brakwaterhorentje
Hydrobia ulvae (Pennant)

Tot 0,6cm lang.

Brak water = water met een laag zoutgehalte. Vb. rivierwater met zeewater vermengd.

Gevonden in schelpengruisbank te Koksijde.
Een klein, spitsgewonden horentje met 6 tot 7 windingen. Bruingeel. De laatste winding neemt de helft van de totale hoogte in. De mondopening is ovaal.
Ze leven vooral in moddervlakten van riviermondingen (= brak water) maar komen ook langs de gehele kust voor.
brakwaterhorentjes