Inpico N.V. is een jong en dynamisch bedrijf, samengesteld uit mensen met vele jaren ervaring in de voedings- en aanverwante industrieën. Ons bedrijf heeft een eenvoudige en flexibele structuur, waardoor we snel en op efficiënte wijze de wensen van onze klanten kunnen vervullen. Een commerciële verantwoordelijke samen met een lasingenieur organiseren en beheren de monteursploegen. Ze zijn zeer sterk betrokken bij het welslagen van uw project. Tot onze referenties behoren tal van voedingsbedrijven, brouwerijen en aanverwante industriële bedrijven.

Wij besteden zeer veel aandacht aan het aspect veiligheid en zijn houder van een VCA** certificaat. Tevens laten wij ons bijstaan door een externe preventieadviseur.