rechtsgestreepte platschelp
Tellina fabula (Gmelin)

Grootte: tot 2,2cm

Naam: de rechterklep vertoont heel fijne streepjes van de bovenrand naar de onderrand.
Een plat, dun, glanzend, doorschijnend schelpje, ovaal rond, aan één kant spits toelopend. Aan de spitse kant, dicht bij de uiterste punt, maakt de rand een duidelijk knikje (zie foto boven). Bij de tere platschelp ligt dat knikje ongeveer in het midden.
Wit, geel, roze-rood. Effen of met witte en kleurige bandjes.
Kenmerkend zijn de dwarse fijne streepjes op de rechterklep. Zonder loep zijn ze bijna niet te zien. De linkerklep is glad. De twee datailfoto's hiernaast tonen een stukje van elke klep.
De slotlijn loopt S-vormig (zie foto hiernaast). Het slot is vrij stevig en dat maakt de kans op het vinden van doubletten of doosjes vrij groot.
linkerklep (detail)
rechterklep (detail)
slotlijn

Deze schelpjes behoren, zoals de nonnetjes en de tere platschelp tot de groep van de tellina's of platschelpen.