IFA Service Club Belgium

Club

De IFA Service Club Belgium (ISCB) is de enige vereniging zonder winstoogmerk in België die liefhebbers van voertuigen uit de voormalige DDR en de andere Oostbloklanden (tot 1990) samenbrengt. Ons doel is het onbaatzuchtig ondersteunen van het behoud en de promotie van deze voertuigen. Op hun eigen manier zijn zij volwaardige oldtimers die een bijzonder stuk automobielgeschiedenis vertegenwoordigen. Het effectieve bezit van een dergelijk voertuig is geen vereiste voor het lidmaatschap.

De ISCB geeft jaarlijks 4 publicaties uit. De ISCB is lid van de Belgische Federatie voor Oude Voertuigen (BFOV), waardoor onze leden ook van de dienstverlening van deze organisatie kunnen genieten.

L'IFA Service Club Belgium (ISCB) est la seule association sans but lucratif en Belgique qui unit les amateurs des véhicules de l'ancienne RDA et des autres pays du Bloc de l'Est (jusque 1990). Notre but est le soutien altruiste de la conservation et de la promotion de ces véhicules. A leur propre façon, ce sont des ancêtres qui représentent une partie extraordinaire de l'histoire de l'automobile. La possession effective d'un tel véhicule n'est pas requise pour adhérer à l'association.

L'ISCB distribue 4 publications bilingues par an. L'ISCB est affilié à la Fédération Belge des Véhicules Anciens (FBVA). Par conséquent, les membres peuvent également bénéficier de ses services.
Contacteer ons | ©2017 IFA Service Club Belgium vzw