priktolhoorn
Calliostoma zizyphinum (Linnaeus)

Grootte: tot 3 cm hoog

Een schelpje dat aan een tol doet denken.

Gevonden te Oostende op 9 januari 2005 ter hoogte van de vuurtoren.
Een volmaakt kegelvormige schelp met een platte basis en een 'vierkantige' mondopening. Variabel van kleur.