ruwe boormossel
Zirfaea crispata (Linnaeus)

Maximum grootte: 7cm x 4 cm

Dit weekdier boort zich in klei, veen, hout en zelfs in zacht gesteente. De schelp is ruwer dan die van andere boormossels.

Vindplaats: Oostende (Vuurtoren) november 2001

ruwe boormossel
ruwe boormossel ruwe boormossel(lepeltje)
Een stevige, breed-ovale gapende schelp met een ruw oppervlak. Midden over de schelp loopt een ondiep gleufje of geultje die de schelp in twee delen verdeeld. De voorzijde is spits, de achterzijde is meer afgrond. Aan de voorzijde zijn de groeilijnen getand en ruw, aan de achterzijde zijn ze glad. Aan de korte kant, naast de top is de bovenrand omgeslagen. De benedenrand is golvend. Aan de binnenkant, onder de top, vind je aan beide kleppen een lepeltje (zie ook witte boormossel). De kleur varieert van grauwwit tot geelgroen en zelfs asgrijs. De beide kleppen raken elkaar bijna alleen bij de top. Volledig exemplaar moeilijk te vinden.