Wat is er op deze site te vinden?
Er valt heel wat te ontdekken op het strand van de Vlaamse (Belgische) kust. Om de strandvondsten te kunnen benoemen heb je nood aan determinatieboekjes. Veel van die boekjes behandelen vooral de kust van Nederland (Waddengebied) of zijn minder toegankelijk voor kinderen. We hebben gepoogd met deze site een eenvoudige zoeklijn op te zetten.
De navigatieknoppen staan links in het blauwe vak!
zoeklijn:
deze pagina's helpen je om te weten wat je precies gevonden hebt. (determineren). Tekening van de spierindruksels, de mantellijn en de mantelbocht werden aan de zoeklijn toegevoegd. (Zie bieb.)
namenlijst:
deze pagina geeft een overzicht van de mogelijke strandvondsten. Je kan rechtstreeks naar een bepaalde bladzijde.
bieb: Hier kan je terecht voor meer uitleg over verschillende onderwerpen.