MAILING LIST IN HET NEDERLANDS

OVER IWR - IPO - SchH

Harvest_LeavesC040.gif (6677 bytes)

Wat is een mailing list?

Een mailing list is een soort verzendlijst voor E-mail. Telkens je een mail verstuurd naar de lijst wordt deze automatisch doorgezonden aan alle leden die op de lijst ingeschreven zijn. Je kan op een snelle manier veel mensen bereiken met dezelfde interesse.

Waarover gaat de lijst?

De lijst handelt over alles wat met het IWR en aanverwante programma's te maken heeft. Aankondigingen, uitslagen, vragen over africhting, en alles wat enigszins met onze sport te maken heeft. Informatie kan gewoon meegedeeld worden of er kunnen discussies ontstaan.

Hoe schrijf je in op de lijst?   

Vul je emailadres in en click op het logo. 

Subscribe to iwr
Powered by groups.yahoo.com

Je kan ten allen tijde jezelf laten verwijderen van de IWR-lijst

Wie kan meedoen?

Iedereen die interesse heeft voor het IWR - IPO - SchH. of een aanverwant programma..

Je bereikt ongeveer 80 liefhebbers van hondensport.