Vereniging ter Promotie van Belgische Neerhofdieren


Vereniging

Grote hoenders

Krielen

Watervogels

Parkvogels
Duiven

Activiteiten

Vraag & aanbod  

Nuttige info

Links

 

Watervogels

|Dendermondse eend |Eend van Vorst |Huttegemse eend |Merchtemse eend |Semoiseend
|Gans van de Vire en de Ton |Vlaamse gans

Vlaamse gans

GeŽksterde Vlaamse ganzen

 

Herkomst : De Vlaamse gans is het enige ganzenras dat ons landje nog rijk is. Het is een oud ras dat zeer goed aangepast was aan het klimaat in onze streken. Ze werd destijds geselecteerd voor twee doeleinden, namelijk de productie van vlees en ganzenveren. Vroeger bracht de handel in ganzenveren nog iets op. Ganzenveren waren geld waard en de witte veel meer dan de gekleurde. Volgens de overlevering waren witte vogels echter zwakker dan deze die nog wat gekleurde veren hadden. Daarom dat de meest typische kleurslag altijd de geŽksterde geweest is. Bij deze vogels was heel het verenkleed wit behalve de kop en het bovenste gedeelte van de hals, de shouders, de stuit en de dijveren die grauw waren. De witte gedeelten werden dan tot vier maal per jaar geplukt en de gekleurde delen liet men zitten zodat de dieren toch nog enige bescherming tegen de weersomstandigheden hadden.

Eigenschappen : De Vlaamse gans is een gemakkelijk te houden lichte landgans. De dieren verkiezen een ruime uitloop en indien ze daarover beschikken zoeken ze zelf grotendeels hun rantsoen bij elkaar. De ganzen leggen een behoorlijk aantal grote eieren in het voorjaar die ze zelf uitbroeden. De kuikens groeien snel en zonder problemen op.

Uiterlijke kenmerken : Qua lichaamsbouw is de Vlaamse gans een echte landgans zonder wammen. Dit had ook te maken met de manier waarop de dieren werden gehouden. Vlaamse ganzen werden in vrijheid gehouden en zochten zelf hun voedsel bij elkaar. Hiervoor moesten ze natuurlijk een grotere bewegingsvrijheid hebben vandaar de afwezigheid van wammen. Het type is amandelvormig, d.w.z. dat de buik dieper komt dan de borst. De houding is weinig opgericht. Typisch is ook de korte dikke hals met duidelijke overlangse groeven in het gevederte. De snavel is oranjegeel met bleke boon en de poten zijn rozerood. De ogen worden zo donker mogelijk gewenst.

Kleurslagen : Slechts twee kleurslagen komen voor, witte en grauwgeŽksterde. De ekstertekening moet zo symmetrisch mogelijk zijn en scherp afgelijnd. De kop is bruingrauw maar er loopt een wit biesje rond de snavelwortel. Van de hals is slechts het bovenste derde gekleurd. De schouders zijn bruingrauw en elke veer draagt een scherpe bleke eindzoming. In bovenaanzicht krijgt men alsus een donker gekleurd hart op de rug. De slagpennen zijn allemaal zuiver wit. De lenden en stuit zijn asgrijs en de dijen zijn donker bruingrauw met bleke eindzoming.

Status : Zeer zeldzaam tot bedreigd. De Vlaamse gans komt alleen nog voor in Vlaanderen en heeft maar een heel klein aantal kwekers. De witte variŽteit is zo goed als uitgestorven. Onbekend in het buitenland.