De Landtsheer, P. e.a. ,Genummerd voor het leven. De laatste getuigen van de concentratiekampen in Europa (1940-1945),Davidsfonds, 2010, 379 p.  

 

Auschwitz-Birkenau, Treblinka, Fort Breendonk, Bergen-Belsen… Verspreid over Centraal-Europa liggen de tientallen concentratie- en  vernietigingskampen van het naziregime. Hun namen zijn voorgoed verbonden met één van de zwartste periodes uit onze  geschiedenis. Ze staan symbool voor de gruwel van de Tweede Wereldoorlog.  In dit boek doen de laatste overlevenden hun verhaal. Het zijn stuk voor stuk getuigenissen die naar de keel grijpen en je niet meer  loslaten. Ook de historiek van elk kamp wordt kort geschetst met een blik op wat er vandaag nog van overblijft. “Genummerd voor het  leven” is een bijzonder tijdsdocument en bovenal een eerbetoon aan alle slachtoffers van fascisme, discriminatie, antisemitisme en  racisme. De getuigenissen zijn opgetekend door een heterogene groep jongeren uit alle schoolnetten, opleidingsniveaus en  opleidingsvormen. Een bijzondere samenwerking tussen jong en oud met een gemeenschappelijk doel: een oproep om de gruwel van  de Tweede Wereldoorlog nooit te vergeten en nooit opnieuw te laten gebeuren.

 

Auteur Patricia De Landtsheer, die reeds eerder drie boeken schreef over deze problematiek (De grote oorlog van Martinus, Mimi,  Bewaar altijd een stukje brood), tekent voor de eindredactie van de teksten. Tussen de start van dit grootschalige project en de afsluiting zijn vier getuigen overleden. Wij blijven hen dankbaar voor hun vertrouwen en zullen hen nooit vergeten.