Falco tweede premie met sportcertificaat

Twenter ruin is handmak, vertrouwd met paardetrailer, en loopt aan de longe.Ontworming, vaccins en smid zijn opgevolgd.Zal zeker voldoende schofthoogte krijgen,naarhet voorbeeld van zijn vader Udante. Die nu in Duitsland in het vierspan loopt met veel werklust.

[ Home ]