Dit is mijn eerste oefening


Hieronder komt een opsommingslijst.


Doel


Versterken van het imago van het bedrijf?
Dankzij een website geeft u aan uw bedrijf een extra promotiemiddel. Het imago van het bedrijf kan in de site worden benadrukt.

Verstrekken van bedrijfsinformatie?
Een website kan snel worden aangepast en is op deze manier een handig middel om snel en up-to-date informatie door te sturen naar de buitenwereld.

Verstrekken van productinfo?
Zoals hierboven reeds is beschreven is de online informatie snel aanpasbaar. Dit maakt dat eigenschappen en prijzen van producten steeds kunnen worden aangepast op een site. De producten kunnen via foto's, tekeningen en teksten worden toegelicht.

Verbeteren van communicatie met de klanten?
Het is logisch dat wanneer contacten snel met de juiste persoon kunnen spreken u tijd wint. Maar een website kan tevens gebruikt worden als een manier om informatie van uw klanten te krijgen. Men kan bezoekers de mogelijkheid bieden om berichten achter te laten, een online enquête in te vullen of rechtsreeks vragen te stellen via e-mail aan de juiste persoon.

Rechtstreekse verkoop?
Een tweede generatie websites kan rechtstreeks verkoop toelaten. Klanten kunnen dan online producten bestellen en betalen. U zorgt voor de levering.
Klantensupport verlenen?
Manuals online plaatsen zijn voorbeelden van dienst na verkoop. U kan de klant op een goedkope manier extra informatie verlenen over het gebruik van de producten.
Het is allemaal mogelijk!

TOP

Structuur


De mogelijkheden voor het ontwerpen van een site zijn ontelbaar. Even groot als het aantal mogelijkheden om een folder te maken.

Maar als het gaat over navigatie en structuur van een site, kunnen we al beter een soort indeling zien. Alle sites die uit meer dan 1 pagina bestaan bieden één of andere vorm van navigatiemogelijkheid.

Een goede structuur kan zelfs een zeer complexe site tot een plezier maken om door te navigeren, een slecht uitgedachte structuur maakt zelfs van een eenvoudige site een doolhof.

De uitdaging bij website ontwerp is altijd om de navigatie doorheen de site zodanig eenvoudig te maken dat de gebruiker het geheel als duidelijk en eenvoudig ervaart, onafhankelijk van de complexiteit van de site.

Vaak - maar dat hoeft niet - wordt eerst gestart met een splash-page, een voorpagina met bedrijfslogo, een foto, slogan, een geanimeerde intro...

Vervolgens komt men op de eerste navigatiepagina van de site. Een bezoeker ineens een link tonen naar iedere pagina op de site zou verwarrend zijn. Daarom worden vaak pagina's gecombineerd in categoriëen, en die categoriëen worden de belangrijkste navigatielinks, die herhaald worden op iedere pagina, op dezelfde plaats.

Het is ook belangrijk dat van iedere pagina men terug kan navigeren naar de startpagina van de site, want niet iedereen komt 'door de voordeur naar binnen', denk maar aan een bezoeker die via een search engine op één bepaalde pagina van de site binnenkomt.

Een veelvoorkomende fout is dat een bedrijf de reactie heeft om de indeling van de site te laten overeenstemmen met de organisatie van het bedrijf. Dat is niet altijd de beste keuze voor duidelijkheid naar de bezoeker toe.

En tot slot : als er véél informatie op de site staat, die in de hierarchie van de site niet altijd gemakkellijk terug te vinden is, verdient het aanbeveling om een 'zoek'-mogelijkheid te voorzien.