Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan de studie 'Seksuele zelfontplooing bij vrouwen'. Dit onderzoek gaat uit van het "Instituut voor Familiale en Seksuologische Wetenschappen" van de Katholieke Universiteit te Leuven in samenwerking met psychologisch centrum FARESA. Het betreft een onderzoek waarmee we een groot aantal vrouwen willen bereiken.

Door onderstaande informed consent aan te vinken, zal de vragenlijst gestart worden. Er zijn geen goede of foute antwoorden. Invullen zal ongeveer 15 minuten tijd in beslag nemen. U bent vrij om te beslissen of u wilt deelnemen aan het onderzoek. U ondervindt geen directe voordelen of nadelen van deelname, het is een bijdrage van u aan onze kennis.

Uw deelname wordt uiteraard zeer op prijs gesteld.