35697    Florentine HACCURIA, zuster van de Kindsheid Jesu, geboren op 21-04-1917 te Houthalen, overleden op 25-05-1984 te Hasselt, Virga Jesseziekenhuis.

29949    Maria Josephine HACKAERS (Hackars), geboren op 04-03-1889 te Lummen, overleden op 06-02-1949 te Lummen, begraven op 09-02-1949 te Lummen.
Gehuwd voor de kerk op 13-02-1909 te Lummen O.L.V. Echtgenoot is Frans BAERTS, geboren op 03-05-1883 te Lummen, overleden op 01-03-1917 te Lummen. Overleden in den ouderdom van 33 jaren. Begraven op 12-03-1917 te Lummen parochiekerk.

31660    Maria Josephina HACKARS, geboren op 21-06-1921 te Lummen, overleden op 22-10-1941 te Wilrijk.

29132    Marie Margaretha HAERLINGEN, geboren 1790, overleden op 20-08-1857 te Lummen. Overleden in den ouderdom van 67 jaren, na eene langdurige ziekte.
Gehuwd met Paulus TRUYERS, overleden voor 1857.

38063    Alfons HAESEN, geboren op 03-09-1915 te Lummen, overleden op 21-10-1996 te Heusden-Zolder [Sint-Franciscus], begraven op 26-10-1996 te Zolder Centrum.
Gehuwd (1) met Bertha VANOPPEN, overleden voor 1996.
Gehuwd (2) met Frieda RZYMKOWSKI, overleden voor 1996.

37307    Maria HAESEN, geboren op 03-10-1920 te Lummen, overleden op 30-03-1995 te Hasselt, Salvatorkliniek, begraven op 05-04-1995 te Zolder Centrum.

35721    Maria HAESEVOETS, geboren op 11-06-1901 te Zichem, overleden op 05-03-1986 te Herk-de-Stad, begraven op 08-03-1986 te Lummen.
Gehuwd (1) met Eduard WILLEKENS, geboren op 20-02-1902 te Lummen, overleden op 13-09-1984 te Herk-de-Stad, begraven op 18-09-1984 te Lummen.
Gehuwd (2) met Johannes VAN DE VELDE, overleden voor 1984.

31265    Louis HAGELSTEENS, geboren op 25-02-1860 te Donk, overleden op 16-10-1944 te Donk, begraven op 19-10-1944 te Donk.
Gehuwd met Maria VANDIEST, geboren op 03-07-1867 te Lummen, overleden op 14-11-1935 te Donck, begraven op 18-11-1935 te Donck.

29136    Joannes Lambertus HARLINGEN, geboren 1791, overleden op 20-12-1858 te Lummen. Overleden in den ouderdom van 67 jaren, na eene pynlyke ziekte ... Begraven op 03-01-1859 te Lummen.

33001    Gerebernus HAUQUIER, kassier van de B.A.C. Geboren op 05-02-1904 te Kwaadmechelen, overleden op 01-06-1960 te Lummen. Na een smartelijk ongeval overleden. Begraven op 04-06-1960 te Kwaadmechelen.
Gehuwd met Louisa THUES, overleden voor 1960.

35516    Leopold HAUQUIER, geboren op 12-01-1908 te Lummen, overleden op 19-05-1983 te Hasselt, Virga Jesseziekenhuis.

29248    Carolina Francisca HAVEN, geboren op 22-01-1787 te Lummen O.L.V. Gedoopt op 22-01-1797 te Lummen O.L.V. Overleden op 25-02-1878 te Hasselt. De lijkdienst zal geschieden in de parochiale kerk woensdag 13 Februari, ten 9 ure.
Overleden op 25 Februari 1878.
Welke datum is fout ?

34868    Juliana Magdalena (Madeleine) HAVEN, geboren op 24-03-1893 te Lummen, overleden op 01-05-1978 te Hasselt, begraven op 06-05-1978 te Lummen.
Gehuwd met Charles WELLENS, kunstschilder, geboren op 06-02-1889 te Lummen, overleden op 10-07-1958 te Hasselt. Het Belang van Limburg d.d.: 20/03/1998, pagina 22

Oude Kempen leeft voort in Charles Wellens' oeuvre"Zij kon zich tegen de vooruitgang niet verdedigen.."

door Fons APPERMANSArme Kempen! Ze heeft zich niet kunnen verdedigen tegen de vooruitgang en tegen de afbrokkeling harer heide. Ze heeft zich niet kunnen teweer stellen tegen de vernielingswoede van de moderne mens. In haar enige schoonheid, haar eigenaardige en bijzondere flora, heeft zij geen steun gevonden om enige weestand te bieden...!

