Heraldiek
navigation graphic Het paradepaardje van Homunculus is Heraldicum Disputationes het enige Vlaamse tijdschrift voor heraldiek. Het kwartaalblad gaat in 2020 zijn vijfentwintigste jaargang in. Abonnees krijgen 4 nummers per jaar, bestaande uit algemene artikels en een bijlage met actuele informatie, vragen en antwoorden (A5, ca. 40 blz.). Abonnees krijgen ook korting op andere (heraldische) uitgaven van HD. Een abonnement op Heraldicum Disputationes kost 25,00 euro per jaar (te storten op rekening IBAN BE32 9730 1707 8502 - BIC ARSPBE22 (Argenta). Inlichtingen 03/293 75 75 of bij Marc Van de Cruys, Krommelei 47, 2110 Wijnegem of e-mail homunculus@yucom.be .
Voor Nederland kost een abonnement eveneens 25,00 euro en dat kan gestort worden op hetzelfde rekeningnummer.

Klik hier voor de inhoudsopgave van de reeds verschenen jaargangen van Heraldicum DisputationesIn het tijdschrift worden aan abonnees regelmatig nieuwe en tweedehandse heraldische uitgaven aangeboden aan gereduceerde prijzen.Heraldische artikels of studies of informatie over heraldische evenementen zijn steeds welkom op het bovenstaande adres, of via e-mail.

E-Mail