ovale slijkschelp of otterschelp
Lutraria lutraria (Linnaeus)

Grootte: tot 13cm

Deze schelp behoort tot de groep van de otterschelpen. Zij danken hun naam aan een vergissing. Lutraria betekent in het Latijn 'van de otter' (lutra = otter) . Eigenlijk moest men 'lutaria' gebruiken. Dit komt van lutum ( = slik). Dit dier leeft in slikkige bodem.

Gevonden te Oostende (Duin en Zee) op 29 maart 2002.
Heel grote ovale kleppen met vele fijn getekende groeilijnen. De bruine vlekken zijn de resten van de opperhuid. Eén van de kleppen heeft een plat driehoekig 'lepeltje' aan het slot.
Zie ook langwerpige slijkschelp.