In de Goublome, een rococo monument in Gent
heraldiekhistoriekrestauratierococo
volgendeRococo bouwstijl
De naam 'rococo' is een misprijzende samenvoeging van het Italiaanse 'barocco' (barok) en het Franse 'rocaille' (schelpvorm). De term rocaille heeft uitsluitend betrekking op de Franse stijl, terwijl de term rococo voor de realisaties en interpretaties van de stijl buiten Frankrijk gebruikt wordt.

Het rococo is een speelse en luchtige herinterpretatie van de barok. In tegenstelling tot de strakke lijnen van de klassicerende barok, worden nu overal golvende soepele lijnen aangebracht, zowel in de opbouw als in de versiering van de gevel. Bij de opbouw van de gevel valt op dat niet alle traveeën op dezelfde lijn staan, maar ten opzichte van elkaar voor- of achteruitspringen, dikwijls zelfs door uitgeholde muurdammen. Ook in de hoogte verschillen de traveeën van elkaar. De middelste traveeën worden benadrukt door hoger op te gaan dan de andere en door de bekroning met een meestal gebogen fronton. Voor de gevelversiering wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de asymmetrische rocaille die aangebracht wordt in de frontons, op de muurdammen en de borstweringen, in de venster-en deuromlijstingen...

Het rococo groeide in korte tijd uit tot een totale wooncultuur. Meer nog dan in de architectuur kon deze stijl zich ten volle uitleven in de decoratie van de interieurs. Hier vallen de prachtig uitgewerkte trappen en schoorsteenmantels op en de verfijnde decoratie van de salons.