rederijkerskamer  Iverige Jonckheyt

Doelstelling

Wij zijn een rederijkerskamer met als hoofdbezigheid theater-maken. Tweemaal per jaar brengen we een toneelproductie in Gent. Volgens de geschiedenis is onze vereniging gesticht in 1900. Momenteel zijn we een jonge dynamische groep die vaak wordt aangevuld met nieuwe krachten, jong of oud. Onze gekozen toneelstukken zijn vaak doordrongen van de nodige humor. Toch kunnen we het niet laten zo af en toe wat dieper in te gaan op de dingen. Kortom we willen ons publiek vermaken en hen tegelijkertijd een dieperliggende boodschap aanbieden.

Visietekst - profiel van de vereniging

De vzw Iverige Jonckheyt is vooreerst een rederijkerskamer. Dit in gedachten, wil de vereniging oog hebben voor traditie en voor de rijke ontstaansgeschiedenis van de rederijkerskamer in het algemeen en van Iverige Jonckheyt in het bijzonder. De vereniging stelt zich tot doel een moderne interpretatie van een rederijkerskamer na te streven. Het begrip 'rederijkerskamer' brengt met zich mee dat de vereniging niet alleen openstaat voor theater maar voor cultuur in zijn breedste zin. Een seizoen hoeft met andere woorden niet enkel te bestaan uit toneelproducties, elke vorm van cultuur kan worden gebracht door eigen leden of in samenwerking met derden. Het brengen van theater is en blijft echter de hoofdbezigheid van de vereniging. In haar stukkeuze tracht de vereniging variatie te brengen en verschillende genres aan bod te laten komen. De vereniging luistert naar wat haar publiek verwacht, maar combineert dit met een eigen kijk op de programmatie. De vereniging durft haar publiek uit te dagen met gewaagde, niet voor -de -hand liggende stukkeuzes. Ondanks het vrijwilligerskarakter die onze vereniging typeert, poogt Iverige Jonckheyt zo professioneel mogelijk over te komen. Dit moet blijken uit alle aspecten van een rederijkerskamer, zoals: de omgang met het publiek, de seizoensprogrammatie, de catering, de public relations, ... Het nastreven van professionaliteit heeft overigens betrekking op alle mensen die een activiteit gestalte geven zoals de acteurs, de technici, alsook de regisseurs. De vereniging geeft de voorkeur aan ervaren mensen, maar staat evengoed open voor nieuwkomers die het vak nog moeten leren kennen. Voor deze groep wil de vereniging in de toekomst externe vorming op maat aanbieden. Iverige Jonckheyt is overigens binnen al haar geledingen toegankelijk voor mensen van alle leeftijden. Tenslotte wil de vereniging naar buiten komen met een transparant beleid. Ze wil zich uiten als een warme, open groep die de middenweg bewandelt tussen het zakelijke en het gemoedelijke.

“Visie” : betekenis

Een inspirerend toekomstbeeld voor de organisatie ontwikkelen en uitdragen
ondernemingsnummer: 0473.643.377
maatschappelijke zetel: vzw Iverge Jonckheyt, convent De Vlier, Groot Begijnhof, Jan Roomsstraat, Sint-Amandsberg