Vereniging ter Promotie van Belgische Neerhofdieren


Vereniging

Grote hoenders

Krielen

Watervogels

Parkvogels
Duiven

Activiteiten

Vraag & aanbod  

Nuttige info

Links

 

Grote hoenders

|Aarschots hoen |Brugse vechter |Hervehoen |Luikse vechter |Vlaanderse koekoek
|Ardenner |Famennehoen |Hoen van de Zwalmvallei |Mechels hoen |Zingems leghoen
|Brabants hoen |Gele van Haspengouw |Izegemse koekoek |Tiense vechter |Zottegems hoen
|Brakel

Hoen van de Zwalmvallei

Herkomst : De heer Frans Okerman uit het Oost-Vlaamse Brakel, liefhebber van Brakels en kenner van pluimveegenetica, besliste een genetisch experiment uit 1930 over te doen en aldus een nieuw ras te kweken dat zelfseksend is. (Met zelfseksend wordt bedoeld dat men aan de kleur van de eendagskuikens onmiddellijk het geslacht kan herkennen.) Aldus ontstond het Hoen van de Zwalmvallei. Als uitgangsrassen werd vertrokken van een combinatie van goudbrakelhennen met enerzijds een Duitse Koekoekhaan en anderzijds met een Vlaanderse Koekoekhaan. In 1998 werd het ras voor de eerste maal ter erkenning voorgebracht en in 2002 definitief erkend. Het Hoen van de Zwalmvallei is daarmee momenteel officieel het jongste Belgische hoenderras.

Eigenschappen : Hoenders van de Zwalmvallei zijn goede leghennen die witte tot crèmekleurige eieren leggen van ongeveer 65 gram. Ze zijn uitstekend in staat  om te vliegen en daarom worden ze best niet gehouden in een te beperkte ruimte. Wanneer de dieren over voldoende scharrelruimte beschikken, zullen zij weinig neiging vertonen om over de omheining te vliegen.

Uiterlijke kenmerken : Qua uitzicht lijkt het Hoen van de Zwalmvallei sterk op de goubrakel. Dat betekent dat het lichaam rechthoekig is met een diepe borst en flink ontwikkeld achterlijf. De staart is zowel bij de haan als de hen mooi gespreid. Een volwassen haan weegt ongeveer 2,5 kg. en een hen 2,0 kg. De kam is enkel en staat mooi recht bij de haan terwijl hij bij de hen naar één zijde omvalt. De karakteristieke donkere pigmentatie van de goudbrakel ontbreekt echter. De oogkleur is oranjerood en de loopbenen zijn witroze.

Kleurslagen : Er is slechts één kleurslag erkend, nl. goud koekoekgeband. Dat is een complex tekeningpatroon waarbij de bandtekening en de gouden kleur van de Brakel voorkomt in combinatie met koekoek.

Status : Zeer zeldzaam. Aangezien het Hoen van de Zwalmvallei nog maar pas erkend is, zijn er nog maar enkele fokkers in Vlaanderen. Niemand kan echter op dit ogenblik voorspellen of deze nieuwe brakelvariant in de toekomst een even marginaal bestaan zal leiden b.v. Zingems Leghoen. Alleszins verschilt het uitzicht van dit ras veel duidelijker van de Brakel dan het geval is bij het Zingems leghoen wat ongetwijfeld een voordeel zal zijn.