Blad 1 van 3 bladen. Volgend blad    Laatste blad

Parenteel van Rudolf van Avernas


Generatie I

 
I    Rudolf van Avernas.
Graaf van Avernas.
Kinderen:
   1. m  Giselbert (zie II).
   2. m  Baldericus II.
Overleden op 29-07-1018. Bisschop van Luik 1008-1018.
   3. m  Arnold.
Titularis van het graafschap Haspinga.
Het graafschap Haspinga werd in 1040 bij Luik ingelijfd.

 
Generatie II

 
II    Giselbert, zoon van Rudolf van Avernas (zie I).
Overleden voor 1046. Meer bepaald, overleden voor 18-05-1046. De 1ste graaf van Loon van 1015/1031-1044/1046.
Het jaar 1015 slaat op de stichtingstijd van het graafschap Loon, maar er bestaat geen documentair bewijs van het bestaan van voor 1031. In 1044 regeerde hij nog, maar in 1046 was hij reeds vervangen.
Kinderen:
   1. m  Emmo (zie IIIa).
   2. m  Otto (zie IIIb).

 
Generatie III

 
IIIa    Emmo, zoon van Giselbert (zie II).
Overleden 1078-1079. Hij is zeker voor 5 februari 1079 overleden. De 2de graaf van Loon van 1044/1046-1078/1079.
Mogelijk bestuurde hij samen met zijn broer Otto het onverdeeld graafschap Loon. Beide broers werden samen vermeld als "comites de Los".
Gehuwd met Zwanehilde.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Arnold I (zie IV).

 
IIIb    Otto, zoon van Giselbert (zie II).
De 2de graaf van Loon van 1046-1078.
Hij bestuurde samen met zijn broer Emmo het toen vermoedelijk onverdeelde graafschap Loon. Hij was ook voogd van de abdij van Sint-Truiden en graaf van Duras.
Gehuwd met Oda.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Giselbert.
In 1111 voerde hij de titel Graaf van Duras. Hij was voogd van Sint-Truiden.

 
Generatie IV

 
IV    Arnold I, zoon van Emmo (zie IIIa) en Zwanehilde.
Overleden 1125-1135. De 3de graaf van Loon van 1078/1079-1125/1135.
Door zijn huwelijk met de enige dochter van graaf Gerard van Mainz werd hij tevens burggraaf van Mainz (D) in 1115 en heel waarschijnlijk ook graaf van Rieneck (D).
Gehuwd circa 1100 met N.N. Dochter van Gerard van Mainz.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Arnold II (zie V).

 
Generatie V

 
V    Arnold II, zoon van Arnold I (zie IV) en N.N.
De 4de graaf van Loon van 1125/1135-1138/1141.
Hij werd niet meer in de oorkonden vermeld na 10 april 1138, en ten laatste op 6 april 1141 deed hij afstand van het graafschap Loon. Hij was tevens burggraaf van Mainz (D) en heel waarschijnlijk ook graaf van Rieneck (D). Tijdens zijn korte regeerperiode stichtte hij de abdij van Averbode (bij Diest).
Kind:
   1. m  Lodewijk I (zie VI).

 
Generatie VI

 
VI    Lodewijk I, zoon van Arnold II (zie V).
Overleden op 11-08-1171, begraven te Borgloon (Gasthuiskapel). Hij werd er samen met zijn echtgenote Agnes begraven. Kapel en graf zijn nog steeds te bezichtingen. De 5de graaf van Loon van 1138/1140-1171.
Hij was zeker uiterlijk op 11 april 1140 in functie getreden als graaf van Loon. Hij was tevens burggraaf van Mainz (D) en graaf van Rieneck (D).
Gehuwd met Agnes van Metz, dochter van Folmar VI van Metz en Mathilde.
Zij gaf aan Hendrik van Veldeke, de eerste Dietse dichter, de opdracht tot het schrijven van een Sint-Sevatiuslegende.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Gerard I (zie VII).
   2. v  Imagina van Loon.
Overleden 1214-1220. Na het overlijden van haar echtgenoot: abdis van Munsterbilzen van voor 1203 tot 1214/1220.
Gehuwd na 1172 met Godfried III van Leuven.
Overleden op 21-08-1190. Hertog van Brabant. Hij is weduwnaar van Margaretha van Limburg.