Deze frase, getuigend van zijn diepgewortelde liefde voor de onherbergzame schoonheid van de oude Kempen maar ook van zijn onmacht om die voortschrijdende teloorgang te verhinderen, is de kern waarrond de Lummense kunstschilder Charles Wellens (1889-1959) zijn artistiek leven en oeuvre gestalte gaf. Wellens was ooggetuige van de afkalving en de industriële verkaveling van dat uitgestrekt en uniek natuurpatrimonium. Gedreven door een koortsachtige scheppingsdrang penseelde de kunstenaar tientallen taferelen uit ½zijn+ Kempenland en sloot tijdens zijn tochten doorheen de streek vriendschap met haar armoedige en zwijgzame bewoners. Wellens hanteerde met artistieke vaardigheid ook de filmcamera en maakte over zijn scherpe waarnemingen van mens en natuur gedetailleerde aantekeningen, doordesemd van de eigen machteloosheid en weemoed...

Charles Wellens werd op 6 februari 1889 in Lummen geboren als tweede zoon in een brouwersgezin. Al jong verpandde hij zijn hart aan penseel en tekenstift. Zijn creativiteit kreeg haar eerste richting en vorm bij postmeester Arthur Coninx, een veelzijdig man die in zijn vrije tijd schilderde, componeerde, toneelstukken en poëzie schreef. Praktijklessen volgde Wellens bij de jonge Halense kunstschilder Jos Damien met wie hij zijn hele leven bevriend bleef. Volgende stappen naar zijn artistieke ontplooiing waren de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Leuven en de Brusselse kunstschilder Omer Dirickx.

"Mijn" Kempen

In zijn eigen Lummen zou het kasteeltje van Mellaar in belangrijke mate bijdragen tot Wellens' creatieve ontplooiing. Daar werd zijn artisticiteit verrijkt door de kunstschilders Bastijns, Swijncop, Van Eeckhout en Staquet en maakte de schrijver Camille Lemonnier hem vertrouwd met het licht in de natuur.

Die natuur en vooral de Kempen oefenden op Charles Wellens een sterke aantrekkingskracht uit. Vanaf zijn 16de maakte hij te paard lange tochten door de streek waar de natuur in een voortdurend gevecht was gewikkeld met de zandige, overwegend onvruchtbare bodem. Dat resulteerde in woeste gewrochten van duin en heide, van den en struik. Daartussen trachtten her en der levende zandboertjes in een eindeloos zwoegen overeind te blijven.

Dat Kempenland was Wellens' grootste en blijvende inspiratiebron.
Het resulteerde in een rijk palet van heidelandschappen, in de natuur verzonken boerderijtjes, hoeveinterieurs die geborsteld werden met een haast inventariserend oog en in zijn expressieve portretten. Wellens schreef zijn heimwee over de teloorgang van de streek neer in "De ziel van mijn schoon Kempenland" dat, misschien ongewild, de levende aanklacht werd van een milieu-activist 'avant la lettre'.

De kunstenaar, die bij zijn huwelijk met Madeleine Haven in Hasselt ging wonen, schiep in zijn atelier ook bijbelse taferelen, stillevens en portretten. Zijn Kempen-doeken kregen gestalte 'op het terrein' en vallen daarom ook op door hun natuurgetrouw perspectief. Daarvan getuigt ook de kroon op zijn oeuvre: het 'Panorama der Kempen' dat in twaalf reusachtige taferelen een totaalbeeld ophangt van het oude Kempenland en in 1955 voltooid werd. Na veel omzwervingen heeft het gigantische werk een vaste standplaats gekregen: deels in de parochiekerk van Wiemesmeer, deels in het gemeentehuis van Zutendaal.

