ir Emma Deidre Arblaster
Bijlessen wiskunde fysica

Wiskunde en fysica zijn vaak struikelblokken en bronnen van stress. Op school hebben de leerkrachten vaak de tijd niet om alle leerlingen de juiste aandacht te geven. Daarom is het van groot belang dat je kind met een kleine investering toch kan blijven meevolgen met de rest van de klas. Door met je kind individueel alles te overlopen worden de problemen snel zichtbaar en kan ontbrekend inzicht ineens dagen. Eens je kind die klik gemaakt heeft, zal de vrees voor die vakken zienderogen afnemen.

Ik ben burgerlijk ingenieur elektrotechniek (onderscheiding 1994) en SLO wiskunde (grote onderscheiding 2011). Ik heb kennis van de eindtermen alsook van een groot aantal leerplannen van het katholiek onderwijs. Sinds 2006 bereid ik mijn eigen kinderen voor op de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap. Vanaf 2010 geef ik effectief wiskunde, fysica en natuurwetenschappen in katholieke secundaire scholen.

Ook hoger onderwijs en andere vakken zijn mogelijk. Vakken die ik ook begeleid: statistiek, elektronica, elektriciteit, mechanica.

HOME