ONS FAMILIEBOEK

Genealogische zoektocht

naar de roots van de familie

 

DAEMEN

 

 

 

 

http://blogimages.bloggen.be/stamboomeveraerdt/2266850-3a63cf2d13ac74d8bb247ea40eebd77a.jpg

 

 

 

 

 

 

                                                                        Maar zo is het werkelijk gegaan

 

 

 


 

 

 

 

 

Inhoud

1. DE START. 5

2. TEN GELEIDE. 8

3. IN DEN BEGINNE WAS ER ....... 9

4.  HUGO EN MARLEEN.. 11

5. MIJN OUDERS. 13

6. ONZE GROOTOUDERS DAEMEN.. 25

7. ONZE OVERGROOTOUDERS. 34

8. ONZE BEDOVERGROOTOUDERS. 40

9. WAT NU ?. 43

10. ONZE OUDOUDERS. 45

11. ONZE OUDGROOTOUDERS. 48

12. UIT DE ARCHIEVEN.. 50

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             Voor Marleentje

 

 

                                                                                                Dit boek

                                                                                                met vele , mooie namen

 

                                                                                                Ik zocht

                                                                                                en vond vele , echte mensen

                                                                                                met vreugde en ook pijn

                                                                                                met hoop en stille wensen

 

                                                                                                Zou het leven ooit anders zijn

 

                                                                                                Voor ons

                                                                                                En mij

                                                                                                En jou

                                                                                                mijn lieve vrouw

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik draag dit

boek op

uiteraard

aan mijn voorouders

Maar ook en vooral aan

mijn prachtige , liefdeovervolle vrouw.

Haar hobby en levenswerk waren :

zorgen voor kind en kraai.

School- en jeugdclubkinderen in Duitsland,

Libelhamelkinderen in Kalmthout

haar kinderen en kleinkinderen

en haar kraai :

een echtgenoot die haar beroepsgewijs

veel alleen moest laten.

Met kroost, school en huis

Mijn sterke vrouw

 

Mijn Marleentje

 

 HET FAMILIEBOEK

 

 

1. DE START

 

Toen ik ergens in het begin van de zeventiger jaren begon met het stelselmatig opzoeken

van onze “roots” heb ik uiteraard enkele beginnersfouten gemaakt.

 

De voornaamste fout , besefte ik als het te laat was, bestond erin de nog levende familieleden NIET te hebben aan de tand gevoeld. Zij waren (noteer de verleden tijd) de voornaamste bron geweest om het nabije verleden te kennen en te begrijpen.

Soms kon ik onze voorouders inlichten dat sommige feiten niet overeenstemden

met wat ze altijd geloofd hadden.

Zo stelde ik vast dat onze overgrootmoeder driemaal gehuwd was en dat ze met haar derde man , Frans Reynaerts, de schoenfabriek heeft opgericht.

Onze vaders waren ervan overtuigd dat “vader Reynaerts” hun echte grootvader was.

       Of wat men genea-seksuele voorlichting zou kunnen noemen.

 

Vermits ik tot 1976 in Duitsland verbleef, stond het onderzoek aanvankelijk op een eerder

laag pitje. En het was beperkt tot sporadische bezoekjes aan archieven in Antwerpen en dorpen zoals Poppel, Weelde, en zelfs Hilvarenbeek.

Het werd mij snel duidelijk dat onze voorouders oorspronkelijk uit Hilvarenbeek stamden.

Hollanders !?

Opgelet : dit waren in de eerste plaats Brabanders , zoals wij !

Sympathieke mensen van beneden de Moerdijk !

 

 

Straat : VRIJTHOF

omstreeks  1798

 

 

 

 

 

 

 

 


Mijn terugkeer in het vaderland betekende niet dat het genealogisch onderzoek al mijn aandacht zou krijgen.

Andere hobbies , zoals basket-ball , gidsen, reizen met vrienden, culturele activiteiten kregen voorrang en het is slechts vanaf het jaar 2007 dat ik terug in gang ben geschoten.

 

Ik had opgemerkt dat reeds in de jaren zeventig de nederlandse archieven verder stonden dan bij ons.

Heel wat parochieregisters waren door studenten, werklozen en vrijwilligers op fiche gezet wat het opzoeken heel wat gemakkelijker maakte. In Vlaanderen moest men moeizaam,

blad per blad deze registers uitpluizen.

Bij mijn nieuwe start stelde ik al vlug vast dat de voorsprong nog groter geworden was en dat met wat geluk er enorm veel gegevens via de web site van de nederlandse archieven konden gevonden worden.

 

Dit feit alleen al gaf natuurlijk moed en met enthousiasme kon ik dus mijn monniken-

werk verderzetten.

 

Zoals jullie zullen vaststellen gaan onze voorouders omstreeks 1800 Hilvarenbeek verlaten om via Poppel uiteindelijk in Turnhout te belanden.

Vandaar begin een uittocht naar Malle , Vlimmeren en Antwerpen en sinds de dood van Jos Daemen (x Maria Van Hout) zijn er geen directe banden meer met de sympathieke Binkenstad waar onze generatie zo dikwijls op vakantie kwam , op de Merodelei ,

genietend van de krakende witbuikkersen uit de tuin en de fantastische kempense wafels en zelf gemaakte vruchtendrank van grootmoeder Carolientje De Wolf.

 

Ik herinner mij ook levendig de wandelingen met grootvader Carolus , een statige maar joviale middenstander , met imposante , goedverzorgde snor, en een jaap van een horloge aan een zilveren ketting. In de jaren veertig vertelde hij mij , op een van de wandelingen : “kijk Hugo , hier komt binnenkort de ring rond Turnhout”.

Ja , binnenkort heeft nog enkele tientallen jaren geduurd.

 

In een van de bijlagen kom je iets meer te weten over de oorsprong van de familienamen.

Onze naam is het klassieke geval waar de voornaam (Adam = Daem)  gebruikt wordt om de navolgers te benoemen, en dan wordt dat Da(e)men , Adams of Daems.

 

Tot mijn grote verrassing, (mijn beperkte ervaring !) , veranderde de familienaam

 van onze voorouders

Een vergissing is niet mogelijk vermits ik een document terugvond waarin de overgang van Petrus Daem Bacx naar Jan Peter Damen (den ouden) omstreeks 1540 duidelijk geboekt staat.

 

Dankzij de hulp van de heer Leo Adriaenssen (professor en erkend nederlands genealogisch expert , vooral in de regio Hilvarenbeek) kwam ik te weten dat enkele generaties verder er een wissel van Timmermans naar Bacx plaats- gevonden heeft, maar daarover later meer.

 

Zouden wij dus uiteindelijk afstammen van een timmerman ?

                           Alleszins een fijn beroep !

 

 

 

Graag wil ik dit werk opdragen aan onze voorouders , aan verre en nabije verwanten

En vooral ook aan mijn generatiegenoten, mijn nichtjes Godelief, Gusta, Paula en Simonne.

Veel leesgenot.

 

Hugo

Alias de mol


 

 

 

Hier zijn ze dan ; onze grootouders.

       staande : Frans , Charles en Alois

       zittend  :  grootvader Carolus , Jozef, grootmoeder Carolina

 

                     Allemaal pronte mensen !!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turnhout                   de Merodelei


2. TEN GELEIDE

 

Dit familieboek kan zonder problemen uitgebreid worden met  teksten en beelden die betrekking hebben op je eigen familietak.

Dit kan al bij het hoofdstuk 2 (Onze ouders) waar ik mijn ouders heb ingevuld maar waar

 jullie uiteraard je eigen ouders  kunnen bespreken.

 

Mijn opzoekingen worden overgemaakt per mail en dit laat u toe dit te printen met of

zonder aanpassingen, met toevoeging van kleur en zo meer.

Het is opgesteld in het lettertype OSAKA ( 10 en 12).

 

Eventuele fouten kan je verbeteren en dan liefst ook aan mij melden .

 

Het is niet uitgesloten dat , en ik hoop het van harte, er later nog inlichtingen

bijkomen , voorlopig is die kans redelijk klein omdat, eens men in de buurt van

de 15de eeuw komt de gegevens uiterst schaars zijn en bovendien zeer moeilijk te lezen.

Maar info over zaken zoals financies,  gerecht,  erfenissen en dergelijke kunnen uiteraard nog opduiken.

 

Ik hoop bovendien dat alle info die door iemand van de familie zou gevonden worden ook zal doorgegeven worden aan iedereen.

Mijn taak zou kunnen zijn dat ik alles inzamel en aan iedereen doorgeef, waarbij desgevallend ganse bladzijden of bijlagen zouden vervangen worden.