Charles Wellens legde in '52-'53, wel beseffend dat ook het verdwijnen van de oude Kempen een onomkeerbaar proces was, samen met zijn vriend wijlen gouverneur Roppe, de grondslagen voor het huidige openluchtmuseum in Bokrijk. De eerste Kempense boerderij die in het domein werd heropgericht en in september '53 plechtig opengesteld, was de imposante Lummense hoeve Engelen. Als eerbetoon aan Charles Wellens, onverdroten bezieler van het project, werd zij herdoopt tot 'hoeve Wellens' en staat als dusdanig ook vandaag nog symbool voor Bokrijks openluchtmuseum.Nog tot zondag 22/03 loopt in ontmoetingscentrum Oosterhof in Lummen - dagelijks van 14 tot 22uur - de overzichtstentoonstelling "De tijdgenoten van Charles Wellens" met een 100-tal werken van Baksteen, Baldewijns, Damien, Douven, Erarts, Habex, Hermans, Maclot, Broeder Max, Minders, Nolens, Pringels, Rutten, Smits, Tysmans, Theunissen, Vandoren, Wallaert en Wellens.

36209    Joseph Henri (Jozef) HAYEN, gepensioneerd autobuschauffeur N.M.V.B. (De Lijn), geboren op 08-11-1920 te Binderveld, overleden op 09-01-1995 te Hasselt, begraven op 12-01-1995 te Lummen Thiewinkel. Oud-strijder 1940-1945.
Lid van de Sint-Jansgilde Thiewinkel.
Gehuwd met Simonne ELEN, geboren op 07-03-1928 te Lummen, overleden op 11-07-1987 te Lummen Thiewinkel, begraven op 15-07-1987 te Lummen Thiewinkel.

30116    Constantina HAZELAARS, geboren op 12-06-1847 te Lummen, overleden op 25-04-1921 te Beeringen, begraven op 28-04-1921 te Beeringen.
Gehuwd met Petrus Hendrikus JANSSENS, overleden voor 1921.

30686    Elisabeth HELSEN, geboren op 05-01-1888 te Lummen, overleden op 08-12-1972 te Heusden.
Gehuwd voor de kerk (1) op 31-01-1903 te Lummen O.L.V. Echtgenoot is Franciscus LABIE, geboren op 29-11-1877 te Genenbosch Lummen, overleden op 20-07-1932 te Eversel.
Gehuwd (2) met Remigius THEUNIS, geboren op 27-01-1890 te Lummen, overleden op 24-05-1948 te Eversel.

31309    Josephina HELSEN, geboren op 23-03-1885 te Lummen, overleden op 22-07-1936 te Lummen. Overleden ten gevolge van een pijnlijk ongeval.
Gehuwd voor de kerk op 22-05-1909 te Lummen O.L.V. Echtgenoot is Frans SCHEPERS, geboren op 19-04-1883 te Lummen, overleden op 02-07-1971 te Lummen.

32624    Leopold HELSEN, geboren op 01-01-1882 te Lummen, overleden op 25-04-1966 te ?
Gehuwd voor de kerk op 16-10-1909 te Lummen O.L.V. Echtgenote is Maria Henrica MORREN, geboren op 07-03-1885 te Lummen, overleden op 10-06-1955 te Genebos.

36626    Louis HELSEN, geboren op 21-05-1911 te Lummen, overleden op 16-11-1990 te Genk [Sint-Jan]. Oudstrijder 1940-1945.
Lid van de schuttersgilde "Sint-Petrus".
Gehuwd met Louisa HUSSON, overleden voor 1990.

33086    Maria Henrica HELSEN, geboren op 07-11-1877 te Lummen, overleden op 09-08-1961 te Lummen.
Gehuwd met Joannes Michel LABIE, geboren op 02-07-1879 te Lummen, overleden op 17-09-1962 te Lummen, begraven op 21-09-1962 te Lummen Genebos.

34633    Maria Rosalia HELSEN, geboren op 13-04-1908 te Paal, overleden op 23-12-1997 te Diest, Huize Sint-Augustinus, begraven op 29-12-1997 te Lummen.
Gehuwd met Emiel VERBOVEN, geboren op 10-02-1904 te Lummen, overleden op 05-12-1976 te Leuven [Sint-Rafaël].

