Vereniging ter Promotie van Belgische Neerhofdieren


Vereniging

Grote hoenders

Krielen

Watervogels

Parkvogels
Duiven

Activiteiten

Vraag & aanbod  

Nuttige info

Links

 

Grote hoenders

|Aarschots hoen |Brugse vechter |Hervehoen |Luikse vechter |Vlaanderse koekoek
|Ardenner |Famennehoen |Hoen van de Zwalmvallei |Mechels hoen |Zingems leghoen
|Brabants hoen |Gele van Haspengouw |Izegemse koekoek |Tiense vechter |Zottegems hoen
|Brakel

Tiense vechter

Witte Tiense vechthaanHerkomst : De oudste vermelding van de Tiense of Brabantse Vechter dateert van 1884. De Tiense is afkomstig uit de driehoek gevormd door de provincies Brabant, Limburg en Luik en voornamelijk uit de omgeving van Tienen.

Eigenschappen : Naast een behoorlijke eieropbrengst levert de Tiense vechter ook nog een flinke hoeveelheid smakelijk en mals vlees op. Tijdens de opfok moet men er wel rekening mee houden dat sommige stammen nog steeds vechtlustig zijn. De haantjes en hennetjes worden best in gescheiden groepen opgefokt. Als de rangorde in de groep eenmaal vastligt, zijn Tiense vechters rustige dieren die men mits de nodige aandacht echt tam kan maken.

Uiterlijke kenmerken : De Tiense vechter wordt gekenmerkt door zijn grote en krachtige gestalte en aanvallende houding. Een volwassen haan weegt 5 à 5,5 kg en een volwassen hen ongeveer 4 kg. Qua uitzicht is de Tiense nagenoeg gelijk aan de Luikse vechter met als grootste verschilpunt de totale afwezigheid van pigment in huid, snavel en loopbenen. Ongeacht de kleurslag moet een Tiense vechter steeds een witte huid, witte snavel en witte loopbenen hebben. Het aangezicht en de kam zijn steeds rood van kleur en de ogen oranje. De kop is wat fijner dan die van de Luikse vechter en de kam is drierijig en bij voorkeur klein. Kinlellen zijn rudimentair tot afwezig. In tegenstelling tot de meeste andere rassen zijn bij de hennen sporen gewenst.

Kleurslagen : Een brede waaier van kleurslagen is erkend maar de meest typische kleurslag is en blijft koekoek. Daarnaast zijn ook zwart, wit, blauw, patrijs, blauwpatrijs, zilverpatrijs, blauwzilverpatrijs, roodgeschouderd zilverpatrijs, roodgeschouderd blauwzilverpatrijs, tarwe, blauwtarwe, zwart goudhalzig, zwart zilverhalzig, blauw goudhalzig, blauwzilverhalzig, berken, goudberken, blauwberken, blauwgoudberken en koekoek goudhalzig erkend.

Status : Bedreigd. De grote Tiense vechter is één van de zeldzaamste Belgische hoenderrassen. Er zijn nog slechts enkele fokkers in Vlaanderen. In het buitenland onbekend.