breedpootkrab
Portumnus latipes
(Pennant)

Grootte: rugschildbreedte tot ruim 3 cm

De breedpootkrab is gemakkelijk herkenbaar aan zijn rugschild. Plots versmallend naar achteren toe. Het rugschild is ongeveer even lang als breed. Zandkleurig met soms witte vlekken (zoals op de foto).
Het laatste segment (deeltje) van de achterste poot is afgeplat en lijkt op een 'peddel' om te roeien (zie foto onderaan). Er is echter maar één kant behaard terwijl bij de zwemkrabben beide kanten behaard zijn.
Komt vrij algemeen langs de kust voor, leeft uitsluitend op zandbodems. Spoelt vaak dood aan.