32945    Maria Theresia (Maria) HELSEN (Helzen), geboren op 22-02-1910 te Lummen, overleden op 10-05-1984 te Hasselt.
Gehuwd (1) met Jozef Henri VANHOVE, gepensionneerd mijnwerker, geboren op 14-04-1903 te Viversel Zolder, overleden op 29-10-1959 te Genebos Lummen.
Gehuwd (2) met Jozef LUTS.

32182    Maria Virginia HELSEN, geboren op 26-11-1869 te Schaffen, overleden op 12-03-1962 te Tiewinkel Lummen.
Gehuwd voor de kerk op 19-04-1893 te Lummen O.L.V. Echtgenoot is Henri Alfons SWINNEN, geboren op 12-04-1866 te Lummen, overleden op 13-06-1949 te Lummen, begraven op 15-06-1949 te Lummen.

36498    Virgenie HELSEN, geboren op 19-06-1912 te Zolder, overleden op 26-05-1980 te Hasselt, Virga Jesseziekenhuis.
Gehuwd (1) met Louis PEETERS, overleden voor 1980.
Gehuwd (2) met Alfons VANDEVOORT, overleden voor 1980.

35746    Johan HEMELEERS, geboren op 24-02-1964 te Hasselt, gedoopt op 28-02-1964 te ? Overleden op 31-10-1984 te Leuven, begraven op 06-11-1984 te Alken Terkoest.

37558    August HENCKENS, geboren op 02-04-1922 te Meldert, overleden op 22-05-1996 te Leuven [Gasthuisberg], gecremeerd op 25-05-1996 te Paal Centrum, begraven op 25-05-1996 te Paal Centrum.
Gehuwd met Helena DANIëLS.

37586    Leonie HENCKENS, geboren op 28-08-1912 te Ophoven, overleden op 27-06-1986 te Heusden [Sint-Franciscus], begraven op 02-07-1986 te Lummen.
Gehuwd met Willy THEYBERS, overleden voor 1986.

38249    Maria HENDERICKX, geboren op 05-04-1893 te Vorst-Kempen, overleden op 21-12-1985 te Schoot Tessenderlo, begraven op 26-12-1985 te Schoot Tessenderlo.
Gehuwd met Jozef CORTHOUT, overleden voor 1985.

38251    Rosalie HENDERICKX, geboren op 26-11-1902 te Tessenderlo, overleden op 12-04-1995 te Schoot Tessenderlo, begraven op 17-04-1995 te Schoot Tessenderlo.
Gehuwd met Jozef PEETERMANS, overleden voor 1995.

33679    Florentine HENDRICKX, geboren op 14-03-1893 te Aarschot, overleden op 26-01-1968 te Herk-de-Stad [Sint-Ursula].
Gehuwd met Romain BLOCKX, overleden voor 1968.

37176    Yvonne HENKENS, geboren op 06-03-1928 te Paal, overleden op 03-03-1988 te Beringen, begraven op 08-03-1988 te Beringen Centrum.
Gehuwd. Pa van Linda en Carmine, Danny en Marianne.
Bompa van Jimmy, Ivy, Davy, Els en Rob. Echtgenoot is Gaston REEKMANS, geboren op 24-05-1929 te Koersel, overleden op 31-05-1994 te Lummen, begraven op 04-06-1994 te Lummen. Stichter b.v.b.a. "Traiteur Gaston".
Lid van de Beheerraad "F.C. Beringen".

36279    Albert HERMANS, geboren op 15-08-1916 te Zolder, overleden op 11-01-1988 te Hasselt, begraven op 14-01-1988 te Lummen Genenbos.
Gehuwd met Florentina WILLEMS.

29729    Alexander HERMANS, geboren circa 1828 te Lummen, overleden op 06-12-1908 te Lummen. Overleden in den ouderdom van bijna 80 jaren. Begraven op 09-12-1908 te Lummen.
Gehuwd met Catharina Elisabeth SWINNEN, geboren te Lummen, overleden 07-1911 te Lummen. Overleden in den ouderdom van .. jaren. Begraven te Lummen parochiekerk.

29373    Coleta HERMANS, geboren circa 1822 te ? Overleden op 15-06-1889 te Lummen, begraven op 18-06-1889 te Lummen parochiekerk.
Gehuwd met Karel GIJBELS.

