Vereniging ter Promotie van Belgische Neerhofdieren


Vereniging

Grote hoenders

Krielen

Watervogels

Parkvogels
Duiven

Activiteiten

Vraag & aanbod  

Nuttige info

Links

 

Grote hoenders

|Aarschots hoen |Brugse vechter |Hervehoen |Luikse vechter |Vlaanderse koekoek
|Ardenner |Famennehoen |Hoen van de Zwalmvallei |Mechels hoen |Zingems leghoen
|Brabants hoen |Gele van Haspengouw |Izegemse koekoek |Tiense vechter |Zottegems hoen
|Brakel

Ardenner

Ardennerhaan zilverhalzigHerkomst : De Ardenner is een bijzonder oud Belgisch ras dat tot op vandaag vele eigenschappen bewaard heeft van de oerkip waar hij van afstamt. Over de exacte oorsprong is, zoals vaak het geval is met zeer oude rassen, weinig precies geweten maar in het geval van de Ardenner wordt aangenomen dat hij rechtstreeks zou afstammen van het oude Gauloise-hoen, de Gallische oerkip. De eerste duidelijke beschrijvingen van dit ras dateren van de tweede helft van de negentiende eeuw. Bekende pluimveedeskundigen uit die tijd schreven over de Ardenner en berichtten over het bestaan van meerdere kleurslagen. In 1893 werd te Luik de ‘Union Avicole de Liège’ opgericht, een pluimveevereniging  die onmiddellijk haar schouders onder de Ardenner heeft gezet. Dit leidde tot een grote bloeiperiode die aanhield tot het uitbreken van de eerste wereldoorlog.  Honderden exemplaren werden in deze periode tentoongesteld en in een waaier van verschillende kleurslagen.

Zilverhalzige ArdennersEigenschappen : De Ardenners van de dag van vandaag zijn zeer rustiek en hebben nog steeds veel eigenschappen van wilde vogels. Ze verwilderen gemakkelijk en vliegen gemakkelijk, omheiningen kunnen nauwelijks hoog genoeg zijn, ze slapen buiten in weer en wind en het beste binnenhok laten ze links liggen. Als men ze in de hand neemt dan krijsen ze vaak onophoudelijk tot men ze weer loslaat. Voor het vergaren van hun dagelijkse kost zijn ze de ganse dag in de weer met scharrelen en het enthousiasme dat ze daarbij aan de dag leggen, lijkt onuitputtelijk. Kortom de Ardenner is het ras bij uitstek voor wie over veel plaats beschikt. Stukken bos of haagkanten zijn bijzonder geschikt. Ze leggen nog steeds 120 à 150 eieren die naargelang de stam erg in grootte kunnen verschillen. De hennen broeden zelf en brengen hun kuikens met alle gemak zelf groot. 

Uiterlijke kenmerken : De Ardenner is een landhoen van geen al te zwaar kaliber. Jonge dieren halen met moeite twee kilo en overjaarse dieren halen maximum 2,5 kg. Het is een fier opgericht hoen dat mooi gestroomlijnd is. De ruglijn is lang en loopt schuin af naar achter. De staart is lang en wordt bij de hen samengeknepen wat de stroomlijning nog accentueert. De kam is enkelvoudig, niet al te groot en staat rechtop bij de beide geslachten. Zeer opvallend is de donkere pigmentatie van het gezicht en de kopversierselen. De intensiteit van de pigmentatie verschilt naargelang de kleurslag. De patrijsvarianten zijn meestal veel roder van gezicht terwijl dit bij de berkenkleurigen  meestal varieert van de kleur van een geplette braambes tot bijna zwart. Deze donkere koppen maken de Ardenner zeer bijzonder. Ook de kleur van de ogen, snavel, poten en nagels is donker. Er bestaat ook nog een onderras, de Ardenner bolstaart, waarbij de staartwervels en de staartstuurveren ontbreken.

Ardenner bolstaarthaan patrijsKleurslagen : De meest typische kleurslagen zijn zwart goudhalzig, zwart zilverhalzig, berken en goudberken omdat deze de meest karakteristieke donkere koppen vertonen. Daarnaast zijn ze ook nog erkend in blauw goudhalzig, patrijs, blauwpatrijs, zilverpatrijs, zwart zilvergezoomd, zwart goudgezoomd, wit en zwart. Dezelfde kleurslagen komen voor in de bolstaartvorm. Tegenwoordig bestaan er ook nog Ardenners in blauw goudhalzig maar deze zijn nog niet erkend.

Status : In Wallonië nog tamelijk populair. In Vlaanderen vrij zeldzaam maar de belangstelling neemt toe. Komt ook nog voor in Frankrijk en zeer zeldzaam in Nederland. Onbekend in andere landen. De Ardenner bolstaart is zeldzaam in Wallonië en zeer zeldzaam in Vlaanderen.