Biljartclub

(Bijna) Altijd Juist

...dikwijls achterdoor, en steeds plezierig!

Welkom op onze site

Onze club is geen alledaagse of zelfs geen doordeweekse club. Om te beginnen zijn we niet aangesloten bij een biljartbond. Daarenboven is het ook niet zo makkelijk om lid te worden bij onze club: het zijn namelijk de bestaande clubleden en het bestuur (dat zijn sowieso dezelfde personen) die eigenmachtig beslissen om nieuwe leden al dan niet toe te laten. De reden hiervoor is niet zozeer elitair van karakter, maar het feit dat de biljarttafels bij onze leden thuis opgesteld staan. Een hoge mate van vertrouwdheid met mekaar is dus een kenmerk van de relaties tussen onze leden.

Desondanks zijn nieuwe leden altijd welkom en we moedigen dan ook aan dat bezoekers van deze site die nog niet lid zijn dit lidmaatschap overwegen.

Uiteraard is het zo dat zulke aanvragen, gezien het strikt privé karakter van onze club, in overweging genomen worden door het bestuur en dat dit bestuur zich het recht voorbehoudt kandidaturen zonder motivatie af te wijzen. Desondanks geldt: wie niet waagt niet wint!