34638    Helena HERMANS, geboren op 02-12-1906 te Linkhout, overleden op 13-04-1995 te Lubbeel [Sint-André], begraven op 20-04-1995 te Lummen.
Gehuwd met Theofiel Julius MINTEN, geboren op 18-04-1905 te Linkhout, overleden op 05-11-1976 te Hasselt, begraven op 10-11-1976 te Lummen.

29131    Henricus HERMANS, geboren op 27-02-1792 te Lummen O.L.V. Gedoopt op 27-02-1792 te Lummen O.L.V. Overleden op 19-10-1868 te Lummen. Overleden in den ouderdom van 76 jaren. Begraven op 29-10-1868 te Lummen.
Gehuwd met Gertrudis BAERTS, geboren op 05-10-1784 te Lummen, overleden op 26-06-1857 te Lummen. Overleden in den ouderdom van 73 jaren, na eene langdurige ziekte. Begraven op 14-07-1857 te Lummen.

29170    Jordaen HERMANS, geboren op 18-02-1802 te Lummen, overleden op 30-03-1869 te Lummen. Overleden in den ouderdom van 67 jaren en 40 dagen. Begraven op 08-04-1869 te Lummen.
Gehuwd met Carolina QUINTENS, overleden voor 1869.

32055    Jozef HERMANS, geboren circa 1871 te Lummen, overleden op 03-12-1947 te Kiewit (pastorij). Overleden in den ouderdom van 76 jaren, na de eerste Vespers van Ste Barbara.
Gehuwd met Maria Theresia BRIERS, overleden voor 1947.

31485    Jozef HERMANS, geboren op 29-01-1904 te Koersel, overleden op 20-04-1939 te Koersel.
Gehuwd met Hubertina TURELUREN, geboren op 13-11-1905 te Lummen, overleden op 09-03-1975 te Beringen-Mijn [Sint-Anna].

29776    Karel Lodewijk HERMANS, schepen der gemeente Lummen, geboren circa 1827 te Lummen, overleden op 18-04-1911 te Lummen. Overleden in den ouderdom van 84 jaren. Begraven op 27-04-1911 te Lummen parochiekerk.

37826    Louis HERMANS, mijnwerker op rust, geboren op 11-01-1907 te Koersel, overleden op 19-03-1996 te Lummen.
Gehuwd met Leontine LEMMENS, geboren op 02-04-1909 te Tessenderlo, overleden op 24-09-1998 te Herk-de-Stad.

36968    Maria HERMANS, geboren op 08-10-1903 te Lummen, overleden op 25-11-1992 te Lubbeek [Sint-André].
Gehuwd met René ICKX, overleden voor 1992.

32898    Maria Martha Berthilia HERMANS, geboren op 23-02-1903 te Lummen, overleden op 05-01-1997 te Koersel, begraven op 09-01-1997 te Koersel.

31053    Maria Mechtildis HERMANS, geboren op 18-07-1874 te Lummen, overleden op 11-12-1943 te Lummen.
Gehuwd voor de kerk op 10-07-1897 te Lummen O.L.V. Echtgenoot is Jozef Antoon KEMPENEERS, geboren op 06-03-1867 te Lummen, overleden op 18-02-1944 te Lummen.

31532    Maria Rosalia HERMANS, geboren op 25-08-1858 te Lummen, overleden op 26-01-1940 te Schuelen, begraven op 30-01-1940 te Schuelen.
Gehuwd voor de kerk op 08-07-1880 te Lummen O.L.V. Echtgenoot is Christiaan SCHROYEN, overleden voor 1940.

29416    Maria Theresia HERMANS, geboren op 04-04-1815 te Lummen. Dochter van Henricus Hermans en Maria Gertrudis Baerts. Overleden op 10-10-1892 te Lummen, begraven op 12-10-1892 te Lummen.

34346    Michel HERMANS, priester, geboren op 10-10-1898 te Lummen, overleden op 03-01-1965 te Hasselt, Virga Jesseziekenhuis.

29302    Petrus Andreas HERMANS, geboren op 14-12-1817 te Lummen, overleden op 23-07-1881 te Lummen, begraven op 03-08-1881 te Lummen.
Gehuwd met Maria Christina MARCHAL.

35060    Roger HERMANS, geboren op 01-04-1942 te Lummen, overleden op 29-02-1980 te Koersel. Lid van V.O.K.Z.
Gehuwd met Yvonne BOGAERTS.

