le jardin et les sociétés
 • La sélection de divers entrepreneurs et la négociation des prix pour de grands travaux, le suivi et le contrôle de la qualité d´exécution
 • L´intendance du bien immobilier

Travailleur indépendant enregistré en Belgique sous le numéro TVA 0846.372.213

Parfaite connaissance du marché belge des matériaux de construction

Français + Tchèque + Slovaque, et en cas de nécessité Anglais et Néerlandais

Bruxelles et environs immédiats

Jours ouvrables durant l´après-midi, les week-ends sur RDV


Homme à tout faire ne propose pas de services à caractère personnel tels que le ménage, le lavage de la vaisselle,  l´escorte social, etc. Il n´est possible d´utiliser nos services que pour des travaux artisanaux dans des logements, des bureaux, des entreprises, ...


Réductions pour les clients fidèles

Non fumeur

Travaux réalisés

 • Réparation, rénovation et entretien de l'extérieur et de l´intérieur
 • Aide au montage ou démontage de meubles
 • Travaux de peinture
 • Montage de tringles à rideaux
 • Installation d´accessoires
 • Petits travaux de maçonnerie
 • Petits travaux de transformation
 • Remplacement de fusibles
 • Remplacement  de robinetterie
 • Remplacement  de joints
 • Installation d´étagères
 • Remplacement d´ampoule, de lustre, de lampes...
 • Intendence - de soin de votre maison ou appartement durant votre absence
 • Aide avec l´aménagement ou le déménagement de vos meubles
 • Installation, remplacement de vos interrupteurs et prises
 • Faire vos courses alimentaires
 • Vous conduire à l´aéroport - Vous ramener de l´aéroport
 • ...

 

Tarifs

Tarif horaire 25 €

La première heure est facturée entière, les suivantes par demi-heure

Les travaux réalisés entre 17.00 et 22.00 heures et le samedi - supplément de 25%

Les travaux réalisés le dimanche ou un jour férié - supplément de 50%

Déplacements à Bruxelles - forfait de 10 € - parking non compris

En dehors de Bruxelles: 0.50 €/km

Travail commandé et réalisé dans les 24 heures (supplément d´urgence): 30 €

Devis sans réalisation ultérieure: 20 €

Pour perçage dans un matériau dur: supplément de 3 €/trou

Frais pour les achats alimentaires: 10% du prix des achats. Le premier magasin est gratuit, chaque autre magasin choisi + 10 €. Tous les achats sont à charge du client.

Pour des travaux dans les zones payées, le prix du parking est facturé selon le tarif en vigueur.

Pour des travaux de plus grande importance, le prix est calculé individuellement.

Tous les prix indiqués sont hors TVA.

 

Le prix de l´intervention se compose comme suit:

 • du temps travaillé
 • du trajet ou déplacement
 • du temps et du trajet consacrés à l´achat du matériel pour la réalisation des travaux
 • du prix du matériel
 • du prix du parking en zone payante

 

Le temps est calculé d´après chaque demi-heure entamée. L´intervention est facturée et payée à son exécution, dans tous les cas,  à la fin de chaque journée et ce, en liquide. Dans le prix n´est pas compris l´achat du petit matériel tels que les vis, les clous, les chevilles, les colles,  … N´est pas compris l´achat ou le prêt d´outillages spéciaux nécessaires à la réalisation des travaux. Dans le cas d´une plus grande intervention ou de l´achat de matériel pour une somme importante, l´acompte est convenu entre les parties.

Contact

Sylvain Forma

0476 286 094

sylvain.forma(at)gmail.com