 

Als bestemmelingen denk ik in de eerste plaats aan mijn lieve nichtjes  Godelieve, Gusta, Paula en Simonne en verder uiteraard aan mijn kinderen en kleinkinderen.

 

Een mooie aanvulling zou zijn dat iedereen van de bestemmelingen zijn nageslacht zou melden zodat we de jongere generaties een plaatsje kunnen geven in dit groot familieboek.

 

Met andere woorden dit is geen eindwerk maar enkel een tussenstation naar een lijvig boek

Waaraan  iedereen heeft meegewerkt.

 

 

 

 

 


3. IN DEN BEGINNE WAS ER .......

 

Vertrekkend van de huidige stand van mijn opzoekingen ga ik trachten een beeld van onze familiegeschiedenis op te maken. Indien later door verdere vondsten nieuwe gegevens zouden opduiken dan zal dit deel moeten herwerkt worden.

 

Het lijkt  logisch te starten bij de oudste gekende voorouder en zo via zijn afstamme-

lingen tot onze generatie af te dalen. Maar vermits de oudste generaties nog steeds verder onderzocht worden zal ik eerst starten bij onze ouders en zo opklimmen.

Sorry voor ons nageslacht, maar jullie zullen ouders  (en verder) moeten vertalen naar

een of meer generaties verder.

 

De vaststelling van Jef Van Gils , medewerker aan het RA Tilburg, die hij maakte in zijn

Geschiedenis van Hilvarenbeek als zouden alle Beekse families Damen afstammen

van de familie Back, leenman van het leen Ter Loe te Goirle was een aanduiding maar geen bewijs.

In de bijlage over dit leen (zie bijlage 3) wordt inderdaad duidelijk dat de familie Back  betrokken was maar een link naar Damen had ik niet onmiddellijk gevonden , tot ik bij het bestuderen van de kwartierstaat van Max Jacobus Schellekens het volgende vond :

 

33816 Peter Corstens van Wustenborch, geboren omstreeks 1510 in Hilvarenbeek. Peter Corstens is overleden vóór 1563, ongeveer 53 jaar oud. Hij zal rond 1531 tr met       

     Aleyt Henrick Wouter Willems , dr. van Henrick Wouter Willem Snellen en van Katlyn Aerts vanden Nuwenhuysen. Kinderen:     

1. Willem Peters van Wuestenborch.      

2. Huybrecht Peters van Wuestenborch.   

3. Elysabeth Peters van Wuestenborch alias Reyntgens  

4. Cathalyn Peters van Wuestenborch,

5. Henrick Peters van Wuestenborch  in de Papenstraat te Hilvarenbeek, in 1578 bedezetter, later schepen aldaar, overl. kinderloos 1612-19

6. Mariken Peter Wuestenborchs  

tr. (1) 1579-82 Jan Stevens vanden Poel  tesbeeck byde craenmere onder Hilvarenbeek, overl. 1582-86, zn. van Steven Peters vanden Poel en van Conrade Goyaerts opden Hertganck.

tr. (2) Pauwels Peter Damen , overl. 1614-21, zn. van Peter Daem Bacx en van Cathalyn Willem Bruers.  

7. Corstiaen Peter Wuestenborchs alias Reyntjens , schepen van Hilvarenbeek

 

Later vind ik bevestiging bij het inkijken van het RA Den Bosch, Hilvarenbeek R 39, folio 26 de dato 6.2.1610.

(Merk op dat bij Aleyt Willems, de echtgenote van Peter van Wustenborch de voornaam Willem van haar vader als familienaam Willems verder gaat).

 

Door op te klimmen in de stamboom was ik na heel wat  monnikenwerk bij een Jan Peter Damen uitgekomen die duidelijk de broer was van voormelde Pauwels Peter Damen en dus de zoon van Peter Daem Bacx (generatie XII , 2058) geboren ~ 1510

                                  en Cathalijn Willem Bruers (XII , 2059).

Vanaf nu volgen we de lijn vertrekkend van Jan Peter Damen , generatie XI , 1024.

 

Toch even vermelden dat door tussenkomst van drs L.F.W. Adriaenssen  ik een idee heb wie voor Peter Daem Bacx komt. Dit zal echter verder onderzoek vergen.

 


 

Geachte heer Daemen,

 

Mijn dossier-Damen/Bacx heb ik nog niet teruggevonden, maar wel enkele velletjes met aantekeningen. Daaruit blijkt dat wij afstammen van Peter Daem Bacx en Cathalijn Willem Bruers, die acht kinderen hadden, onder wie Jan (vader van onder meer Lenaert) en, inderdaad, Pauwels. Peter was een zoon van Adam Vreys Wilm Bacx, die een zoon was van Laureys Willem Back, welke laatste dan zou stammen uit de van oorsprong Goirlese familie Back Timmerman. 

Als mijn operatie en verbouwing achter de rug zijn, zal ongetwijfeld het dossier opduiken en hoort u meer.

 

Met vriendelijke groet,

 

Leo Adriaenssen

 

 

 


4.  HUGO EN MARLEEN

 

 

 

Hugo en Marleen

 

Hoofdstuk 4

 

 

 

 

Bijlage A

 

 

Hugo is probant

 

 

 

 

 

 

 

Carolus DAEMEN

5

schoenfabrikant

 

 

°Turnhout 07 mei 1866

 

 

 

 

† Turnhout 17 jul 1945

 

 

 

 

x Schilde 13 feb 1900

 

 

 

 

Maria Catherina DE WOLF

 

 

 

 

° Schilde 08 jun 1877

 

 

 

 

† Turnhout 29 jul 1953

 

 

 

 

I

 

 

 

 

 Adrianus Aloysius DAEMEN

3

onderwijzer

 

 

° Turnhout 14 aug 1905

 

 

 

 

† Kapellen 04 dec 1994

 

 

 

 

x Meer 13 aug 1929

 

 

 

 

Maria Rosalia NOYENS

 

 

 

 

° Meer 20 dec 1903

 

 

 

 

† Kapellen 23 feb 1989

 

 

 

 

I

 

 

 

 

Hugo Joannes Julius Carolus

 

beroepsmilitair

 

 

DAEMEN

 

 

 

 

° Borgerhout 14 nov 1931

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x Deurne 15 aug 1955

 

 

 

 

Marlena Constance Elisabeth

 

onderwijzeres

 

 

MANDERS

 

 

 

 

° Deurne 23 dec 1934

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

 

 

Luc Aloysius Margarethe

 

Marjan Ludovica

 

Sonja Anna Leona

DAEMEN

 

DAEMEN

 

DAEMEN

° Antwerpen 02 mei 1956

 

° Wilrijk 01 april 1957

 

° Siegen (BRD) 11 mar 1959

x Heverlee 31 okt 1979

 

x Antwerpen

 

x Antwerpen 17 dec 1988

Ria VAN DEN BOSCH

 

Patrick GERLO

 

Geert DE BOLLE

° Leuven 23 dec 1957

 

 

 

° Essene 21 feb 1961

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michiel DAEMEN

 

Yorik GERLO

 

Ian DE BOLLE

° Leuven 08 sep 1981

 

° Antwerpen 18 aug 1987

 

° 08 sep1990

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbra DAEMEN

 

Jeroen GERLO

 

Adriaan DE BOLLE

° Leuven 08 dec 1982

 

° Antwerpen 03 sep 1990

 

° 06 jun 1993

 

 


 

GEZIN :          DAEMEN - MANDERS

 

Generatie                                     I

Ouders

 

Kwartierstaat                                1

 

 

 

Man

 

Vrouw

 

 

 

DAEMEN

naam

MANDERS

Hugo Joannes Julius Carolus

voornaam

Marlena Constance Elisabeth

° Borgerhout 14 nov 1931

°

° Deurne 23 dec 1934

Sint Erasmus Borgerhout

 

Van Notenstraat 118

Daemen Adriaan

ouders

Manders Louis

Noyens Maria

 

Van den Broeck Elisa

Noyens Jan Baptist  grootvader

peter

Manders Constant

De Wolf Carolina     grootmoeder

meter

Van den Broeck Elisabeth

 

03 nov 2011  Klina Brasschaat

 

 

 

11-15 aug 1955

x

St Jozef Deurne Zuid

Daemen Carolus

getuigen

Van den Broeck John

Huwelijkscontract Notaris Hopchet 23 jul 1955

 

 Kon Militaire School Brussel

studies

 Stedelijke Normaalschool Antwerpen

Beroepsofficier van de Artillerie

 

onderwijzeres

 

 

 

 

 

 

 

Loopbaan

 

Koninklijk Atheneum Antwerpen

 

