Steinbacher, S., Auschwitz. Een geschiedenis, Spectrum, 2005, 132 p.

“Iedereen die een korte en betrouwbare uitleg wil van hoe Auschwitz zich ontwikkelde tot het epicentrum van het massamoorden door de nazi’s, kan niet om dit uitnemende, beknopte boek heen.” Zo stelt Ian Kershaw, autoriteit van de Shoah.

Auschwitz als hét symbool van het kwaad in de moderne tijd zit in ons collectief bewustzijn. De naam van deze Poolse stad is het grootste concentratie- en vernietigingskamp in het Derde Rijk. Het is synoniem geworden voor de meer dan 800.000 Europese Joden die onmiddellijk vermoord worden bij aankomst Auschwitz - Birkenau. Sybille Steinbacher schildert de geschiedenis van Auschwitz knap en precies. Ze vertelt stap voor stap hoe iets wat in de jaren ‘30 en ook nu voor elke Europeaan onvoorstelbaar is.

Auschwitz wordt in de loop van de Tweede Wereldoorlog een wijdvertakte industriële machine dank zij o.m. een ongekend misbruik van wetenschap en technologie. Hoe Auschwitz groeit en transformeert tot een in alle opzichten verschrikkelijk oord, hoe zowel degenen die het leiden als degenen die er vernietigd worden in de oorlogsjaren in Polen terechtkwamen, en hoe dit alles kon gebeuren, is iets wat eigenlijk iedereen behoort te weten.

Dit boek wordt uitgegeven ter gelegenheid van de 60 jarige herdenking van de bevrijding van Auschwitz.