In de Goublome, een rococo monument in Gent
heraldiekhistoriekrestauratierococo
Historiek van 'De Goublome'
Dit is een kort overzicht van de lange geschiedenis van het 18de eeuwse huis 'In de Goublome' in Gent.


1747


Op 15 maart 1747 dient J. Couvreur een aanvraag in voor de herbouwing van zijn woning.
1747
18xx
19xx
1997


18xx


Op de foto van de 19de eeuwse situatie vindt men op de borstwering in de rocailleversiering de emblemen terug van de brouwersgilde


19xx


We hebben ook een foto gevondne die vermoedelijk genomen is in het begin van de 20ste eeuw. Kan iemand deze foto exacter dateren ?


1984


De Rijksdienst voor Monumentenzorg dient een lijst in met 40 Gentse patriciërswoningen uit de 18de eeuw, waaronder 'De Goublome'. In 1985 laat minister van kultuur Poma deze lijst opnemen in de voorontwerplijst van beschermde monumenten.


1985


Pentekening door Antoine Meiresonne, gepubliceerd in het boek "Gent aan de waterkant".


1986


Het College van Burgemeester en Schepenen van de stad Gent adviseert positief met betrekking tot de bescherming van 30 gebouwen (waaronder 'De Goublome') en 4 bredere sites als stadsgezicht.


1988


Het huis zogenaamd "de Goublome" komt op de ontwerplijst van voor bescherming vatbare monumenten en stads- en dorpsgezichten (ministerieel besluit van 5 september 1988).


1990


'In de Goublome' wordt, samen met een aantal andere 18de eeuwse hotels in Gent, definitief beschermd als monument (ministerieel besluit van 26 maart 1990).


1994


Het restauratiedossier wordt ingediend bij de bevoegde overheden.


1997


In april 1997 start de grondige restauratie van de voorgevel , het dak en 3 historische ruimten. De werken zijn volledig voltooid in april 1998.