Stedelijke Normaalschool Antwerpen

Bediende Graanhandel Boumans in de

 

Onderwijzeres in het Stedelijk Onderwijs

Dambruggestraat Antwerpen  (1 jaar)

 

Aangesteld in BSD (Duitsland)

Luchtmacht 1951 als soldaat BV in

 

                                Siegen

                               St Niklaas

 

                                Dellbrück

                               Nijvel

 

                                Siegen

Koninklijke Militaire School 1953-1955

 

                                Lüdenscheid

92 ste Promotie Alle Wapens

 

                               Soest

2 Artillerie Bataljon  Siegen November 1955

 

1975 : Basisschool Merksem

 

 

 

 

 

 

Verder details : zie bijlage 22

 

 

 

 

 

Kinderen

 

 

 

 

 

Luc Aloysius Margaretha

peter

Daemen Aloysius

° Antwerpen Vinckestraat 2 mei 1956

meter

Van den Broeck Elsa

 

 

 

 

 

 

Marianne Ludovica

peter

Manders Louis

° Wilrijk St Augustinus 1 april 1957

meter

Noyens Maria

 

 

 

 

 

 

Sonja Anna Leona

peter

Candau Leon vriend

° Siegen Duitsland 11 maart 1959

meter

Manders Annie tante

 

 

 

 

 


5. MIJN OUDERS

 

DE OUDERS VAN HUGO DAEMEN

 

DAEMEN Adriaan Aloysius Maria Hendrika    x   NOYENS Maria Rosalia

 

 

Mijn vader is een geboren Turnhoutse “bink”.

Na een jeugd tussen andere ravotters en schoenlappers en na het afsluiten van zijn studies op den “Ecole Moyenne”werd om een niet nader te verklaren reden gekozen om onzen Alois naar het verre Mechelen aan de Maas te sturen om er op de Aangenomen Normaalschool te studeren om onderwijzer te worden. Het diploma werd op 15 juli 1925 uitgereikt.

 

Nu eerst de vaderlandse plicht vervullen. Op 30 nov 1925 stapte hij de in het 6 Linie te Antwerpen binnen , 1e Compagnie. Op 1 april 1926 werd hij korporaal en in oktober  sergeant.

Een blitz carrière !

Zijn Militair Zakboekje geeft enkele details over zijn lichamelijke kenmerken

 

 

 

 

Klaarblijkelijk, volgens zijn boekje spreekt, leest en schrijft hij “vlaamsch en fransch

Zijn kazerne werd Kazerne 7/8 in Antwerpen.

 

Op 20 september 1926 is hij van de klas en ook zijn verhuis naar Deurne (2 november 1928) staat hier vermeld.

In 1932 werd hij voor korte duur wederopgeroepen waarbij waarschijnlijk enkele schiet-

oefeningen plaatsvonden zoals blijkt uit zijn “boekje”

 

 


Foto Augustus 1926

 

 

 

Twee versbenoemde korporaals , let op de elegante kledij met

flosjes en de modieuse laarsen.

 

Vader vertelde me dat er in Leopoldsburg een eenheid bestond ,

de beruchte compagnie “sans floches”.

Een disciplinaire tuchteenheid voor onverbeterlijken.

 

 

 


Na een afzwaai, gevierd zoals het hoort begon het ware leven.

Nu nog een plaats vinden als onderwijzer.

Dit ging niet zo vlot en dank zij nonkel Mon Bellens , zijn schoonbroer, kon hij als bediende starten op de Verzekeringsmaatschappij De Schelde in de Borzestraat in Antwerpen..

Hij bleef in Turnhout bij zijn ouders wonen en nam , zoals boze tongen beweerden volop

deel aan het Turnhoutse uitgangsleven. Hij was ondertussen ook lid geworden van

“De Burgerkring”een cultureel centrum avant la lettre waar hij onder andere toneel

speelde.

Hij had trouwens de allure van een jeune premier.

Over zijn aanstaande vindt u verder meer maar zij trouwden in Meir op 13 aug 1929

 

 

 

Uiteindelijk vindt hij een plaats als onderwijzer in Deurne-Noord op 10 september 1928

 


Maar in mei 1940 breekt de oorlog uit.

Vader behoort nog steeds tot de klas die opgeroepen wordt en dit gebeurt dan ook.

De oorlog zal niet zonder gevolgen verlopen . Hij voegt zich bij zijn eenheid in Bagnols s/ Cèze in de Gard (Frankrijk) op1 jun 1940. Vermits Belgie gecapituleerd had zou men de Belgische soldaten repatriëren , maar het transport liet wel lang op zich wachten.

De soldaten die echter op eigen kracht naar huis wilden kregen hiervoor een schriftelijke toelating van de Consul Generaal van Lyon  op 6 augustus 1940.

Na heel wat avonturen kwam vader met enkele vrienden in Turnhout , waar vrouw en kind hem stonden op te wachten.

 

En nu , eindelijk meer over deze vrouw , zijn Maria.

 

Op ongeveer 20 km in het landelijke Meir woonde ene Maria Noyens ,dochter van een locale herbergier die ook directeur was van de plaatselijke melkerij.

Samen met haar negen broers en zusters groeide zij op in een prachtige streek , weiden, velden, bossen en een kronkelende Mark , rivier die ontspringt in Merksplas en in Breda samenkomt met de Aa.

Het heldere water zorgde in de zomer voor heel wat waterpret.

Ik heb er later ook van mogen proeven.

 

Vader Noyens , die tot op hoge leeftijd nog altijd in een prachtig handschrift zijn brieven schreef, wou voor zijn kinderen het allerbeste en zij die goed leerden mochten verder studeren.

Maria zou naar Turnhout in het Heilig Graf haar middelbare studies afwerken en zelfs een jaartje naar de franstalige afdeling in Luik haar tweede taal gaan bijschaven.

 

Haar oudere broer  Hein werkte op een bank in Turnhout en zorgde ervoor dat zijn zus een carrière begon op de bank onder het keurende oog van haar collega’s.

 

 

 

 

Zoals ik mijn moeder kende hield zij wel van uitgaan met haar vele vriendinnen in Turnhout Misschien gingen ze wel eens naar toneel ?

Hebben ze elkaar daar ontmoet ?

Dit mysterie is niet opgelost en ik heb het spijtig genoeg nooit aan vader of moeder gevraagd.


             Let op het mooie kasteel van Turnhout

 

Het is dan ook begrijpelijk dat beiden op elkaar verliefd werden en trouwden.

 

 

Meir 13 augustus 1929.

(toch een mooi koppel)

 

tot mooie dingen in staat (zie titel 4)

 

 

  Meir 1936

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Turnhout 1932

 


 

 

 

 En hier dan de officiele bevestiging van het huwelijk  ingezegend in Meir

 

Macintosh HD:private:var:folders:-N:-NNII-gXEEuPtD6Lahho4E+++TI:-Tmp-:com.apple.mail.drag-T0x710910.tmp.GkvHiq:20110308150506012_0001.pdf


 

Macintosh HD:private:var:folders:-N:-NNII-gXEEuPtD6Lahho4E+++TI:-Tmp-:com.apple.mail.drag-T0x710910.tmp.ZsK5z5:20110308150537755_0001.pdf

 

Uit dit droomhuwelijk ontsproot op 14 november 1931 hun enige spruit

Hugo, Julius, Joannes, Carolus


 

 

 

 

 

 

Foto van 13 augustus 1929, gevonden op 24 november 2011

 

Een plots opgedoken foto.

Bij een bezoek aan mijn nicht Julia Noyens te Vilvoorde dook deze foto op die al mijn nonkels en tantes toont op de dag van het huwelijk van mijn ouders , getrokken voor de achtergevel van het ouderlijk huis te Meir.

Vooraan : Jos Daemen, ouders van de bruidegom, hét koppel, vader van de bruid, tante To

 

Tweede rij: Mon Bellens en tante Fien, Peer Jochems en tante Eugenie, Toon Herrijgers en tante Stef, tante Marie, tante Nel en Stan Noyens

 

Derde rij : Hein Noyens en tante Marie, Sooi (Frans) Noyens en tante Marie, nonkel Frans Doomen (van tante To), Louis Noyens (van tante Marie) , Charles Daemen en tante Jeannette, de nog ongehuwde Frans Daemen.

 

De bruidsmeisjes waren Alice en Martha van de Gijselstraat (nonkel Louis en tante Marie) en

een niet geïdentifieerde baby gezeten op een tapijtje.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

De verlossende brief die een einde maakte aan een onterechte beschuldiging , waar-

schijnlijk anoniem , van incivisme tijdens de tweede wereldoorlog.

