Genezen

Wat ?
Totaliteit
Complexe homeopathie
Fytotherapie
Voorbeeld

a) Wat is genezen?

1. Klassieke (="moderne") geneeskunde:   genezen heeft hier te maken met herstellen van de gezondheid in al zijn facetten d.w.z. inwerken op een fysicochemisch niveau
 

2. Klassieke homeopathie:(= in navolging van Samuel Hahnemann, stichter van de homeopathie):   genezen betreft hier het herstellen van het geluk in al zijn facetten: d.w.z. inwerken op een energetisch niveau
 

b) Totaliteit versus symptomen

1. Klassieke geneeskunde:   deze behandelt  de ziekte d.w.z. behandeling betekent de symptomen van de ziekte wegwerken, m.a.w. een beleid van "anti": bv. antibiotica (="tegen het leven"), antiallergica (= tegen allergie), antidepressiva (= tegen depressie), antiflogistica (= tegen ontsteking), antipyretica (= tegen koorts), anti-epileptica (= tegen vallende ziekte), antitussiva (= tegen hoest), ... Het resultaat is comfortverbetering door onderdrukking (suppressie) van het natuurlijk afweersysteem. Het gaat hier dus in essentie om een palliatieve (verzachtende) aanpak.
 

 

Opmerkingen:

1. Complexe homeopathie,   waarbij de behandeling bestaat uit een combinatie van meerdere homeopatische middelen, behandelt eveneens enkel de ziekte en haar symptomen, en kan enkel een meerwaarde betekenen t.o.v. moderne geneeskunde door zijn afwezigheid van bijwerkingen. De essentie van de homeopathie zoals deze door Hahnemann werd gepostuleerd, is hier duidelijk niet aanwezig.

Tarentula
(Wolfsspin)

2. Fytotherapie (= genezen met onverdunde plantenextracten),   behoort eveneens tot de therapiŽn die enkel de ziekte aanpakken. Door zijn onverdunde vorm is deze behandelingsvorm niet altijd vrij van bijwerkingen.
 

2. Klassieke homeopathie:   deze behandelt  de zieke zelf d.w.z. behandelen betekent hier dat de zieke mens in zijn totaliteit benaderd wordt. Deze totaliteit is duidelijk veel ruimer dan de som van de symptomen. De klassieke homeopathie zal de "dokter", die in elke persoon aanwezig is, zoveel energie bezorgen dat deze persoon in zijn totaliteit zal genezen. Het gaat hier dus om een stimulatie van de eigen levensenergie, de eigen levenskracht, zonder dat er sprake is van suppressie. In essentie betreft het hier dus een curatieve (genezende) werking.
 

Voorbeeld:
Elza, 47 jaar oud, is een wat gesloten huismoeder, die sinds ongeveer 22 jaar last heeft van steeds terugkerende ongemakken: van september tot half januari vertoont zij, ieder jaar opnieuw, uitgesproken buikpijn, gelokaliseerd onder het rechter ribbenrooster, gepaard met misselijkheid, braakneiging, hoofdpijn, wazig zien en algemeen moeheidsgevoel. In die periode ontwikkelt zij ook steeds opnieuw koortsblaasjes op de lippen. Een uitgebreide investigatie (bloedonderzoek, radiografie, echografie, EEG, neurologisch en cardiologisch nazicht, oogartscontrole en dermatologisch nazicht) levert geen bijkomende info, tenzij dan de aanwezigheid van een galsteen. Deze galsteen wordt dan ook operatief verwijderd, doch zonder resultaat, integendeel: de bestaande klachten bleven ongewijzigd, terwijl nieuwe klachten m.b.t. spijsvertering zich manifesteren (opgeblazen gevoel in de maagstreek, "luie" maag). PatiŽnte wordt dan behandeld met krampwerende middelen, maagstimulerende middelen, vitamine-injecties, oogdruppels en lippenzalf. Hierdoor ondervindt ze verlichting van haar klachten maar desondanks blijven de symptomen ieder jaar weer terugkomen met een vrij invalderende intensiteit. Vrienden van haar adviseren haar een homeopaat te consulteren waartoe ze dan uiteindelijk (uit wanhoop) ook besluit. Tijdens de consultatie wordt al vlug duidelijk welke de oorzaak is van haar steeds terugkerende klachten: op 25- jarige leeftijd beviel ze begin augustus van haar eerste baby. Ze gaf deze borstvoeding zonder problemen,doch , gezien Elza onderwijzeres van beroep was, diende ze begin september haar werk te hervatten. Ook al was Elza een ambitieuze vrouw, ze kon zich niet verzoenen met het feit dat haar borstvoeding in gedrang kwam door haar beroepsleven. Na een maand aanmodderen gaf Elza haar beroep op en koos resoluut voor borstvoeding. Deze borstvoeding werd evenwel na enkele dagen een fiasco en Elza werd verplicht flesvoeding te geven. De baby ontwikkelde op deze poedermelk enkele belangrijke problemen (uitgesproken obstipatie met veel krampen, veel wenen, veel teruggeven van voedsel, slapeloze nachten,eczeem) en ondanks allerlei soorten aangepaste voedingen bleven de problemen bij de baby meer dan een jaar aanhouden. Sindsdien vertoont Elza jaarlijks bovenvernoemd klachtenpatroon.
Op basis van dit verhaal enerzijds en na uitgebreide ondervraging naar andere klachten en naar de persoonlijkheid van Elza anderzijds, besluit de homeopaat tot het geven van NATRIUM MURIATICUM. Na het nemen van deze remedie vertoont Elza een belangrijke verergering van haar klachten (2 dagen bedlegerig met enkele uren koorts en heel veel hoofdpijn met braken) waarna ze zich duidelijk beter begint te voelen. De vermoeidheid klaart uit, al ontwikkeld ze een zeer uitgebreide uitslag rond en op de lippen. Na enkele weken is Elza evenwel klachtenvrij en sindsdien heeft ze diezelfde klachten nooit meer vertoond.

[ Genezen ] Remedies ] Toedienen aan g.p. ] Gelijkenis ] Concrete casus ] Beroemdheden ] Literatuur ] Terugbetaling ]