Stichting Robert Maistriau

1.jpg


Robert Maistriau (Elsene, 13 maart 1921) is één van de drie jongemannen die op 19 april 1943 in Boortmeerbeek het XXste Jodentransport naar Auschwitz tot stilstand brengen. Na de actie in Boortmeerbeek wordt hij actief lid in het verzet. Na verschillende verzetsacties zoals de hoogspanningskabels opblazen met springstof wordt hij opgepakt en gevangen gezet in het Fort van Breendonk. Daarna komt hij terecht in de concentratiekampen  Buchenwald en Bergen-Belsen, die hij overleeft. In 1949 vertrekt hij naar het toenmalige Belgisch-Congo waar hij veertig jaar lang pionierswerk doet in de streek van Feshi, gelegen op het Lunda-plateau in de Democratische Republiek Congo. Robert Maistriau overlijdt op 26 september 2008 in Sint-Lambrechts Woluwe (Brussel). Vandaag zet de Stichting Robert Maistriau zijn ontwikkelingswerk verder.

Onderwijs

4.jpg


Robert Maistriau wilde de kinderen van werknemers van de Stichting, maar ook kinderen van de omliggende dorpen toegang geven tot onderwijs. In het schooljaar 2014/2015 werden 182 leerlingen ingeschreven en heeft de Stichting 7 personeelsleden in dienst voor het basisonderwijs . Secundair onderwijs wordt door 16 leraren gegeven aan 211 leerlingen in de studierichtingen veeteelt, landbouw en houtbewerking.

Alle leerlingen van de 6de klas van de  basisschool zijn geslaagd in de nationale testen voor de basisschool (TENAFEP). De school werd in september 2011 officieel erkend door de Congolese overheid als openbare school. Dat neemt niet weg dat de lonen van de leerkrachten nog steeds door de stichting worden betaald in plaats van het ministerie van onderwijs.

Veeteelt

6.jpg


In 1963 heeft Robert Maistriau een veeteeltproject opgestart op een kale savanne op de hoogvlakte van Feshi. Daardoor is er vlees beschikbaar gekomen voor de lokale bevolking. Het gebied ligt op ongeveer 200 km gaans (over een zandweg) ten zuiden van Kikwit. Er zijn rond de kralen van Maistriau kleine gehuchten ontstaan. Zijn kudde is in het begin van de jaren 1990 uitgegroeid tot zo’n 4000 dieren. Het betekende een belangrijke bron van inkomsten niet alleen voor hemzelf en zijn familie maar ook voor de lokale bevolking. Helaas is deze kudde gedecimeerd tijdens de hevige ongeregeldheden van de jaren ’90 in Congo. Op dit ogenblik (2015) heeft de Stichting 6 herder-veehoeders in dienst voor een kudde van 156 dieren.

Herbebossing

3.jpg       2.jpg

Robert Maistriau, die de vrouwen kilometers ver zag gaan om brandhout te zoeken om te kunnen koken , heeft  in de jaren 70 een bos aangeplant op de savanne ten Zuiden van Feshi. Dat bos is 200 ha groot geworden. Robert Maistriau heeft het bos een passende naam gegeven: "Bois Fleuri". Het is inderdaad een groene en bloeiende oase geworden die plaats biedt aan heel wat vogels, insecten en vele nieuwe plantensoorten. Het biedt de bevolking naast brandhout ook bouw- en timmerhout.

Bij de herstelling van een brug over de rivier de Kwenge wordt hout gebruikt afkomstig uit het bos. Het was een project dat de Stichting heeft uitgevoerd in samenwerking met de Belgische Technische Coöperatie (BTC).  De brug is strategisch van belang voor het verkeer  tussen de steden  Kikwit en Kahemba ten zuiden van Feshi , richting de grens met Angola. Maar even essentieel is de brug  ook voor de toegang tot de leefgemeenschap van Bois Fleuri.

9.jpg

 

In het kader van het herbebossingsproject  wordt dank zij de steun van de Gemeentelijke basisschool Boortmeerbeek een "BOORTMEERBEEK-BOS" aangeplant . Voor “1 EUR = 1 boom” werden er 765 bomen aangeplant .