Ik was toen oud genoeg om te weten dat mijn vader nooit duitsgezind was , integendeel.

 

 

 

 

 

Alle soldaten die van de Consul in Frankrijk op eigen kracht mochten huiswaarts keren werden

na de oorlog voor de Krijgsraad gedaagd .

Gelukkig voor vader zijn zowel voor de beschuldiging van incivisme als voor de Krijgsraad

vele personen komen getuigen , onder andere de burgemeester van Deurne de heer Dequeecker en zijn militaire chef in Frankrijk de Luitenant Schmidt.

Vrijspraken waren dan ook het logische gevolg.

 

GEZIN :          DAEMEN - NOYENS

 

GenGeneratie                                     II

Ouders

 

Kwartierstaat                               2/3

Man

 

Vrouw

 

 

 

DAEMEN

naam

NOYENS

Adriaan Aloysius Maria Henrica          onderwijzer

voornaam

Maria Rosalia                              huisvrouw

° Turnhout 14 aug 1905

°

Meer 20 dec 1903

de Merodelei 135

 

Dorpstraat

Daemen Carolus

ouders

Noyens Joannes  Baptist

De Wolf Maria Carolina

 

Mertens Julia

 

peter

 

 

meter

 

 

 

 

Meer 13 aug 1929

x

 

 Charles Daemen broeder

getuigen

 Louis Noyens , haar broeder

onderwijzer Gemeentescholen Deurne

beroep en studies

was bankbediende Bank van Turnhout

Studies  Normaalschool Mechelen a/d Maas

 

studeerde aan het H.Graf te Turnhout en

te Liège

 

 

 

† Kapellen Kliniek 4 dec 1994

Kapellen Kliniek 23 dec 1989

89 jaar als gepensioeneerde             

 

86 jaar

RVT De Dennen Hoogboom

 

Kon Astridlan 7 Kalmthout

na operatie darmkanker

 

overleden na val in huis

Lid van de Vrienden van Lourdes

 

Lid van de Vrienden van Lourdes

Ere Voorzitter Gepensioeneerden afd Merksem

 

Lid van de Bond der Gepensioeneerden

 

 

 

 

 

 

 

Legerdienst

 

Stamnummer 106/86835

 

Verhuist 2 nov 1928 naar Deurne

Klas 1925 woont de Merodelei 135

 

Voegt zich bij zijn eenheid op 1 jun 1940 te

6 Linieregiment 3 Cie   30 nov 1925 daarna 9 Cie

Bagnols sur Cèse (Gard Fr) en gaat over

Examen gelukt Peleton Spécial 1 april

1926

EM du XV Bn 4 Cie TA CH/A op 30 jun

Benoemd Korporaal  1 apr

 

gaat op eigen kracht terug naar Belgie

Benoemd Sergeant 1 okt 1926

 

(brief Consul generaal Lyon)

spreekt, schrijft en leest  frans en nederlands

 

Einde militieplicht  25 jan 1960

Demobilisatie 20 sep 1926

 

 

 

Fysieke kenmerken staan boven in de tekst

 

 

 

 

 

Gerecht

 

Werd als onderwijzer geschorst op 13 sep 1944 , op beschuldiging van incivisme tijdens de oorlog ; maar op 25 jan 1945 volledig vrijgesproken

Werd wegens zogezegde desertie vervolgd (zie terugkeer in 1945) maar na getuigenissen van zijn chefs ,

o.a. de Luitenant Schmidt vrijgesproken door de Krijgsraad.

 

 

 

 

 

 

Verdient als onderwijzer in 1944

28520 Fr+ 7187 Fr

per jaar

 

                  3125  Fr

avondschool per jaar

 

3236 BFr

Per maand

 

 

 

 

Ook de Ouders van Hugo hielden van verhuizen

 

 

Achtereenvolgens :

 

Palinckstraat 8            Deurne (zelfde adres als zuster Fien en Mon Bellens) boven de winkel Van Borremans (afkomstig van Meer)

Plankenbergstraat 166             Deurne

Muggenberglei 224          Deurne Zuid (vlak bij de Gemeentelijke Jongenssschool)

Karel de Preterlei 48             Borgerhout

Jozef Verbovenlei 71       Deurne Zuid

Erwtebloemstraat 16        Merksem

Rode Loopstraat 5          Merksem

Dennenlaan 5               Kapellen

Koningin Astridlaan 7             Kalmthout

RVT Welvaart               Kapellen (Hoogboomse steenweg 124)  vader alleen

 

 

 

 

 

Fotos van verschillende woonsten

 

 

 

 


6. ONZE GROOTOUDERS DAEMEN

 

In de bijlage 1 kan je lezen wat een stamreeks is en in de bijlage 2 vind je onze stamreeks.

Normaal begint men bovenaan met de oudste voorouder die men heeft gevonden , maar de bespreking die nu volgt begin ik onderaan met de personen van mijn generatie , namelijk mijn nichtjes Godelieva , Gusta , Paula en Simonne en ikzelf.

Onze ouders geboren en getogen in Turnhout hadden , dank zij de goede situatie van hun vader

de kans om verder te studeren.

       De ecole moyenne was toen al een hele prestatie en niet iedereen gegeven.

Er was echter slechts een broer , Carolus, blijkbaar geïnteresseerd in de overname van de zaak.

De anderen Alois, Frans en Jos zochten hun heil respectievelijk in het onderwijs  , in de wereld van het gerecht en in de middenstand.

 

Het is met onze grootouders dat ik start, daarbij zal ik de data beperken tot de jaartallen, het overige vinden we terug in de stamreeks.

 

Carolus DAEMEN  (Turnhout 1866-1945) was de zoon van Henricus (Poppel 1822-Turnhout 1878)

Hij huwde met Carolina Maria DE WOLF , een landbouwersdochter uit Schilde (Schilde 1877- Turnhout 1953).

Carolus had de zaak overgenomen van zijn moeder en haar derde man (Frans Reynaerts) en bij zijn huwelijk in 1900 stellen we vast dat ze op de Antwerpse steenweg  135 wonen in een dubbele woning met winkel vooraan , een schoenmakerij en een magazijn achteraan.

 Van dit laatste deel heeft onze generatie alleen de restanten gezien, onder een stoflaag bedolven.

       Na de overname door zijn zoon Carolus , die echter naar Vlimmeren uitweek genoot Carolus van een welverdiend pensioen en genoot duidelijk van de bezoekjes van zijn kleinkinderen. 

 

 

Tijdens de schoolvakanties en natuurlijk bij Turnhout-kermis was het voor ons telkens weer een

feest om naar opa en oma te mogen gaan. Ik kan me soms nog de geur herinneren van de zelf

gebakken wafels en limonade die grootmoeder altijd had klaarstaan. Ik zie nog de prachtige meubelen die zij hadden en vooral het grote bureel met rolluik, met grote inktvlek op het schrijfvlak,  dat ik nooit zal vergeten.


       Wij voelden ons altijd welkom en speelden heerlijk in het grote huis en in de prachtige tuin die doorliep tot in de Zandstraat.

Het is trouwens in deze Zandstraat (18/24) dat ze tijdens de oorlog , in 1943 gingen wonen, samen trouwens met Nonkel Jos en later met tante Marie Van Hout uit Retie.

 

 

 

 

Boven :       met Hugo en Godelief

Midden:       met Hugo

Onder: met nonkel Jos en Maria Noyens  (mama van Hugo)

nonkel Charles , Hugo en Godelief, en tante Jeanne (Joanna Wouters)   (Foto ~1935)


 

Onder de koepel. Achter de groep was een groot luik waar de trap naar de donkere

geheimzinnige kelder vertrok

 

 

 

 

 

 

                

 

Opa levert slavenarbeid in de tuin                                              Kersentijd in de Merodelei

 


Grootvader had een schoenfabriek met een tiental schoenmakers maar hijzelf trok , initieel met paard en kar naar de dorpen van de kempen om schoenen op maat te verkopen. Waarschijnlijk werden die aanvankelijk vooral gekocht door de notabelen van het dorp en de rijkere boeren.

De bestellingen werden gebracht of als pakketje met de stoomtrein verstuurd.

              De zaken gingen goed want grootvader kocht als een van de eerste in Turnhout een automobiel. Spijtig genoeg heb ik daar geen spoor van terug gevonden, maar vader vertelde me dat met een zekere trots.

Het vertrek van de enige zoon die de zaak kon verder zetten betekende het einde van de activiteiten in Turnhout en ik vermoed dat het huis dat ze bezaten in de Mermansstraat en de dubbele woning van de Merodelei verkocht werden om een kleiner huis te gaan bewonen in de Zandstraat.