34172    Theofiel HERMANS, geboren circa 1939 te ? Overleden op 26-10-1972 te Herk-de-Stad.
Gehuwd met Hilda COLEMONT.

33507    Amelia HERTENWEG, geboren op 05-02-1891 te Lummen, overleden op 08-09-1965 te Sint-Truiden St-Mariagesticht, begraven op 11-09-1965 te Genk Termien.
Gehuwd met Severinus VAES.

29905    Felix HERTENWEG, geboren op 19-09-1856 te Meldert, overleden op 20-03-1929 te Lummen.
Gehuwd met Odilia HULSHAGEN (zie 29904).

34085    Leopold HERTENWEG, geboren op 25-11-1885 te Lummen, overleden op 13-11-1971 te Hasselt, Virga Jesseziekenhuis, begraven op 17-11-1971 te Lummen.
Gehuwd met Maria Coleta CLAES, geboren op 11-09-1892 te Lummen, overleden op 23-10-1977 te Herk-de-Stad [Sint-Ursula], begraven op 27-10-1977 te Lummen.

37275    Louis HERTENWEG, geboren op 22-07-1930 te Lummen, overleden op 01-01-1995 te Lummen, begraven op 06-01-1995 te Lummen.
Gehuwd met Roza TRUIJERS.

35730    Ludovicus (Louis) HERTENWEG, geboren op 21-06-1900 te Lummen, overleden op 09-10-1984 te Genk [André Dumont], begraven op 13-10-1984 te Genk.
Gehuwd met Octavie SWERTS, geboren op 03-11-1899 te Linkhout, overleden op 24-08-1998 te Genk, begraven op 29-08-1998 te Genk.

35735    Marguerite HERTENWEG, geboren op 21-04-1920 te Lummen, overleden op 26-11-1985 te Lummen, begraven op 30-11-1985 te Lummen Thiewinkel.
Gehuwd met Maurits (Maurits) THEUNIS, gepensioneerde, geboren op 01-08-1914 te Heusden, overleden op 13-05-1995 te Lummen, begraven op 17-05-1995 te Lummen Thiewinkel.

31417    Maria HERTENWEG (Herteweg), geboren op 29-06-1881 te Lummen, overleden op 04-04-1938 te Lummen, begraven op 07-04-1938 te Lummen.
Gehuwd voor de kerk op 18-10-1902 te Lummen O.L.V. Echtgenoot is Charles RODIERS, geboren op 06-03-1878 te Lummen, overleden op 07-12-1970 te Lummen, begraven op 10-12-1970 te Lummen.

34951    Maria Angelina HERTENWEG, geboren op 30-10-1921 te Lummen, overleden op 11-01-1979 te Herk-de-Stad [Sint-Ursula], begraven op 17-01-1979 te Linkhout.
Gehuwd met Robrecht (Robert) SWERTS, geboren op 31-05-1919 te Linkhout, overleden op 03-06-1993 te Herk-de-Stad, begraven op 10-06-1993 te Linkhout.

33034    Maria Hubertina HERTENWEG, geboren op 12-09-1896 te Lummen, overleden op 21-01-1961 te Beringen-Mijn.
Gehuwd met Carolus Franciscus LUTS, geboren op 05-06-1898 te Lummen, overleden op 04-04-1973 te Koersel St-Annakliniek, begraven op 09-04-1973 te Beringen.

31096    Maria Paulina HERTENWEG, geboren op 19-10-1876 te Meldert, overleden op 08-07-1944 te Lummen.
Gehuwd voor de kerk op 15-04-1899 te Lummen O.L.V. Echtgenoot is Eugenius LAVEREN, geboren op 06-04-1873 te Lummen, overleden op 26-06-1941 te Lummen.

32344    Maria Victorina (Victorine) HERTENWEG, geboren op 11-12-1893 te Lummen, overleden op 02-06-1983 te Herk-de-Stad [Sint-Ursula], begraven op 06-06-1983 te Lummen.
Gehuwd voor de kerk op 21-03-1914 te Lummen O.L.V. Echtgenoot is Eugenius (Eugeen) BAERTS, oudstrijder-invalied 1914-18, geboren op 19-02-1892 te Lummen, overleden op 06-08-1951 te Lummen, begraven op 09-08-1951 te Lummen.

