Beste kiezer,

Zoutleeuw is een gemeente om fier op te zijn. De voorbije 12 jaar hebben wij samen met u erg veel gerealiseerd.
Het werk is echter nog niet af. CD&V Zoutleeuw wil zich de komende jaren blijven inzetten om ervoor te zorgen dat Zoutleeuw een plaats blijft waar het goed is om te leven en te werken.

De volgende 6 jaar wil ik mij alvast persoonlijk focussen op een aantal beleidsdomeinen waarin ik een belangrijke rol kan en wil spelen.

Samen met u en de ganse CD&V ploeg wil ik trachten werkbare en realistische oplossingen te zoeken voor huidige en toekomstige uitdagingen in Zoutleeuw.

Daarom vraag ik graag uw steun op 14 oktober.

Hoogachtend,
Ilse Beelen


CD&V Zoutleeuw

De voorbije 2 legislaturen hebben wij heel wat gerealiseerd in Zoutleeuw. Op dit positief elan willen wij graag verder gaan. Ook voor de komende 6 jaar hebben wij immers een ambiteus plan.

Klik hier voor ons verkiezingsprogramma.

Heel wat uitdagingen liggen op ons te wachten.
Ik ben ervan overtuigd dat CD&V Zoutleeuw over de nodige bekwame kandidaten beschikt om deze aan te pakken. Ons team is een perfecte mix van jong en oud, van nieuw aankomend talent en ervaren deskundigen, kortom van talentrijke mannen en vrouwen.

Klik hier voor onze kandidatenfolder waarin elke kandidaat kort wordt voorgesteld.

Kandidaten CD&V Zoutleeuw
Ilse Beelen - 4e plaats gemeenteraad Zoutleeuw

Ilse Beelen - 4e plaats gemeenteraad Zoutleeuw

44 jaar. Geboren en opgegroeid in Zoutleeuw (Booienhoven) woon ik nu in het centrum van Zoutleeuw samen met m'n man Yvan Schoofs en m'n 2 kinderen Anna (11) en Jozefien (9).

Als jong gemeenteraadslid en lid van het partijbestuur van CD&V Zoutleeuw probeer ik me al enkele jaren te engageren voor het welzijn van alle inwoners van Zoutleeuw. Naast mijn politieke mandaten ben ik ook actief als sociaal geŽngageerd vrijwilligster in talrijke verenigingen.

6 jaar geleden werd ik dus voor de eerste maal verkozen als gemeenteraadslid. Die jaren heb ik de tijd gekregen om de (harde) politieke stiel te leren kennen en beleidservaring op te doen, om zo alvast de volgende 6 jaar te kunnen wegen op de beleidsvorming binnen onze prachtige gemeente.
Klik hier om kennis te maken met de beleidsdomeinen waarop ik mij willen focussen de komende jaren.

Politiek betekent voor mij verantwoordelijkheid opnemen in de gemeente waar ik opgroeide, waar ik familie en vrienden heb, waar ik thuis ben.
Als trotse Leeuwenaar heb ik ZIN in Zoutleeuw!