IMPERIUM ROMANUM

   
Gebruik je - zoals in het Scheppersinstituut van Mechelen- voor het vak LATIJN de handboekenreeks Ars Legendi ? Dan biedt deze site heel wat extra informatie bij de cultuuronderwerpen van je handboek.

Maar ook alle andere speurneuzen met een gezonde interesse voor de Romeinse Oudheid, vinden hier een schat aan informatie.

Bovendien kan je via 'vaklokaal Latijn' onze activiteiten op de voet volgen.

inleiding portaalsites vestibulum
atrium tablinum peristylium
poetica retorica vaklokaal