Vereniging

Grote hoenders

Krielen

Watervogels

Parkvogels
Duiven

Activiteiten

Vraag & aanbod  

Nuttige info

Links

 

 

Vereniging ter Promotie van Belgische Neerhofdieren


Vereniging

De Vereniging ter Promotie van Belgische Neerhofdieren is in 2002 opgericht door een aantal mensen met een grote bekommernis voor onze inlandse pluimveerassen. Men merkte dat onze rassen, op enkele uitzonderingen na, bij het grote publiek quasi onbekend zijn en onbekend maakt nog altijd onbemind. Zeker nu er de laatste jaren zoveel te doen is omtrent het houden van kippen door particulieren, moesten we deze kans zeker grijpen om onze Belgische rassen te promoten. In 2009 werden onze Belgische duivenrassen toegevoegd aan het werkingsdomein, zodat de VPBN de speciaalclub van alle Belgische pluimveerassen geworden is.

Wat heeft onze vereniging u te bieden?

Een van onze doelstellingen is om onze leden zoveel mogelijk informatie te verschaffen over het houden van Belgische pluimveerassen en dit zowel voor de liefhebber die thuis voor zijn plezier enkele dieren heeft rondlopen als de ervaren tentoonstellingsfokker. Hiervoor geven we een driemaandelijks digitaal clubblad uit. De onderwerpen die hierin aan bod komen variëren van algemene artikels (voeding, huisvesting, ziekten, fokkerijprincipes...) tot meer diepgaande artikels over onze rassen en hun kleurslagen, maar ook tentoonstellingsverslagen, ervaringen van fokkers, korte weetjes... Vraag geheel vrijblijvend een voorbeeld aan!

Verder organiseren we jaarlijks ook minstens een studiedag waar keurmeesters of zeer ervaren fokkers onze rassen en kleurslagen bespreken aan de hand van beeldmateriaal of meegebrachte dieren. De aanwezigen kunnen hier hun dieren ook gratis laten beoordelen door de aanwezige keurmeesters om zo een juiste keuze te maken in hun fokdieren voor volgend jaar.

Aangezien onze vereniging aangesloten is bij het Vlaams Interprovinciaal Verbond van Fokkers van Neerhofdieren kan u via onze vereniging pluimveeringen bestellen en eventueel een fokkerskaart aanvragen. Deze fokkerskaart biedt u de mogelijkheid om uw dieren tentoon te stellen en zo onze rassen mee helpen promoten bij het brede publiek. Bij die fokkerskaart ontvangt u ook een fokkersboek met hierin alle gegevens van alle geregistreerde Vlaamse fokkers. Ook ontvangt u vier keer per jaar het tijdschrift van het V.I.V.F.N.: het Vlaams Neerhof. Meer informatie hierover kan u vinden op www.vivfn.be !

Onze vereniging doet ook verschillende inspanningen om onze rassen te verspreiden en te promoten bij het brede publiek. Zo organiseren we jaarlijks een verkoopbeurs van broedeieren en kuikens waar geïnteresseerde liefhebbers aan het nodige startmateriaal kunnen geraken. Om onze leden te helpen bij selectie organiseren we jaarlijks een jongdierendag. Onze leden kunnen ook hun contactgegevens in de fokkerslijst op de website laten plaatsen, zodat men gemakkelijker gevonden wordt door mensen die opzoek zijn naar Belgische pluimveerassen. Verder hebben we in het verleden ook al meegewerkt aan een gemeentelijk project om raskippen bij particulieren te verspreiden.

Ook op tentoonstellingen trachten we de nodige aandacht te geven aan onze Belgische pluimveerassen. Via onze stand, promotiefolders en informatieborden op de kooien willen we de bezoekers laten kennismaken met ons rijke pluimveepatrimonium. Om de fokkers van Belgische pluimveerassen aan te moedigen met hun dieren naar buiten te komen en zo de rassen aan het brede publiek te tonen, worden er op verschillende wedstrijden prijzen uitgereikt.

 

Aangezien in onze club leden uit binnen- en buitenland zitten, hebben we een Facebook-group opgericht. Op die manier kan iedereen sneller met mekaar in contact komen. Klik op het icoon hiernaast om naar de groep te gaan!

 

Hoe lid worden ?

Je betaalt per jaar slechts 5,00 euro!

Vergeet bij uw overschrijving niet uw e-mailadres te vermelden !!

Storten kan op het rekeningnummer 
IBAN: BE40 0003 0901 9263 ; BIC: BPOT BE B1 
‘Vereniging ter Promotie van Belgische Neerhofdieren’, Moortelstraat 1, 1790 Affligem.

 

Het bestuur

 Voorzitter :

Filip HENDRICKX, Dries 46, 3380 Glabbeek-Zuurbeemde, Gsm 0494 24 12 66

Secretaris-penningmeester :

Jacques ROUSSEAU, Moortelstraat 1, 1790 Affligem, Tel. 02 309.01.21

Tijdschrift + Website :

Ruben BOONEN, Gansakker 86C, 2440 Geel, Gsm 0474 84 63 04

 Bestuursleden :

Frans SMETS, Wateringen 8, 2280 Bouwel, Tel. 014 51.70.96

Lars VAN DROOGENBROECK, Opgeëistenstraat 48, 9470 Denderleeuw, Gsm 0477 48 20 71

Andy VERELST, Roldragersweg 36, 3581 Beverlo, Tel. 011 76 41 77

 

e-mail: info@belgischepluimveerassen.be

 

© 2015 V.P.B.N.