Grootvader heeft het einde van de oorlog nog juist meegemaakt en grootmoeder heeft hem ruim overleefd. Ik had haar beloofd dat ik haar met mijn eerste auto zou komen halen maar dat heeft niet meer mogen zijn.

De begrafenismis werd voor beiden gehouden in de kerk van OLV Middelares om 9.30 uur (opa) en 9.45 uur (oma).

 

Van grootvader heb ik zijn Militieboekje gevonden en zo weten we dat hij :

1,715 m lang was, blonde haren en wenkbrauwen had, ronde kin en gemiddelde neus en blauwe ogen.

Hij deed zijn dienstplicht van 1 oktober 1887 tot 31 december 1888 en met wederoproepingen samen was hij 890 dagen onder de wapens, met een soldij van gemiddeld 0,33 cent per dag.

Hij diende bij het 1 Regiment Genie in de 3 Compagnie.

Dit boekje onthulde ook een donkere “criminele” kant van Carolus. Hij was op 15 maart 1881

(15 jaar oud) veroordeeld door de politierechtbank van Turnhout tot 2fr2cent boete of een dag gevang om achteraan een voertuig (stoomtram) te hebben gehangen.

 

Hieronder een foto van het inpakpapier dat in de winkel in de Merodelei werd gebruikt.

 

 

Let op de elegant geklede mannequins en de grote gamma schoenen

die op de kussens worden tentoongesteld. Werkelijk een winkel voor deTurnhoutse high life (?)

Wat ons hier natuurlijk interesseert zijn hun kinderen, allen geboren in Turnhout.

 

De oudste was Petrus Carolus , die echter Charles genoemd werd, geboren op 12 aug 1900.

Zijn peter was Petrus Carolus De Wolf, zijn grootvader. Na zijn studies kwam hij in de zaak als

schoenmaker, maar waarschijnlijk is hij bij zijn huwelijk met Johanna Wouters  naar Vlimmeren getrokken (huwelijk St Quirinus in Vlimmeren).

De vader van Johanna was burgemeester van Vlimmeren, landbouwer en medestichter en

voorzitter van de Boerengilde.

 

Charles reisde van daaruit  in de regio Kempen  om schoenen te verkopen.

Zij woonden in de Hoogstraat 25 (17) en daar werden hun dochters Godelieve en Paula

geboren.

 

 

Ik ben dikwijls op vakantie geweest in Vlimmeren en zal nooit de gastvrijheid vergeten

die ik in dat gezin mocht ervaren, alsook het grote huis met een mooie voorkamer die

alleen bij speciale gelegenheden gebruikt werd; de gezellige woonkamer met Leuvense

kachel waar grootmoeder Wouters steeds vertoefde en kleine huishoudelijke werkjes

deed.

Dan was er de kleine opkamer waar ik meestal sliep, de schoenmakerij en de grote tuin

met waterput en groenten en heel veel bloemen.

 

   Godelief en Hugo, na gedane arbeid is het goed ….


 

 

GEZIN :          DAEMEN - DE WOLF

 

Generatie                                     III

Grootouders

 

Kwartierstaat                               4/5

 

 

 

Man

 

Vrouw

 

 

 

DAEMEN

naam

DE WOLF

Carolus                            schoenfabrikant

voornaam

Maria Carolina                  huisvrouw

° Turnhout 7 mei 1866

°

° Schilde 8 juni 1877

Paterstraat 434

 

 

Daemen Henricus

 

De Wolf Petrus Carolus Jacobus

Leysen Anna Catharina

 

Van Dijck Catharina

 

peter

 

 

meter

 

 

 

 

Schilde 13 feb 1900

x

 

 

getuigen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

† Turnhout 17 (21) juli 1945

† Turnhout 29 juli 1953

79 jaar                                       gepensioneerde

76 jaar                                                   huisvrouw

Zandstraat 24

 

Zandstraat 24

begrafenis 9.30 u OLV Middelares

 

bergafenis9.45 u  OLV Middelares

Lid Bond van het H. Hart , lichtdragend lid van de

Lid van de Bond van het H.Hart , lid van

Broederschap van de Vrijdagmis

 

de Broederschap van de Vrijdagmis

 

 

 

 

 

 

 

Legerdienst

 

Turnhout 23e Kanton nr 132 van de trekking

 

Taille 1,715 m

inlijving op 1 oktober 1886 als milicien

 

Rond gezicht

1 Regt Genie 3 Cie

 

Blauwe ogen

stamnummer 17683

 

Ronde kin

geweer           1514

 

Blond haar en wenkbrauwen

sabel              1514

 

Neus: gemiddeld

einde dienst 31 dec 1887

 

 

rappel          08 mei 188888

 

soldij 0,33 cent per dag

890 dagen onder de wapens

 

 

 

 

 

 

Gerecht

 

Op 15 maart 1881 veroordeeld door de politierechtbank van Turnhout tot 2 Fr 2 cent boete of 1 dag

           gevang om achteraan een voertuig te hebben gehangen

(een tram)

 

 

 

Le 15 mars 1881 condamné par le tribunal de simple police de Turnhout à 2 FR 2 cent d'amende ou 1 jour d'emprisonnement pour s'être suspendu à l'arrière d'une voiture. (un tram)

 

 

 

 

 


 

 

KINDEREN

 

 

1

 Petrus Carolus  schoenmaker - handelaar - reiziger

 

 ° Turnhout 12 aug 1900

 

 Vlimmeren 7 jan 1973

 

 Begraven 10 aug 10 u St Quirinus te Vlimmeren

 

 x Wouters Joanna Theresia ° 2 mei 1904 dochter van Jozef August,  burgemeester 

 

                           † 16 mar 1990 te Malle  

 

 wonen Hoogstraat 25 (17) Vlimmeren

 

 

 

 

2

Franciscus Floribertus

 

 ° Turnhout 29 april 1903

 

 † Turnhout 20 aug 1905

 

 

 

 

3

Adrianus Aloysius Maria Henrica  onderwijzer

 

 ° Turnhout 14 augustus 1905

 

 † Kapellen 04 dec 1994

 

 x Noyens Maria Rosalia     huisvrouw

 

 ° Meer 20 dec 1903

 

 † Kapellen 23 feb 1989

 

 

 

 

4

 Frans Henricus Mechtildis  cipier Merksplas

 

 ° Turnhout 25 sep 1909

 

 † Antwerpen (AZ Middelheim 7 mei 2002 begraven Malle 11 mei 10 u

 

 x Joris Josefa °Oost Malle 22 okt 1915

 

 

 

 

5

Jozef Maria Albert voorzitter Middenstand Turnhout

 

 ° Turnhout 10 jul 1915

 

 † Turnhout 3 apr 1978 St Elisabeth Ziekenhuis

 

 x Van Hout Maria Anna 

 

 ° 18 dec 1909

 

 Turnhout 16 mei 2005 RVT St Petrus

 

 

 

 

 

 Adressen Daemen Aloysius en Noyens Maria

 

 

 

 Palinckstraat                          Deurne Noord

 

 Plankenbergstraat  166          Deurne Noord

 

 Karel de Preterln 48               Borgerhout

 

 Jos Verbovenlei 71                Deurne Zuid

 

 Erwtebloemstraat 16             Merksem

 

 Dennenlaan                           Kapellen

 

 Koningin Astridlaan 7             Kalmthout

 

 RVT De Dennen                     Hoogboom

 

 

 


 

GEZIN :          DAEMEN - LEYSEN

 

Generatie                                     IV

Overgrootouders

 

Kwartierstaat                               8 / 9

 

 

 

Man

 

Vrouw

 

 

 

DAEMEN

naam

LEYSEN

Henricus                        dienstboder-tapper

voornaam

Maria Rosalia                    tapster / huisvrouw

 

 

 

Daemen Aegidius                        landbouwer

ouders

Leysen Petrus Franciscus 1793 / 1883 Turnh

Vinckx Joanna

 

Leysen Anna Maria Lichtaert 1799 / 1878

 

get

Vermeulen Joannes  horlogemaker 31 j

 

get

Eelen Jan schoenmaker 50 jaar

 

 

 

Turnhout 29 jan 1856 12 uur

x

Akte 16 (bruidegom 33, bruid 19 jaar)

Adrianus Daemen broer van de bruidegom 

getuigen

Leysen Jozef broer vd bruid 25

Vinckx Johannes  Corneel  kozijn  Weelde

Jacobs Joannes Petrus 63 j

Vader aanwezig

 

 

 

 

 

