Ipofil BVBA biedt

Intelligente en productieve oplossingen

voor financiën, industrie en logistiek

is een aanspreekpunt voor assistentie en interventie om een optimaal beheer van vennootschappen te verzekeren, volgens de meest recente inzichten, en uitgaande van een nieuwe managementfilosofie.

Uitgangspunt is om alle mogelijkheden die geboden worden door de globalisering en de markteconomie ten volle te benutten. Moraliteit is het uitgaan van eigen kracht, en zo weinig mogelijk de speelbal te zijn van sociale en politieke contraintes. Winstoptimalisatie gaat gepaard met vermogensbescherming.

neemt bestuursmandaten waar bij ondernemingen in transformatie.

Daarnaast begeleiden wij onder meer transformatieprocessen van ondernemingsgroepen, uitgaande van drie grote krachtlijnen:

CUT AND PASTE: het verknippen en herschikken van de groepsstructuur om een betere adaptatie te krijgen aan optimale financiering, minimaal risico en grotere rendabiliteit

EMPOWER: maak van leidende werknemers bestuurders van vennootschappen en breng een nieuwe dynamiek in zowel de globale als de suboptimaliteit. 

RULE AND PROTECT: beheer de groep vanuit een financiële kopvennootschap, laat deze als aandeelhoudersforum fungeren, en maak hem zoveel als mogelijk immuun voor claims, litiges en ondernemingsrisico’s.

Managing Director:

 

Ir. Philippe De Moor, PUB, AMP (Vlerick) (e-mail)

Gewezen assistent van Prof. Dr. A.J. Vlerick

Voormalig coördinator van diverse Managementprogramma’s.

Directiefuncties in overheidsholdings, met name voor staalparticipaties

Bestuurder of gewezen bestuurder van diverse ondernemingen, o.m. Egemin, Arcelor Coördinatiecentrum, Belgacom, Brussimmo, Finindus, Sidinvest, OCAS.

Voormalig lid van de Sociaal Economische Raad voor Vlaanderen (SERV)

Gewezen kabinetsattaché en –adviseur.