Ivan VERBEECK
Advocaat

BV onder de vorm van een BVBA – KBO-nr. 0818.628.134

mtsch. zetel: Perlamoenalaan 4, 2280 GROBBENDONK

Britselei 47-49 bus 1
2000 ANTWERPEN

gsm 0496 777 819
fax 03 237 78 47

info@ivanverbeeck.be

voorkeurmateries:

arbeidsrecht – sociale zekerheidsrecht – sociaal recht

http://www.facebook.com/pages/Advocatenkantoor-Verbeeck/420269607984316

kantoorgenoten:

op de Britslei

in de Justitiestraat 25 (bijkantoor)

Thierry L'ALLEMAND

Inne SAELEN

Peter HECHTERMANS

Annick BOLJAU

Ellen HUYSMANS

Laurie VAN GOETHEM

Catherine BIBAER

Shanna SCHUEREWEGEN