Gevers Jean Baptiste zonder beroep

xx

Turnhout 3 aug 1880

Huwelijkscontract Not Van Genechten

getuige

Adriaan Daemen zoon van de bruid

20 jul 1880

 

zoon van Guilelmus en Beeldens Livina

° Turnhout 7 aug 1818

getuige

Adriaan Daemen zoon van echtgenote

† Turnhout 2 mar 1881   Antwerpse stwg

 

 

 in het Hof ter Duinen

 

 

 

 

 

Reynaerts Franciscus Floribertus

xxx

Turnhout 4 jul 1882 Akte 64

° Betekom 25 april 1852 zoon van Johannes

° †

† West Malle 21 mar 1936 Hemelstraat 2

kantonnier - tapper - schoenmaker

 

woonde in Vosselaar

huwelijkscontract Notaris Van genechten

 

ouders wonen in Vosselaar

Getuigen bij 2e en 3e huwelijk

 

 

Adriaan Daemen zoon van de bruid

 

 

Leysen Franciscus 56 j handwerker ; Petrus Jozef 52 j fabriekswerker ; Carolus 39 j boekbinder 

allen broers van de bruid

 

 

 

 

 

 

 

 

Daemen Henricus 8 mei 1878

Leysen Anna Catharina Turnhout 26/01/1911

Gasthuisstraat Akte 156

 

de Merodelei

56 jaar tapper in "De Schildt van Turnhout"

74 j tapster in "De Schildt van Turnhout en

sterft aan een "fleuris"

 

later in Hof ter Duinen

 

 

Bijnaam : Too in 't ven"

 

 

Papenbrugge  (nu Korte Gasthuisstraat)

Adriaan Daemen zoon 22 j

getuigen

Floribertus Leysen schoenmaker 23 j

Jacobs Jacobs Philip zwager 51 tapper

 

Smulders Frans  74 tapper

 

 

 

 

 

 

Opmerking :

 

 

Uit tweede en derde huwelijk geen kinderen

 

 

 

 

 

 

KINDEREN

 

Adriaan     Meestergast drukker firma Van Genechten

° Turnhout 23 dec 1856 Akte 411

x  Jacobs Maria Clementina

xx Turnhout 1891 Wilrijkx Constance

† Turnhout 21 nov 1932

 

 

Maria Elisabeth 

° Turnhout 23 mar 1859 Akte 121

  † Turnhout 17 jul 1932

x T 25 aug 1891 Leysen Ludovicus ° T 4 jul 1861  † T 22 feb 1938 werktuigkundige NMBS

drie zonen waaronder een stiefzoon Floribert Franciscus (° T 1887 !!) **

 

 

Coleta ° Turnhout 15 feb 1861 Akte 12

            † T 10 okt 1867 Akte 290

 

 

Franciscus Henricus schoenmaker in de familiezaak

° Turnhout 12 sep 1863 Akte 309

† Antwerpen ?? Zou hoedenzaak hebben in de Grote of Kleine Goddaert

 

 

Carolus    schoenmaker , neemt de zaak over

° Turnhout 7 mei 1866

x Schilde 13 feb 1900De Wolf Maria Carolina

† Turnhout 17 (21) jul 1945

 

 

Petrus Jozef   schoenmaker , was in de zaak

° Turnhout 3 mei 1868 Akte 193

x Turnhout 4 apr 1894 Couwenberg Maria Emmerance ° Oud Tu 9 mei 1869 † Tu jun 1951

† Turnhout 19 mar 1957

kinderen Anna en Maria onderwijzeressen, Henriette en Henri (bediende Merksem)

 

Philippus

° Turnhout 5 jul 1871 Akte 291

x Stans Aldegonda

† Brussel (Anderlecht of St Jans Molenbeek

 

 

Maria

° Turnhout  30 jun 1874  akte 286

† Turnhout 30 nov 1875  akte 378

 

 

** Floribert was een zoon van Maria Elisabeth maar een goede bron vertelde mij dat hij

geen zoon was van Leysen Ludovicus

Hij werkte in de zaak bij Reynaerts en Carolus , huwde met Clara Barrois

had een zoon Charles die huwde met Philomene Peeters

 

7. ONZE OVERGROOTOUDERS

 

 

DAEMEN Henricus en LEYSEN Anna Catharina

 

 

Henricus ° Poppel 10 april 1822 † Turnhout 8 mei 1878 (fleuris)

Anna Catharina Leysen ° Lichtaert 27 maart 1836 om 4 uur namiddag.

 

Volgens de volkstelling van 1834 te Poppel woont de weduwe, moeder van Henricus in Poppel op de Krommendijk en haar zoon Adrianus in Goirle en haar zoon Henricus (12 jaar) bij Adrianus Hendrickx op de Rechte Dijk als knechtje. Henricus gaat echter zijn geluk beproeven in Turnhout waar hij een job vindt in een afspanning waar koetsiers en bodes rust vonden en hun vrachten konden afladen of laden, hun paarden wisselen (postkoetsen). (Volgens de volkstelling kwam hij

toe in Turnhout tussen 1851 en 1856).

 

Hij werkt in de afspanning  “De Schildt van Turnhout”als knecht

zij werkt daar ook als tapster

zij trouwen op 29 jan 1856 om 12u te Turnhout en zij hebben 8 kinderen (1856-1874)

zij wonen achtereenvolgens

5de wijk nr 98

Paterstraat 217 (vanaf maart 1856 ; bij huwelijk )

Kastelein 109 (noorden van T) vanaf juli 1856

Vellekens 99 vanaf dec 1857

Paterstraat 213 vanaf 1861

1866-1879 bij de volkstelling wonen ze in de Patersstraat 434

          met hun zeven kinderen als enige bewoners van het pand.

 

De verhuis had telkens wel iets met de geboorte van kinderen te maken

 

Na het overlijden van Henricus in mei 1878 in de Gasthuisstraat (De Schildt ?)

zal Anna Catharina , met een kroost van 8 kinderen, na een korte periode hertrouwen met

Jan Baptist Gevers (zonder beroep) in augustus 1880.

Zij is dan 44 jaar en Jan Baptist 62.

Over “De Schildt van Turnhout” verneemt u meer in de bijlage 8.

Vermits in de overlijdingsakte van Jan Baptist (maart 1881) zijn beroep (tapper) en de plaats

van het overlijden (Antwerpse steenweg  Hof ter Duinen) vermeld staan weten we dat Anna Catharina en Jan Baptist naar de Antwerpse steenweg verhuist zijn en een herberg begonnen

zijn.

Bovendien stellen we vast dat bij het huwelijk een contract wordt opgesteld en kunnen we vermoeden dat de financiële inbreng van Jan Baptist niet gering was.

Maar lang heeft Jan Baptist niet getapt , maar evenmin heeft Anna Catharina niet lang gewacht om een nieuwe echtgenoot te vinden

Franciscus Floribert ReynaertsBetekom april 1852) zal de derde man worden op 4 juli 1882, dus amper een jaar na het overlijden van J. Baptist.

Hier is weer een huwelijkscontract !!

De bevolkingsregisters geven als adres Antwerpse steenweg wijk 4 nr 182.

 

Dit is inderdaad het Hof ter Duinen (dat nog altijd bestaat) want op een foto

zien we een kar waarop het adres vermeld staat van een schoenfabriek die opgericht

wordt en waar meerdere Daemens zullen werken , eigen kinderen, maar ook aangetrouwden.

Waarom een schoenfabriek ?

We kunnen enkel raden dat de jonge echtgenoot van 30 jaar een meer actieve bezigheid

zocht enerzijds, anderzijds kwamen we in de Hilvarenbeekse stam nogal wat familieleden

tegen die leerlooiers en bottenmakers waren.

Van Arnoldus Daemen weten we dat hij , om zijn schuldenaren te ontvluchten, naar Turnhout

zal uitwijken (vluchten) en daar zijn beroep verder uitoefende.

 

Is Reynaerts in contact gekomen met een van deze inwijkelingen ? Zijn beroep van kantonnier

was duidelijk geen voorbereiding op dat van bottenmaker.

We zien echter wel op de foto dat een twintigtal personen in het fabriek werkten.

Deze staan in de registers trouwens allen als fabriekwerker genoteerd.

 

 

 

In het deurgat zien we Anna Catharina (Too in het Ven genaamd)

en vader Reynaerts met baard.

Te oordelen naar de fysionomie durf ik aan te nemen dat we op de bovenste

rij (van links naar rechts ) Philippus, Carolus en Franciscus herkennen.

Terwijl Petrus uiterst rechtsonder een laars vasthoudt.