36133    Firmin HEUSDENS, geboren op 28-02-1938 te Linkhout, overleden op 16-03-1989 te Lummen, begraven op 21-03-1989 te Lummen.

36186    Julia HEUSDENS, geboren op 09-09-1934 te Halen, overleden op 14-05-1987 te Halen.
Gehuwd met Eugeen HERTENWEG.

31961    Constance Augusta HEYLIGEN, geboren op 27-09-1926 te Lummen, overleden op 06-04-1946 te Beringen. Overleden na een lange en pijnlijke ziekte.

37789    Leon HEYLIGEN, geboren op 26-11-1927 te Lummen, overleden op 05-06-1986 te Heusden [Sint-Franciscus].
Gehuwd met Paula WIJCKMANS.

35642    Sylvain HEYLIGEN, geboren op 06-01-1929 te Lummen, overleden op 08-01-1984 te Leuven [Sint-Rafaël].
Gehuwd met Gisèle GIJBELS.

33685    Barsimeus (eerwaarde broeder Barsimeus) HEYRMAN, geboren op 11-10-1884 te Melsele, overleden op 29-02-1968 te Lummen.

31240    Pieter HIEMELEERS, geboren op 03-01-1840 te Lummen, overleden op 28-03-1918 te Kermpt.
Gehuwd met Elisabeth BOELEN, overleden voor 1918.

38142    Jules HINDRIKX, stichter van Meubelen Hindriks, geboren op 28-09-1933 te Hasselt, overleden op 13-01-1997 te Hasselt Rapertingen, begraven op 18-01-1997 te Hasselt Kruisveld.
Gehuwd met Maria HELEVEN.

32050    Aldegonde HINNISDAELS, geboren op 08-09-1870 te Sint-Truiden, overleden op 30-10-1947 te Genenbosch.

32421    Maria Theresia HINNISDAELS, geboren op 31-12-1881 te Sint-Truiden Melveren, overleden op 02-08-1952 te Lummen Genebos, begraven op 05-08-1952 te Genebosch.
Gehuwd met Henri VANDEBROEK, geboren op 12-02-1874 te Lummen, overleden op 26-06-1961 te Genebos.

38455    Petrus Nikolaas HOCHSTENBACH, pastoor, geboren op 21-11-1852 te Limbricht, overleden op 17-06-1943 te Mal.

34313    Maria Mathilde HOEDAERST, geboren op 18-02-1899 te Lummen, overleden op 08-04-1921 te Lummen.

34042    Jean Baptiste Philemon HOEDAERT, geboren op 30-09-1880 te Santbergen, overleden op 19-05-1971 te Diest stedelijk ziekenhuis.
Gehuwd met Maria Rosalie LAMBREGTS, overleden voor 1971.

29707    Anna Maria Elisabeth HOLLEMANS (Holemans), geboren op 18-12-1848 te Vaerendonck, overleden op 14-10-1920 te Capellen.
Gehuwd met Frans CAMPS, geboren circa 1848 te Hersselt, overleden op 01-11-1907 te Lummen. Overleden in den ouderdom van 59 jaren. Begraven op 04-11-1907 te Lummen.

35056    Maria Gertrude HOOGSTEYNS, geboren op 18-01-1884 te Gerdingen Bree, overleden op 17-02-1980 te Lummen.
Gehuwd met Jozef BAETEN, overleden voor 1980.

33137    Alfons HORIONS, geboren op 06-10-1878 te Lummen, overleden op 29-05-1962 te Deinze St-Vincentiusziekenhuis.
Gehuwd met Maria VANHAEREN, overleden voor 1962.

32160    Amelia HORIONS, geboren op 13-03-1901 te Lummen, overleden op 01-03-1990 te Diest, begraven op 06-03-1990 te Lummen.
Gehuwd met Ferdinand SCHOOFS, geboren op 27-12-1897 te Lummen, overleden op 02-02-1949 te Lummen, begraven op 05-02-1949 te Lummen.

32572    August HORIONS, geboren op 24-05-1888 te Lummen, overleden op 18-10-1954 te Kermt, begraven op 21-10-1954 te Kermt.
Gehuwd met Martha VANOLST.

