Hugo Lavigne

Handleiding voor het gebruik van deze file.

Deze file kan gebruikt worden voor: * enkel motoverplaatsingen * enkel autoverplaatsingen * moto + autoverplaatsingen Telkens al of niet met bijkomende beroepskosten.
Alles hangt af van wat U wel en niet invult.

Zelfstandigen kunnen hier ook een hulp aan hebben, omdat in principe de meeste zaken gelijklopend zijn. Alleen zijn alles “investeringen” en “kosten” voor zelfstandigen. Zij moeten wel rekening houden met enkele kleine verschillen, waar ik hier nu niet op in ga.

Het is de bedoeling dat je op het "INVULBLAD" al Uw gegevens invult in de witte ruimtes. De andere ruimtes zijn uit voorzorg beveiligd. Iedereen die echter Excel een beetje kent kan deze zonder problemen opheffen zodat het mogelijk is deze aan te passen naar eigen goeddunken. Om geen formules en dergelijke te onderbreken is het best om de velden die jij niet nodig hebt gewoon blanco te laten, ofwel om deze lijn te "verbergen", maar dus het beste NIET "deleten" Reeds ingevulde cijfers zijn louter informatief en moeten door Uw gegevens vervangen worden.

Op verschillende plaatsen staat bijkomende info ter verduidelijking.

Het blad "DEGRESSIEF" is enkel bedoeld om U de mogelijkheid te geven de degressieve berekenwijze te leren kennen. Indien je deze wil toepassen in het invulblad, dan moet je de keuzemogelijkheid "Degressief" nemen en de juiste degressieve waarde invullen (zie sheet degressief) naast "Degressieve waarde =": Het invulveld "Degressieve waarde =" verschijnt na de keuzemogelijkheid "Degressief" genomen te hebben Wel moet je dan ook de RESTWAARDE correct aangeven voor de volgende jaren. Verder is er geen verschil tussen lineair en degressief. Hier wordt ook enkel de "eenvoudige" en meest gebruikte methode voor Degressieve berekening gebruikt. Er bestaat een andere strekking in verband met het max totaal bedrag t.o.v. procent, maar deze wordt bijna nergens uitgelegd of gebruikt, waardoor ik deze ook hier niet toepas. Het eindresultaat blijft uiteindelijk toch hetzelfde na volledige afschrijving.

Deze sheet is een informatief document dat U kan helpen bij de berekening. We hebben niet de pretentie om te beweren dat "alles" hierop terug te vinden is. Dergelijke materie is te sterk onderhevig aan veranderingen om dat ooit te kunnen beweren! Verder is de menselijke factor van Uw belastingcontroleur een onbekende die elke interpretatie van de wet op een andere manier kan doen dan hier gebeurt is.

Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor misverstanden en/of fouten. Iedereen is vrij dit document te gebruiken op eigen risico.

Wie opmerkingen en aanvullingen wenst door te geven kan dit steeds doen via de website www.panrijder.info onder de rubriek "fiscaal" ofwel op BMW forum We zullen er zeker rekening mee houden.

Ik heb geprobeerd dit zo eenvoudig mogelijk op te maken in een zo simpel mogelijke vorm. Hopelijk hebt U er wat aan, veel geluk !

Hier nog een powerpoint die ik gebruik waneer ik infosessies geef, misschien hebt deze om de materie nog meer te verduidelijken:
Powerpoint beroepskosten

Een motoliefhebber.

Bronnen gebruikt voor het maken van deze file zijn:

Belasting- & Beleggingsgids 2001, uitgegeven door Pelckmans Uitgeverij
Standaard Belasting Almanak 2003, uitgegeven door Standaard Uitgeverij
Tijdnet belastinggids
motornet
Federale Overheidsdienst Financiën
Motoren&Toerisme aktief: de motor fiscaal 2002
Info van enkele vrienden-boekhouders.
Persoonlijke ervaring en info van 10-tallen collega motorijders.