De foto is gedateerd 1893 en op de kar lezen we :

 

F. REYNAERTS

ALLE SOORTEN VAN SCHOENEN

TURNHOUT PROV. ANTWERPEN

HOF TER DUINEN

 

 

Spijtig genoeg kan ik het nummer (Handelsregister ?) niet lezen om op die manier de firma

op te zoeken.

 

Een nieuwe plaats voor een woning en een atelier wordt gevonden in de

de Merodelei en de verhuis gebeurt einde van de jaren '90 (1890) en we noteerden achtereenvolgens volgende nummers op de Antwerpse steenweg

117A (1890-1900), 157 (1900-1910), 153H (1903) en ten slotte

in 1905 het nummer 129.

Met andere woorden : zowel Anna Catharina en vader Reynaerts zijn in de

Merodelei beland.

De nummers zijn sindsdien meerdere keren veranderd zodat het moeilijk is deze huizen terug te vinden.


Hierbij een foto van de Merodelei en het Hof ter Duinen.

 

 

Bij bouw van het Hof ter Duinen nog een zandstraat.

 

 

Bij het overlijden van Anna Catharina , vader Reynaerts is dan 60 , nemen de broers Franciscus Henricus , Carolus en Petrus Jozef de zaak over.

Hoe uiteindelijk de zaak in handen komt van Carolus is niet meer terug te vinden.

 

Uit een bron vernam ik dat er ruzie kwam tussen de broers , ook mijn vader heeft dit in bedekte termen ooit gezegd.

Vader Reynaerts huwt en trekt naar Westmalle waar hij overlijdt in 1936 in de Hemelstraat 2.

 

De zaak is alleszins een begrip in de Antwerpse Kempen, op meerdere markten werden zowel schoenen verkocht als herstellingen aanvaard.

De verkoop begon met het nemen van de maat en op de volgende marktdag werden de schoenen geleverd, idem voor de herstellingen.

Volgens het verhaal van tante José Joris stonden de markten van Oostmalle, Pulderbos, Turnhout en Hoogstraten zeker op hun programma.

 

Zij vertrouwde mij toe dat zij haar Frans , zoon van Carolus had leren kennen op de markt van Oostmalle waar haar ouders schoenen kochten.

Van een goed “koopje” gesproken.

 

Aanvankelijk zijn er dus ook zonen van Carolus betrokken geweest bij de zaak, maar daar las je reeds meer over bij het bespreken van onze grootouders.

 

 

 

 

 

Uit “Gids voor het Oude Turnhout”

 

Voor de oude Turnhouters is de benaming van de de Merodelei nog altijd

“den dijk”.

Het was aanvankelijk een verhoogde weg die tussen drassige en lage weilanden liep.

In de 18e eeuw was de weg een lange, in 1728 geplande lindendreef vanaf de Gasthuisstraat tot aan de Lokerenmolen.

Er werd in 1746 begonnen aan de aanleg van een staatsbaan, en voortgezet onder Napoleon en voltooid in 1822.

Het was een wandelplaats bij uitstek voor de Turnhoutenaars.

 

In 1886 werd een spoor gelegd voor de tram, deze betekende een gevaar voor de vele voetgangers en later zou zelfs een man met rode vlag voor de tram lopen.

In 1905 kreeg de straat de huidige naam (75 jaar Belgie, een verwijzing naar Frederik de Merode ).

We komen Antwerpen binnen via het gehucht Lokeren.

Hier waren duinen en op de hoek van Lokerenstraat was de Huimelse Tuimelse berg ongeveer tegenover het Hof ter Duinen.

 

Nota van de redactie : in de buurt was een ven en dit verklaart waarschijnlijk

                   de bijnaam van onze overgrootmoeder “Too in ’t Ven”.


 

 

WOONSTEN

in Turnhout

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familie

Adressen

vanaf

 

 

 

 

 

Henricus  1822-1878

5de wijk nr 98

volkstelling 1846-1878

2 personen

Anna Catharina Leysen

Paterstraat 217

maart 1856

 

1836-1911

Kastelein 109

juli 1856

 

 

 

dec 1856 (°Adriaan)

3 personen

 

Vellekens 99

dec 1857

 

 

Paterstraat 213

mar 1861 (° Coleta

4 personen

 

Paterstraat 434

volkstelling

1866-1879

7 kinderen

 

 

 

 

 

 

 

 

AC Leysen x Gevers

 

 

 

1880

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AC Leysen x Reynaerts

Antwerpse stwg wijk 4 nr 182

bevolk.reg.

 7 kinderen

1882

Hof ter Duinen ?

 1881-1891

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevolkingsregister

Antwerpse steenweg 117A

 

 

1890-1900

FF Reynaerts en  AC Leysen

 

° Turnhout

folio 3725

samen met kinderen Daemen

 Maria Elisabeth

1859

 

 

Franciscus Hendrik

1863

 

 

Carolus

1866

 

 

Petrus Josephus

1868

 

 

Philippus Marinus

1871

 

 

Hubertus Franciscus

1887

 

vrouw van Carolus

De Wolf Maria Carolina

°  Schilde

     06 jun 1877

 

stoker

Somers Joannes

° Minderhout

      06 jun '69

 

 

 

 

Bevolkingsregister

Antwerpse stwg 157

 

 

1900-1910

F F Reynaerts en AC Leysen

 

 

folio 4559

Daemen Franciscus

 schoenmaker

 

 

 

 

 

Verhuis 20 okt 1903

naar Antwerpse stwg 153 H

 

 

 

Daemen Carolus en De Wolf Maria Carolina

 

 

Daemen Petrus  Carolus

 

 

 

Daemen Frans Hendrik

 

 

 


 

Verhuis 15 sep 1905

naar de Merodelei 129

 

 

 

Reynaerts en Leysen

 

 

 

Daemen F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1939

Daemen De Wolf

 op de Merodelei 135 (nieuwjaarskaartje)

 

de merodelei 135

 

 

later

de merodelei 169

hernummering ?

 

 

 

 

 

nog later

zandstraat nr 18/3  en 24

 

hernummering ?

 

 

 

 

 

 

 

 

Henricus Daemen sterft in de

Gasthuisstraat

De Schild ??

 

 

 

 

 

AC Leysen sterft in

Merodelei  nr ?

 

 

 

 

 

 

Gevers sterft in

Hof ter Duinen

 

 

 

 

 

 

Carolus  sterft in

Zandstraat 18/3

1945

 

AC De Wolf sterft in

Zandstraat 24

1953

hernummering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kinderen AC Leysen

°

 

Adriaan

23 dec 1856

nov 1933

 

Maria Elisabeth

23 mar 1859

nov 1932

 

Coleta

15  feb 1861

okt 1863

 

Frans Hendrik

12 sep 1863

 

 

Carolus

07 mei 1866

jul 1945

 

Petrus Jozef

03mei 1868

mar 1957

 

Philipus

05 aug 1871

 

 

Maria

30 jun 1874

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kleine bedenking :

   De oudste zoon Adriaan (22j)

zal de dood van zijn vader Henricus aangeven, ook

getuige zijn bij de twee huwelijken van zijn moeder, en ten slotte de dood van zijn moeder aangeven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


8. ONZE BEDOVERGROOTOUDERS

 

DAEMEN Aegidius en VINCKX Joanna

 

 

In deze familie met drie kinderen , allen jongens, waarvan de eerstgeborene

Johannes reeds na 15 maanden zal overlijden was moeder Johanna afkomstig

 uit Poppel en zal na de dood van haar man in 1828 naar haar geboortestreek terugkeren .

En de volkstelling van 1834 toont aan dat zij met haar twee kinderen terug in Poppel woont.

We lezen : de weduwe Daemen

Krommendijk 4 met kinderen Adrianus 15 jaar en

Hendricus 12 jaar  bij Adrianus     Hendrickx

In een volkstelling in Poppel van 1796  vinden we een Joanna Vinckx bij de

familie Van Hees , Jan een landbouwer van 45 en zijn zuster Marie  van 36 jaar

en wel in Aerle een gehucht van Poppel. Deze Joanna is verre familie van onze Joanna Vinckx

langs een tak van de familie Hendrikx.

Dit verklaart waarschijnlijk waarom , zoals hiervoor blijkt, een van haar kinderen als jong knaapje bij een Adrianus Hendrikx  als knechtje te werk is gesteld.

 

 

Deze Adrianus (weduwnaar van Maria Clasina Van Hees)  woont op de Rechte Dijk 4 met zijn kinderen , een meid en dus knechtje Henricus.

 

Het is deze Henricus Damen die zijn geluk zal gaan zoeken in Turnhout als knecht in de

Afspanning De Schild van Turnhout.

