platte slijkgaper platte slijkgaper
Scrobicularia plana (da Costa)

Grootte: 5cm

De schelpkleppen sluiten niet helemaal op elkaar zodat de schelp 'gaapt'. Deze gaper leeft graag in modder en op kleiachtige bodem.

Een mooi ovale, erg platte schelp. De kleppen zijn dun en voelen broos aan. De top bijna in het midden. De kleppen hebben onregelmatige groeilijnen.
Kleur: lichtbruin, geelwit, grijsblauw al of niet met smalle banden in variaties van die kleuren. De top is vaak grijs gekleurd. De blauwe en de grijze kleppen zijn van dieren die allang dood zijn. Ze zijn vooral te vinden op de slikbodem van de getijdengebieden. Dikwijls zijn de doubletten met sli(j)k gevuld.

slot

De schelp is gemakkelijk te herkennen aan zijn slotvorm (zie foto).