In de Goublome, een rococo monument in Gent
heraldiekhistoriekrestauratierococo
volgendevorigeHuis In de Goublome - Gent
Huis In de Goublome, Steendam 112, Gent.
Beschermd monument, 26 maart 1990.
Restauratie : 1997.

Deze mooie Vlaamse rococogevel van een voormalige brouwerij dateert volgens het jaartal in de fries uit 1747. Samen met andere, inmiddels verdwenen brouwerijen (o.m. De Vier Heemskinderen uit 1731) vormde deze woning een belangrijk element in het straatbeeld van de 18de-eeuwse Steendam. Het is één van de gaaf gebleven voorbeelden die de Gentse rococogeest evoceren.

De algemene opbouw van de gevel ligt nog in de lijn van de Vlaamse barokke traditie : drie delen met een hoger opgetrokken geaccentueerde middenpartij met bekronend driehoekig fronton, extra beklemtoond door de toepassing van een balkon. De krachtige structuur wordt overvloedig versierd. Het is precies in de aard en de fijnere uitwerking van deze siermotieven dat het rococokarakter volledig tot ontplooiing komt. Zo wordt de middentravee geflankeerd door pilasters met Corinthische kapitelen en wordt het rondboogvenster van de eerste verdieping bekroond met een rocaille-stucwerk met bloemen en het opschrift 'In de Goublome'. Ook het driehoekig fronton wordt opgesmukt met zwierige schelpmotieven in stuc, die eveneens terugkomen op de borstweringen onder de gekoppelde rechthoekige vensteropeningen van de eerste verdieping. Een grote rondboogvormige inrijpoort bevindt zich links van de eerder smalle ingangsdeur. De boven- en dakvensters zijn nog origineel, de toegangsdeur met oculus daarentegen is een reconstructie van de originele toestand.

Het interieur vertoont interessante restanten van een 18de-eeuwse aankleding (o.m. stucwerk en een aantal schouwen), maar werd herhaaldelijk verbouwd en aangepast aan de noden van de opeenvolgende eigenaars. Het meest gaaf gebleven is de salon achter de huidige apotheek. Talrijke siermotieven (rocailles, bloemen enz.) en een moeilijk te ontcijferen wapenschild overwoekeren de schouwmantel en lopen door op het plafond.

Het gebouw is privé eigendom en doet dienst als apotheek.