Proactive Expert Advice For Your Healthy Business

 
 

Concept

Nederlands English
 
   

  Home

  Expertise

  Concept

  Doe de test

  Klanten

  Contact

 
     
  Ieder bedrijf, groot of klein, heeft behoefte om zijn performeren, zowel op gebied van omzet en winst, als op het efficiŽnt en doeltreffend functioneren, objectief te evalueren. Gebruikmakend van een aan de organisatie aangepaste evaluatiemethodiek, meet Inventive Care de afstemming van de competenties met de doelstellingen en met de resultaten. Er wordt als het ware een spiegel voorgehouden met als doel de missie en de visie van de organisatie klaar en duidelijk te stellen Dit heeft tot doel om de basiscompetenties vast te leggen en om de sleutelactivitetien te identificeren. Dit alles gaat gepaard met een zekere waarde die de organisatie vertegenwoordigt.
Elke kritische stap in de onderneming wordt ten gronde geŽvalueerd en er worden verbeteringsvoorstellen gemaakt om een mogelijke kloof met de verwachte uitkomst te dichten.

Drijvende vragen bij dit onderzoek zijn of de verwachte groei haalbaar is, of er wel groei moet zijn, en dit in afstemming met waarden en verwachtingen eigen aan de organisatie.

Bovendien wordt nagegaan of dit in afstemming/overeenstemming is met de visie en verwachtingen van je aandeelhouders, zoals er zijn je klanten, je partners, je personeel en je directe omgeving.

Op basis van de ďDNAĒ-analyse wordt samen met het management een kloofanalyse gemaakt en wordt een bijsturingplan besproken en desgewenst uitgewerkt.

 
 
     
© Copyright 2009 inventivecare.be. All Rights Reserved.