Public Choice

NEDERLANDS


In België en Nederland is het de gewoonte dat belangrijke politieke beslissingen zoals de inhoud van het regeerprogramma onderhandeld worden in een kleine groep buiten het parlement. Dit heeft het voordeel dat a priori over alles kan gesproken worden en akkoorden gemaakt. Nadelen zijn dan weer dat deze werkwijze geen succes garandeert en weinig transparant is (nadien kan elke onderhandelaar beweren wat hij of zij maar wil, het kan toch niet gecontroleerd worden). Binnen een parlement gaan zoeken naar compromissen in ingewikkelde situaties geeft ook niet zoveel hoop op oplossingen. De beslissingsmethode daar is het meerderheidstemmen (slechts twee mogelijkheden : vóór een voorstel of het status quo behouden). Het chaostheorema van McKelvey en latere resultaten van Schofield en Tataru beloven niet veel goeds. Volgens eerstgenoemde resultaat kan een groep die via meerderheid tegen minderheid beslist over telkens 2 standpunten (het oude status quo en iets nieuws) die in een twee- of hoger dimensionele ruimte liggen, hopeloos rondcirkelen en uiteindelijk zelfs bij het beginpunt terug uitkomen. Iemand of een partij die de volgorde van de stemmingen in de hand heeft (agendasetting bv. eerst stemmen over A en B, dan over B en E, E en C, ..) en een idee heeft hoe dergelijke stemmingen zouden verlopen, kan de groep loodsen naar een uitslag die hij zelf wil.
Er is nog een andere mogelijkheid : het parlement de mogelijkheid geven om bij politiek ingewikkelde situaties meerdere voorstellen tegelijk te overwegen en daarover te stemmen. Daarvoor moeten we beroep doen op andere methodes. Er zijn meerdere mogelijkheden en één ervan wordt hier besproken. De eerste link leidt naar een (relatief) eenvoudige en wat oudere tekst, de tweede naar een meer uitgewerkt en nieuwer  pdf-bestand.

Over de staatshervorming, BHV en over politiek stabiele beslissingen in een verdeelde samenleving

Meer volledig maar meer technisch (pdf-bestand)

De rechtstreekse verkiezing van een burgemeester (of president)

FRANÇAIS

A propos de la réforme de l'état, BHV et de décisions politiquement stables dans une société divisée

ENGLISH

emailCounter


deelstaten onderhandelongen Vlamingen Walen , democratie  Vlamingen en Franstaligen. Di Rupo en Bart De Wever, N-VA en PS coalitie staatshervorming overleg responsabilisering  bevoegdheden PVV VVD CDA Rutte PvdA verkiezingsprogramma partijcongres. Formateur preformateur formatie. Communautaire strategie,
Négociations préformateur, fédéraux et les entités fédérées.
Les francophones et la révision de la loi de financement.
La politique demandée par l’électeur. Concertation entre les partis.