 
Generatie VII

 
VII    Gerard I, zoon van Lodewijk I (zie VI) en Agnes van Metz.
Overleden 1194 te Acco (Palistina), begraven te Kuringen (abdij van Herkenrode). De 6de graaf van Loon van 1171-1194.
Op 11 augustus 1171 volgde hij zijn overleden vader op. Hij was tevens burggraaf van Mainz en voogd van Aschaffenburg en graaf van Rieneck, aldaar bekend onder de naam Gerard II. Hij schonk in 1182 zijn goed Herkenrode bij Hasselt aan een zekere broeder Hendrik om er een klooster op te richten voor cisterciënzerzusters. Het complex groeide uit tot de abdij van Herkenrode. Graaf Gerard I van Loon nam deel aan de derde kruistocht die onder leiding stond van keizer Frederik Barbarossa, koning Philips-August van Frankrijk en koning Richard Leeuwenhart van Engeland. De graaf sneuvelde bij het beleg van Acco (Accra) in 1194. Zijn lichaam werd naar het Westen overgebracht en begraven in de abdij van Herkenrode.
Gehuwd (1) met Maria van Gelre, dochter van Hendrik van Gelre.
Gehuwd (2) met Adelheid van Oberfranken.
Zij wordt vermeld in 1179 en 1192.
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  Lodewijk II.
Overleden op 29-07-1218. Ten gevolge van een vergiftiging. De 7de graaf van Loon van 1194/1197-1218.
In 1197 werd hij voor het eerst vermeld in een akte als graaf van Loon. Het verwerven van het graafschap Holland, de erfenis van zijn vrouw Ada, werd zijn levenstaak. Hij heeft Holland echter nooit in zijn bezit gekregen. Erger nog, hij boekte zelfs een groot verlies; in de strijd verloor hij Maastricht en het omliggende gebied.
Gehuwd 1203. Kort na 4 november 1203. Echtgenote is Ada van Holland, dochter van Diederik VII van Holland en Aleida van Kleef.
Overleden (?) 1223.
Zij werpt zich na de dood van haar vader op als gravin van Holland en kwam zo in strijd met haar vaderlijke oom Willen van Friesland die in december 1203 tot graaf van Holland werd uitgeroepen. Zij werd tijdens die Hollandse succesieoorlog door de coalitie van haar oom Willem van Friesland te Leiden gevangen genomen en op het eiland Texel in bewaring gesteld. Later werd zij overgebracht naar Engeland. Op het einde van 1207 stak haar echtgenoot Lodewijk van Loon het Kanaal over om haar vrijlating te bepleiten bij Jan zonder Land. Hij kreeg onder bepaalde voorwaarden zijn echtgenote mee. Ada en Lodewijk II van Loon verloren die Hollandse troonstrijd.
Kinderloos huwelijk.
   2. m  Hendrik I.
Overleden op 01-08-1218. Kanunnik en proost te Maastricht, de 8ste graaf van Loon in 1218.
Hij hij volgde zijn broer Lodewijk II op die vergiftigd werd. Zelf zou hij slechts gedurende 3 dagen graaf van Loon zijn want op 1 augustus 1218 overleed hij zelf.
   3. m  Arnold III.
Overleden 1221. Overleden tussen 12 februari en 20 september 1221 (Baerten, p. 70, voetnoot 6). De 9de graaf van Loon van 1218-1221.
Op 1 augustus 1218 volgde hij zijn broer Hendrik I op. Hij was de derde graaf van Loon in minder dan een week tijd. In 1207 verbleef hij een tijd lang als gijzelaar in Engeland, dit ter compensatie voor de vrijlating van zijn schoonzuster Ada van Holland die door Jan zonder Land gevangen werd gehouden.
Gehuwd 1206 met Aleydis van Leuven, dochter van Hendrik I en Mathilde van Boulogne.
Overleden 1261-1278. Zij hertrouwt met Willem XI van Clermont, hertrouwt met Arnold van Wesemale.
Kinderloos huwelijk.
   4. m  Gerard III van Rieneck (zie VIII).

 

Homepage | E-mail


Gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software