Biljartclub

(Bijna) Altijd Juist

...dikwijls achterdoor, en steeds plezierig!

Welkom op onze site

Onze club heeft stilaan een heuse geschiedenis opgebouwd. Dit jaar is namelijk reeds een lustrum-jaar. We zijn er trots op dat we ons ledenaantal al die jaren stabiel hebben kunnen houden en dat we, buiten de normale jaarlijkse vakanties, geen verdere onderbrekingen hebben gekend. Tegelijkertijd hebben we ons huiselijk karakter kunnen koesteren.

Het spreekt vanzelf dat nieuwe leden altijd welkom zijn en moedigen dan ook dat bezoekers van deze site die nog niet lid zijn dit lidmaatschap overwegen.

Uiteraard is het zo dat zulke aanvragen, gezien het strikt privé karakter van onze club, in overweging genomen worden door het bestuur en dat dit bestuur zich het recht voorbehoudt kandidaturen zonder motivatie af te wijzen. Desondanks geldt: wie niet waagt niet wint!