Vereniging ter Promotie van Belgische Neerhofdieren


Vereniging

Grote hoenders

Krielen

Watervogels

Parkvogels
Duiven

Activiteiten

Vraag & aanbod  

Nuttige info

Links

 

Parkvogels

|Rode Ardennerkalkoen |Ronquièreskalkoen

Ronquièreskalkoen

Pronkende hermelijnkleurige haanHerkomst : De Ronquières is een zeer oud inlands kalkoenenras waarvan de eerste sporen reeds opduiken in de zestiende eeuw, amper enkele tientallen jaren na de ontdekking de kalkoen in Midden-Amerika door de Spaanse ontdekkingsreizigers. Dit ras dankt zijn naam aan de gemeente Ronquières nabij Brussel waar deze kalkoen op grote schaal op ambachtelijke wijze werd gekweekt vanaf de achttiende eeuw. Het ras was toen echter reeds verspreid over gans België.  De twee wereldoorlogen hebben het ras ei zo na doen verdwijnen. Enkel de hermelijnkleurige hebben zich kunnen instandhouden in Duitsland onder de benaming ‘Cröllwitzer’. Het is pas begin jaren negentig dat toevallig een authentieke stam Ronquières werd teruggevonden in de Kempen waaruit inmiddels ook quasi alle oude kleurslagen uit de bloeiperiode te Ronquières werden teruggefokt.

Vale hen met kuikensEigenschappen : De Ronquières is geen zware kalkoen en geeft geen enorme vleesopbrengst maar het vlees is van bijzonder goede kwaliteit. Ronquières overtreffen de andere kalkoenenrassen zowel qua vitaliteit als qua vruchtbaarheid. De broedresultaten liggen opvallend hoog ten opzichte van ander rassen. De hennen leggen goed en worden zeer gemakkelijk broeds. Het zijn zeer betrouwbare broedsters en uitstekende moeders. De kuikens groeien mits een aangepaste voeding voor kalkoenkuikens zeer vlot op. 

Uiterlijke kenmerken : Ronquières zijn lichte landkalkoenen waarvan de haan 9 à 10 kg. weegt en de hen ongeveer 4 à 5 kg. De kop is typisch opvallend blauwachtig en vertoont slechts weinig kopwratjes. De snavel is beenwit met een blauwachtige basis. De loopbenen zijn steeds wit tot vleeskleurig. Het gevederte vertoont steeds een aantal specifieke kenmerken, ongeacht de kleurslag (uitgezonderd de witte). Zo zijn de grote slagpennen steeds donkerder dan de kleine en vertonen ze een karakteristieke ‘pepering’. De veerschachten zijn steeds bleek. De dekveren vertonen allemaal een neiging tot meervoudige U-vormige zoming en de zwarte afzoming van iedere veer wordt gevolgd door een fijn wit eindzoompje.

Koppel geelschouder RonquièresKleurslagen : De Ronquières is het enige kalkoenenras dat erkend is in meerdere kleurslagen en zelfs niet minder dan vijf. Naast effen witte zijn er ook de hermelijnkleurige die een fijn zwart zoompje vertonen op iedere veer, de geelschouders die identiek zijn aan de hermelijn maar met geelbruine schouders en stuit.

De vale heeft een vaalrosse grondkleur met een fijne, haast onzichtbare, zwarte zoming en de patrijskleurige hebben een grijsbruine grondkleur met een uitgesproken en sterk contrasterende U-vormige zoming. De hanen van deze laatste kleurslag zijn veel donkerder dan de hennen. Opvallend is dat de kuikens van al deze kleurslagen wit of bijna wit zijn bij de geboorte.

Status : Vrij zeldzaam. Hermelijnkleurige en geelschouders zijn tamelijk verspreid, patrijskleurige en vale zijn zeldzaam, witte zeer zeldzaam. Men treft ze zowel in Vlaanderen en Wallonië aan en de laatste jaren zijn er ook exporten geweest van dieren naar Frankrijk, Nederland en Engeland. Echt goede dieren die in alle raseigenschappen een gemiddelde kwaliteit halen zijn echter zeldzaam.

 

 

 

 

 

 

 

Patrijskleurige Ronquièreskalkoenen, links een hen, rechts een haan

     

Geelschouder Ronquièreskalkoen haan