haken.gif

NAZI:
Het woord ‘nazi’ is afkomstig van Nationalsozialist, de Duitstalige term voor een aanhanger van het nationaalsocialisme; een ideologie waarop in Duitsland tussen 1933 en 1945 (einde Tweede Wereldoorlog) een totalitaire dictatuur gebaseerd was.
Adolf Hitler, stond aan het hoofd van de NSDAP, een politieke partij waarin het nationaalsocialisme zich in Duitsland georganiseerd had.

NSDAP: Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei.
Ontstaan uit de DAP (Deutsche Arbeiterpartei) en opgericht op 24 februari 1920. Het werd een extreem-rechtse en extreem racistische partij met als boegbeeld Adolf Hitler.
Het Verdrag van Versailles (28 juni 1919) bepaalde ondermeer dat Duitsland en zijn bondgenoten verantwoordelijk waren voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. De geleden oorlogsschade moest vergoed worden. In afwachting van een definitieve schaderegeling moest Duitsland al meteen in natura herstelbetalingen doen aan de zwaarst getroffen landen (Steenkool, hout, locomotieven, koopvaardijschepen, een gedeelte van de vissersvloot, machines, enz.) Het werd in Duitsland als een zware vernedering beschouwd.
Het Duitse Rijk geraakte in een economische crisis met een enorme inflatie; de NSDAP maakte er handig gebruik van om op de gevoelens van de bevolking in te werken, waardoor de NSDAP
in 1933 aan de macht kwam.

SA: Sturmabteilung
Is een op wens van Hitler reeds in 1921 opgerichte beschermingsdienst (knokploeg) met als voornaamste taak de partijvergaderingen van de NSDAP te beschermen tegen politieke tegenstanders alsook het intimideren ervan. De bruinhemden waren in den beginne niets anders dan buitenwippers die de partijbijeenkomsten moesten beschermen.

SS: Schutzstaffel (beschermingsafdeling)
In 1926 opgericht binnen de NSDAP, als persoonlijke lijfwacht van Adolf Hitler, ondermeer ook om zich te beschermen tegen de leiding van de SA die hij niet meer gans vertrouwde.
In 1934 wou
SA-leider Röhm het nieuwe volksleger oprichten en de macht overnemen in Duitsland, de SA werd daarop door de SS uitgezuiverd en de SS nam de paramilitaire rol van de SA over. De SS groeide later uit tot wat de nazi’s beschouwden als een elite-eenheid.

Waffen-SS:
Alhoewel Hitler had beloofd dat alleen de Wehrmacht (= het normale Duitse leger) wapens zou dragen, zorgde hij ervoor om zoveel mogelijk militair opgeleide mannen bij de SS te krijgen.
In 1938 werd de eerste aanzet tot een SS-leger gedaan; de SS-Totenkopfverbände (kampbewakers) werden militair getraind, maar Hitler liet deze nieuwe SS-soldaten doorgaan voor politieversterkingen.
Tegen het begin van de oorlog waren op deze manier voldoende soldaten ter beschikking om drie SS-divisies te vormen: de SS-Verfügungsdivision, de SS-Totenkopfdivision en de Polizeidivision.
De naam Waffen-SS werd ingevoerd in de lente van 1940.


Algemeine-SS:

Civiele ongewapende tak binnen de SS-organisatie. Haar rol in de oorlog was niet groot, ze bestond vooral uit ereleden en verzorgde de administratie. In tegenstelling tot de Waffen-SS bleef het een partijorganisatie (betaald door de NSDAP-partijkas).

SS en Waffen-SS, ontstaan uit de NSDAP, hadden hun eigen kentekens, uniformen en rangen, die geheel verschillend waren van deze van de Wehrmacht (het reguliere Duitse leger).

ssgraden.jpg

Reichswehr -> Wehrmacht:
Na de Eerste Wereldoorlog werd door het verdrag van Versailles de omvang en bewapening van de strijdkrachten van het Duitse Rijk beperkt gehouden om een toekomstige Duitse agressie te voorkomen. Duitsland mocht niet terug een groot leger op de been brengen.
In maart 1935 verbrak Hitler dit verdrag door het invoeren van de dienstplicht en gaf de Reichswehr (het Duits leger) haar nieuwe benaming „Wehrmacht“.  Kort daarop herdoopte hij de Reichsmarine in „Kriegsmarine“. In de Wehrmacht (het reguliere leger) was niet iedereen het altijd eens met wat Hitler en zijn SS beslisten en uitvoerden. Het was dan ook in de Wehrmacht dat een aantal officieren hebben geprobeerd om Hitler te liquideren; de SS bleef Hitler tot het einde trouw.

SD: Sicherheitsdienst
Reeds voor de nationaalsocialisten aan de macht kwamen beschikten ze vanaf 1931 al over een Ic-dienst, die politieke tegenstanders in de gaten hield en de veiligheid van nazi partijleiders moest garanderen; tussen deze dienst en de SA ontstond een zekere competitie.
Vanaf 1934 werd dan één enkele PARTIJ-informatiedienst opgericht, de SD, die nauw samenwerkte met de Sicherheitspolizei (Gestapo en Kriminalpolizei).
Er waren nogal wat overeenkomsten tussen de SD en de Gestapo. Beide organisaties hielden zich bezig met dezelfde taken maar de SD verzamelde de informatie terwijl de Gestapo (en gedeeltelijk ook de Kriminalpolizei) eerder de uitvoerende diensten waren.
In 1338 groeide deze PARTIJ-informatiedienst uit tot de inlichtingendienst van de DUITSE STAAT.
De door de SD verzamelde informatie werd overhandigd aan de belangrijkste staatslieden en partijfunctionarissen.
De SD beoordeelde tevens hogere officieren en partijleiders op hun politieke betrouwbaarheid.
Vanaf 1939 werd de SD centraal geleid vanuit het Reichssicherheitshauptamt (RSHA) en gesplitst in Inland-SD (Amt III) en Ausland-SD (Amt VI).
In bezette gebieden opereerde de SD onder bevel van de SS.  De SD was ook aanwezig in de concentratiekampen en in de joodse getto’s in Polen.

Gestapo: Geheime Staatspolizei
Opgericht in 1933 en in 1936 opgesplitst in Ordnungspolizei (Orpo) en Sicherheitspolizei (Sipo).
De Orpo was de reguliere, geüniformeerde politie. De Sipo bestond uit Gestapo, Kripo (Kriminalpolizei) en grenspolitie.
De Gestapo spoorde vermeende staatsvijanden van nazi-Duitsland op in Duitsland zelf en in de bezette gebieden, waarna ze via een gerechtelijke vrijbrief, zonder al te veel juridische procedures, vervolgd werden.
De Gestapo beschikte over een uitgebreid netwerk van informanten die mogelijke vijanden van het Hitler-regime verklikten
.


naziorg.gif

 

Nazi kopstukken naast Adolf Hitler:
- Herman Göring
- Heinrich Himmler
- Joseph Goebbels
- Albert Speer
- Rudolf Hess
- Martin Bormann
- Joachim von RibbentropTerug naar boven