Algemeen

Einde 1997 kwam ik via het internet in contact met EH J. Lagast (1920-2014). Hij had de stam Lagast opgezocht tot de oudst bekende stamvader

Met dit als basis heb ik de stamboom Lagast, een relatief kleine familie, die zich hoofdzakelijk in West Vlaanderen situeert, met oorsprong in het Brugse, volledig opgezocht en uitgebouwd.

Tot voor kort was ik inderdaad overtuigd dat de familie Lagast alleen in West Vlaanderen zijn oorsprong had.

Recente opzoekingen op het internet (WieWasWie.nl) geven echter andere informatie.

Ik vond stammen Lagast (ook geschreven La Gast) in Zuid Nederland (Delft, Leiden, Rijnsburg) einde 1600  , begin 1700, zelfs een bootsman op de VOC (Verenigde Oost-Indische Companie) op weg naar Batavië, maar gestorven, na bezoek aan de kaap, in "Azië".

In verschillende familietakken, onafhankelijk van elkaar, gaat de mare dat wij Hugenoten zouden zijn geweest, gevlucht uit Frankrijk (Auriac-Lagast, Aveyron, Occitanië?) tijdens de vervolging. Zie ooh hier onder 'Naam Lagast'.

Zou die tak dan verder gevlucht zijn naar Nederland waar protestanten niet vervolgd werden. De meesten werden inderdaad gedoopt in de kerken van de 'Nederduits gereformeerde gemeente'.

De genealogie van de familie van mijn echtgenote, Vertommen (Tomme = heuvel), speelt zich vooral in de provincie Vlaams Brabant af.

 

Naam Lagast

Volgens Dr. Fr. Debrabandere zou de naam Lagast. verwant zijn aan Lagace, Lagache, Agache, Lagasse, Lagae, Lagayse.

Deze namen zouden allen hun oorsprong vinden in het woord Algaster, dat zoveel betekent als ekster, kraai.

Er zijn ook andere meningen.

In het departement van de Aveyron in Frankrijk ligt een massief dat zijn naam ontleent aan een kleine rivier met name "le Lagast".

Dat riviertje loopt door een bos, met name "forêt domaniale du Lagast" en het hoogtepunt van dit massief is de "Pic Lagast". Daar, niet ver vandaan, ligt een lieflijk mooi klein dorp: "Auriac-Lagast".

Een eenvoudige uitleg zou zijn dat de familie Lagast afkomstig is uit die streek. Het was een streek die uitgesproken Protestants Hugenoots was en laat nu in de familie de mare gaan dat wij afkomstig zijn van Hugenoten, gevlucht naar onze streken tijdens de godsdienstvervolgingen.

De mening werd gevraagd aan de directeur van het archief van de stad Rodez, departementale hoofdstad van de Aveyron, waarin de Lagast ligt.

Die persoon maakte zijn doctoraatsthesis over le(s) gast(es).

Zijn mening: "Lagast is niet een familienaam of de benaming van een heerlijkheid, maar alleen een zeer oud woord met als betekenis: "BRAAKLIGGEND LAND, NIET ONTGONNEN LAND, WOEST LAND"Ě.

Dit woord komt voor als la gast. Ie gast (Normandie), la gasta (Spanje), du gast, les gast(es).

De familienaam Lagast is dus de benaming van iemand die vroeger iets te maken had met de "gast" zoals ook anderen een naam dragen als Duprez, Beke, Van Vliet, Deschamps en dergl.

De Franse archeoloog was ook van mening dat de naam Lagast ook niets te maken had met de Franse naam Lacaze, Lagache, Lagasse en dergelijke.

Er is ook nog het topologisch woordenboek van Kan. Duflou.

In deel IV pag. 452 komen vele citaten voor met het woord GAST: ter gast, du gast, les gast. gasteland, gastkin (kleine gast). De naam wijst telkens - en soms wordt het duidelijk beschreven - naar een eigendom; leen ter Gast, het hof tergast, hofstede ter Gast, bergen, genaamd ter­gast. In st.-Mariekerke (Frans Vlaanderen,) is er reeds in 1305 sprake van "les terres Gastes".

In het huidige West-Vlaanderen vinden wij in Tielt-Buyten en in het ommeland van Ardooie de benaming Gasteland. Al die benamingen komen voor tot in de 19de eeuw.

Het merkwaardigste is wel dat in Zeeuws-Vlaanderen in het jaar 984 reeds spraak is van een "pagus gasterna'. We vertalen het door een "gastachtig dorp".

Wanneer het woord 'gast' wordt omschreven dan gaat het telkens over heuvelachtig, verwilderd, woest, vettig en onvruchtbaar land.

Wat de denken van "Gast"Ě (Woest) en het Engelse "Waste"Ě? In analogie met "Guerre" "War"?

Hetzelfde woordenboek vermeldt ook dat in de streek van Frans-Vlaanderen (Cartulaire de Boulogne) familie­namen voorkomen als Mata Gast, Joannes Gast, Gerardus Gast.

Volgens de archivaris van Rodez is 'Gast' in het Noorden van Frankrijk vrouwelijk, in Bretagne en in Normandie mannelijk (le gast), in de Languedoc terug vrouwelijk is dan kan men een link leggen van la gast tot Lagast.

Voer voor academisch onderzoek...

 

Wickli -een Zwitserse connectie-

De overgrootvader van mijn moeder, Marcella Herssens, namelijk Franciscus Herssens was gehuwd met Pauline Wikly. Pauline was geboren in Ath (Henegouwen) op 1 april 1835. Beroep van haar vader: Nicolaus Wikly, "Sapeur à la première Compagnie du troisième Bataillon troisième Régiment infanterie de Ligne en garnison à Ath". Er stond: geboren in Neslau (Zwitserland). Bij zijn overlijden eveneens en daar stond de naam van zijn ouders en zijn geboortedatum.

Einde 2013, neem ik met die gegevens contact op met de gemeente Nesslau (Zwitserland-Sankt Gallen) en men bracht mij in contact met, wat een toeval, Bruno Wickli, een historicus.

En inderdaad we ontdekken onze Nicolaus in zijn stamboom. Hij staat er geboekt als "+In fremden Kriegsdiensten warscheinlig ledig".

Hij was geboren op 16/7/1797, is hij nog snel op jonge leeftijd gerecruteerd door het leger van Napoleon en dan naar het Belgische leger overgegaan in de periode na 1815?

We hebben de rechstreekse voorouders, die allemaal in de buurt van Nesslau leefden, overgenomen in onze stamboom.

Een Zwitserse voorouder, wie had dat gedacht...

 

Jaak Lagast

Als u commentaar hebt, nieuwe informatie wilt delen, of correcties wilt laten weten, klik dan beneden op mijn naam.