Welkom op onze website
Welkom op onze website
Welkom op onze websiteHernieuwbare energie


Het begrip alternatieve energie kunnen we omvatten als alle energievormen verschillend van de klassieke energievormen namelijk fossiele brandstoffen (kolen, gas en olie) en grootschalige waterkracht. Met hernieuwbare energie bedoelen we energievormen waarvan het verbruik geen enkele invloed uitoefent op de beschikbaarheid ervan. Bijvoorbeeld zonne-energie gaat de zon niet uitputten. Groene energie wil zeggen energie die geen of een zeer kleine nadelige invloed heeft op het milieu. En tenslotte duurzame energie, dit is een samenstelling van hernieuwbare en groene energie. Wat wil zeggen dat er energie kan verbruikt worden zonder de voorraden te schaden en tevens een kleine of geen nadelige invloed heeft op het milieu. We kunnen zeggen dat deze begrippen voor een groot deel elkaar overlappen, maar identiek kunnen we ze niet noemen. Zo is bijvoorbeeld waterkracht hernieuwbaar, maar niet steeds groen door de mogelijke schadelijke invloed op het nabije leefmilieu. En zo zijn er nog enkele voorbeelden.

Bij ons kan u terecht voor zowel kleine als grootschalige projecten aangaande:

- Zonneboilers
(zonnecollectoren) voor zowel sanitaire als verwarmingstoepassingen

- Warmtepompen
(lucht/water, lucht/lucht en geothermische warmtepompen)