T2C

Inge Lesaffre

Psychologische begeleiding op maat


De dag van vandaag is hulpverlening niet meer uit onze maatschappij weg te denken. Diverse termen zoals Depressie, Burn- out, Faalangst, Adhd, Add en Autisme worden ons rond de oren gesmeten, waardoor we het noorden iets of wat kwijt raken. Een hulpverlening dat gericht is op de specifieke noden is van uiterst belang om als mens te kunnen blijven functioneren.

ContactE-mail : inge.lesaffre@telenet.be

GSM :+32 495 38 98 95

Adres : Gistelsesteenweg 46, 8460 Oudenburg (Westkerke)

Google maps: Test2Coach

Website : Test2Coach

Facebook : Test2Coach

NieuwsVanaf heden is het ook mogelijk om huisbezoeken aan te vragen. Dit kan door mij een mailtje te sturen via het e-mailadres bovenaan, met de vraag voor een huisbezoek. In dit mailtje dien je het adres van het huisbezoek te vermelden alsook een korte beschrijving van de gestelde problemen. Op vlak van tarieven, hanteer ik naast een algemeen tarief ook een sociaal tarief. Dit voor mensen die het financieel iets minder goed hebben, maar die wel nood hebben aan de juiste begeleiding.

DoelgroepWie kan er bij mij terecht:

Kinderen (5j – 11j)
Jongeren – jongvolwassenen (12j – 25j)
Volwassenen (26j - ….)
Ouders

AanbodPsychologische begeleiding:

Emotionele problemen: bv. Zelfbeeld, zelfvertrouwen, niet goed voelen in je vel, piekeren, stress, ..
Sociale problemen: isolatie, pesten, assertiviteit, niet sociaal vaardig
Gedragsproblemen: druk gedrag, agressief, impulsiviteit, organisatie en planning
Angst: angst voor nieuwe situaties, angst om te falen, …
Relatie – en gezinsconflicten: conflicten, geweld, levensfasen, ziekte, scheiding
Studieproblemen: studiekeuze, planning opstellen, samenvatten, ..
Faalangst
Assertiviteit

Testonderzoeken:

Intelligentieonderzoek
Aandacht- en concentratieonderzoek
Leerstoornissen

Studiebegeleiding:

De term 'studiebegeleiding' bestaat uit het bieden van begeleiding bij de studies. Dit kan gaan over het helpen bij een studiekeuze tot het helpen maken van een goede samenvatting en studieplanning. Aan de hand van een aantal sessies wordt de jongere wegwijs gemaakt in de kunde om een goede studieplanning en samenvatting te maken. Daarnaast wordt de studiemethode van de jongere onder de loep genomen en waar nodig wordt deze bijgeschaafd.

WerkwijzeAanmelding

De aanmelding kan gebeuren:
Op eigen initiatief
Op initiatief van de ouders / verzorgers
Op advies van de school
Via doorverwijzing van de huisarts

Intakegesprek

Tijdens dit kennismakingsgesprek wordt er aan probleemverheldering gedaan.
Aan de hand van een gestandaardiseerde vragenlijst wordt de cliënt bevraagd.
Op deze manier worden de klachten van de cliënt in kaart gebracht.
Na het intakegesprek wordt met de cliënt de eerstvolgende afspraak vastgelegd voor de behandeling van de klachten.

Behandeling

Elke persoon is uniek en daarom ook de klachten die zich voordoen.
Daarom wordt er bij de behandeling gestreefd naar de begeleiding op maat.

Evaluatie en opvolging


Na een periode van zes maanden wordt de vooropgezette behandeling samen met de cliënt besproken.
De cliënt krijgt de kans om zijn of haar mening met de therapeut mee te delen.
Vragen die daarbij gesteld kunnen worden zijn:
Hebben de verstrekte tips en adviezen geholpen om uw probleem te verhelpen?
Welke tips of adviezen hebben u het meest geholpen om uw probleem te verhelpen?
Welke tips of adviezen hebben u het minst geholpen?
Zou u de vooropgestelde aanpak aanbevelen aan anderen? ja - neen

Eventuele doorverwijzing

In sommige gevallen, wanneer de vooropgestelde aanpak geen verbetering brengt in de problemen, dan kan het noodzakelijk zijn om door te verwijzen naar andere specialisten.
In dergelijk geval kan u een lijst bezorgd worden, waarop de contactgegevens staan van specialisten uit de omgeving.