 

Hieruit zouden we kunnen afleiden dat de oudste zoon, Adrianus misschien toch een deel van het ouderlijk goed verkreeg , deze zal trouwens door zijn huwelijk met Anna Maria Bruurs naar Hilvarenbeek terugkeren en daar overlijden .

 

 

 

Fotos              Aerle, Krommen en Rechte Dijk of kaartje

 

 

Toen ik deze gegevens in Poppel opzocht was het zaterdagvoormiddag en enkel de secretaris van de gemeente was present. Ik vroeg of ik wat info mocht opzoeken voor mijn stamboom. Dit werd met de glimlach toegestaan.

Er kwam echter een lokale Poppelaar binnen  die nieuwsgierig zoals onze kempenaars zijn aan de secretaris vroeg wat deze vreemde man hier kwam doen.

De secretaries antwoordde zonder blozen dat ik kwam voor mijn boomstam.

 


 

 


 

 

 

 

 

 


9. WAT NU ?

 

Uit de Archieven

 

 Tot nu toe was het mogelijk, mits wat zoekwerk,  om voldoende informatie te vinden in de     

  Verschillende bronnen zoals :

parochieregisters,

registers van de  burgerlijke stand en

eventueel bij de gemeentes rechtstreeks.

 

Op dat vlak heeft Nederland wel een voorsprong op Belgie vermits al heel veel

On line kan geconsulteerd worden.

Toen ik in de zeventiger jaren begon had men reeds heel wat parochieregisters

op steekkkaarten gezet wat het opzoeken fel vergemakkelijkte.

 

Vanaf de 16de eeuw wordt dit moeilijk, zelfs zeer moeilijk en dit om verschillende redenen.

Bepaalde registers zijn geheel of gedeeltelijk verdwenen of onleesbaar geworden.

Andere bronnen geven nog zeer weinig informatie,

-    bij de geboorte wordt de moeder niet vermeld en van vader soms alleen de familienaam

-    bij huwelijken worden de ouders niet vermeld 

-    bij het overlijden van een echtgenote wordt bvb. vermeld : de huisvrouw

 van Petrus Damen

-    bij een begrafenis wordt enkel de naam vermeld zonder verdere info.

 

 

Een oplossing is te trachten informatie te vinden in andere documenten

die meestal niet on line kunnen geconsulteerd worden, met andere woorden  

alleen ter plaatse (gemeente of regional archief ) kan men hopelijk meer in-

lichtingen vinden.

 

 

Macintosh HD:Users:hugo:Desktop:small_94-9eebcaf7749c7b45055b6fac92090825.gif

 

 

Schepenbanken, cijnsboeken, rechtspraak, boeken en teksten van betrouwbare

onderzoekers, bestaande stambomen, genealogische verenigingen, heemkun-

kringen.


Nochtans mag men enkel informatie overnemen als de bron betrouwbaar is en

  de gegevens gecontroleerd kunnen worden.

  In het andere geval kunnen ze niet gebruikt worden de stamreeks verder te

  zetten.

 

In de volgende hoofdstukken zullen minder persoonlijke gegevens te lezen zijn

Schepenbanken e.d. geven wel inlichtingen over koop en verkoop van roerend en onroerend goed, erfenissen, wetsovertredingen of misdaden.

Hieruit kunnen we toch wel conclusies trekken over onze voorouders.

Waren ze arm of welgesteld, wat was hun beroep, hebben ze procedures aange-spannen ?

Met andere woorden : er was nog meer werk aan de winkel en een meer speur- en denkwerk.

 

Ik zal dan ook trachten de weinige persoonlijke gegevens over onze voorouders aan te vullen met informatie over :

-    erfenissen

-    koop en verkoop van roerende en onroerende goederen

-    eventuele overtredingen allerhande

-    En dit onder de rubriek “Uit het Archief”

Vooral uit de koop en verkoop kunnen we met enige reserve afleiden of ze welstellend (een relatief bergip) waren of niet.

Soms stellen we vast dat om bepaalde redenen goed moest verkocht worden.
Ik zal dat dan ook van commentaar voorzien.

 

 

Macintosh HD:Users:hugo:Desktop:stamboom_cartoon-1.jpg

In vele gevallen geven deze documenten owel meer informatie over de familiebanden, broers en zusters, kinderen en dergelijke , of en dat is ook belangrijk zij zullen bevestigen wat we al wisten of konden vermoeden.

 

All you need is luck !!


10. ONZE OUDOUDERS 

 

DAEMEN Adrianus en ANSEMS Elisabeth

 

 

Een reeks  rampen heeft de Hilvarenbeekse families zwaar getroffen en de gevolgen zullen nog jaren nazinderen.

In 1694 woedde in Hilvarenbeek een zware brand , 35000 gulden schade.

Een overval door het leger (Engelse en Hollandse detachementen) in 1702 , 30000 gulden schade en in 1704, 10000 gulden schade.

Voor die tijd waren dat enorme bedragen, met als gevolg dat vanaf dan de belastingen , de pachten en de accijnsen elk jaar verhoogden.

Dit veroorzaakte “het deploperen ende vertrecken der inwoonders” en hierdoor waren vele “landerijen ongecultiveert ende desolaet komen te liggen” en “ meer dan hondert en tsestigh huysen vervallen ende te niet” geraakten.

Dus nog meer lasten op minder inwoners.

Rond 1800 verlieten vele gezinnen Beek omdat er geen fatsoenlijke boterham meer te verdienen was.

Servaes van de Graeff (1807) noemt als reden de slechte economische toestand (schrale gronden, misoogsten, hoge lasten en geestelijke cynsen en pachten).

Voor Adrianus en Elisabeth was deze tijd , met hun zeven kinderen zeker zeer moeilijk.

Zij bleven ondanks alles in Beek maar konden aan al hun kinderen geen toekomst bieden.

 

Dit verklaart waarschijnlijk waarom Aegidius (zoon van Adrianus) naar Poppel trekt (voor 1828).

Poppel waar zijn vrouw Joanna Vinckx  familie heeft en waar de crisis minder groot was.

Er bestaat trouwens al geruime tijd een enge verbinding tussen Hilvarenbeek en onder andere Poppel als gevolg van de problemen die katholieken ondervonden om hun godsdienst te belijden en vooral om gedoopt, getrouwd te worden in Hilvarenbeek.

(Zie ook de bijlage XX 6 De Kerk in Hilvarenbeek)

 

Ook  andere kinderen vertrekken door hun huwelijk naar andere oorden ;

 

Barbara : Goirle  (x Goirle Van Puijenbroek Hendrik)

Paulina  :  Poppel (x Poppel Frederickx Antonius)

Maria Catharina : Goirle  (x Goirle 16 jun Van Gool Adrianus)

Servatius : Tilburg , ongehuwd

Henrica en Henricus , beiden ongehuwd , blijven op de boerderij achter.

(Henrica zal op 34 jarige leeftijd nog bevallen van een onwettig kind dat echter maar 10 uur leeft) , (Joanna Maria 15 jan 1820).

 

 

P.S. : van Hilvarenbeek is het maar 8 km naar Poppel, te voet door de bossen.


 

GEZIN :          DAEMEN - ANSEMS

 

Generatie                                     VI

Oudouders

 

Kwartierstaat                               32 / 33

 

 

 

Man

 

Vrouw

 

 

 

DAEMEN

naam

ANSEMS

Adrianus Dielis

voornaam

Elisabeth Servati

Hilvarenbeek 5 nov 1756

°

Hilvarenbeek 00 mar 1740

Lambregts Joannes

getuigen

 

Haagen Elisabeth Adriani

 

 

Daemen Danielis Adriani

ouders

Ansems Servaas

Daemen Catharina Pauli

 

(Ver)Haegen Anna Barbara

 

 

 

 

 

 

Hilvarenbeek (9) 24 jan 1779

x

Akte 16  (bruidegom 33, bruid 19 jaar)

meerderjarige jonkman

 

meerderjarige jonge dogter

 

 

 

 

 

 

Hilvarenbeek 12 jul 1828  7 u

Hilvarenbeek 30 apr 1837  3u vm

Grafregister Gereformeerde Kerk

 

Grafregister Gereformeerde Kerk

oud 72 j  landman

 

oud 87 j landbouwster

Daemen Servaas 40 j bouwman

getuigen

 

Marinus Jan 20 j buur  bouwman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doop-, trouwboeken

Hilvarenbeek

doop 1710-1772

 

 

 

Gedoopt is Adrianus zoon van Danielis Daemen en Catharina Pauli Daemen echtgenote

Getuigen Joannes Lambregts en Elisabeth Adriani  Hagen