kokkel kokkel of kokhaan of
eetbare hartschelp

Cerastoderma edule (Linnaeus)

Grootte: tot 5cm

kokkel < cokel < franse coquille = eetbare schelp.
Hartschelp: bekijk de zijkant van een doublet (=twee kleppen) en je ziet een hartvorm (zie foto 3)

Stevige, dikke schelp met ongeveer 24 ribben die door concentrische richels (= ringen, evenwijdig met de rand) overkruist worden.
Er zijn meestal duidelijke groeilijnen waar te nemen.
Aan de binnenzijde vervagen de groeven voor ze de mantellijn bereiken. Op de tweede foto duidt de zwarte lijn de mantellijn aan.
Er is geen mantelbocht.
Het slot van de rechterklep heeft zowel vooraan als achteraan telkens 2 laterale tanden, de linkerklep heeft er telkens maar één.
Ze leven op alle soorten zand van gemiddeld water- niveau (= halfweg laag- en hoogwater) tot dieper.
Aan de vloedlijn liggen er vaak levende exemplaren in witte schelpen.
Als de kokkel allang dood is, verkleuren de kleppen tot grijs, blauw, bruin of beige.
Komt zeer algemeen voor.
Vergelijk met brakwaterkokkel.
kokkel (doublet)