29347    Christiaan HORIONS, geboren op 04-02-1854 te Lummen, overleden op 07-04-1924 te Lummen, begraven op 29-04-1924 te Lummen parochiekerk.
Gehuwd (1) met Maria Paulina Ludovica FREDRIX, geboren op 15-03-1854 te Lummen, overleden op 14-07-1887 te Lummen, begraven op 21-07-1887 te Lummen Parochiale Kerk.
Gehuwd (2) met Maria Paulina PALS, geboren op 04-10-1854 te Linckhout, overleden op 06-02-1935 te Lummen.

37642    Eduard HORIONS, geboren circa 1877 te Lummen, overleden op 19-02-1901 te Lummen, ... overleden den 19 Februari 1901 in den jeugdigen ouderdom van 24 jaren. Begraven op 21-02-1901 te Lummen.

37230    Eduard HORIONS, geboren op 12-10-1901 te Lummen, overleden op 31-10-1994 te Hasselt, Salvatorkliniek, begraven op 05-11-1994 te Heusden Berkenbos. Medestichter van F.C. Helzold.
Gehuwd met Emelie SMITT, overleden voor 1994.

32861    Emiel HORIONS, rustend briefdrager, geboren op 10-06-1872 te Lummen, overleden op 17-12-1967 te Lummen, begraven op 21-12-1967 te Lummen.
Gehuwd voor de kerk op 17-08-1895 te Lummen O.L.V. Echtgenote is Maria Dorothea VANNIEUWENHOVEN, geboren op 14-03-1869 te Lummen, overleden op 09-09-1958 te Lummen.

32915    Emiel HORIONS, geboren op 11-03-1893 te Lummen, overleden op 30-08-1959 te Diest St-Jozefskliniek.

37743    Emilius Petrus HORIONS, geboren op 18-06-1884 te Lummen, overleden op 08-11-1945 te Eversel.
Gehuwd met Maria Berthilia Cecilia BECKERS, overleden na 1945.

32904    Eugeen HORIONS, lid van de Vriendenkring der Gepensionneerden der Firma Gevaert, geboren op 17-03-1885 te Lummen, overleden op 27-08-1959 te Assenede Sint-Jozefskliniek.
Gehuwd voor de kerk op 28-01-1909 te Lummen O.L.V. Echtgenote is Ludovika Hendrika THIELEMANS, overleden voor 1959.

31866    Felix HORIONS, geboren op 18-05-1857 te Lummen, overleden op 12-12-1943 te Lummen.
Gehuwd (1) met Angelica PEETERS, overleden voor 1943.
Gehuwd (2) met Leontina BRIERS, overleden voor 1943.

32008    Florentina HORIONS, geboren op 26-07-1890 te Lummen, overleden op 14-01-1947 te Lummen, begraven op 17-01-1947 te Lummen.

36319    Fons HORIONS, geboren op 16-09-1911 te Lummen, overleden op 09-04-1988 te Wilrijk [Sint-Augustinus], begraven op 14-04-1988 te Kontich.
Gehuwd met Bertha DECKERS.

31188    Franciscus HORIONS, geboren op 04-03-1880 te Lummen, overleden op 01-07-1945 te Linkhout.
Gehuwd met Clementina CLAES.

32835    Henri HORIONS, geboren op 13-03-1887 te Lummen, overleden op 30-06-1958 te Lummen.
Gehuwd met Pauline RAEMAEKERS, geboren op 24-03-1902 te Lummen, overleden op 27-04-1980 te Hasselt, Virga Jesseziekenhuis.

37291    Henrica HORIONS, geboren op 30-11-1923 te Lummen, overleden op 01-02-1995 te Linkhout, begraven op 04-02-1995 te Linkhout.
Gehuwd met Louis HERMANS.

33563    Josephus (Jozef) HORIONS, rustend briefdrager, geboren op 05-11-1895 te Lummen, overleden op 23-06-1966 te Diest St-Jozefskliniek.
Gehuwd voor de kerk op 23-02-1922 te Lummen O.L.V. Echtgenote is Stephanie BERVOETS, geboren op 23-02-1900 te Lummen, overleden op 20-07-1985 te Halen, begraven op 25-07-1985 te Lummen.

30214    Jozef Henri HORIONS, geboren op 30-09-1855 te Lummen, overleden op 13-10-1923 te Lummen, begraven op 23-10-1923 te Lummen parochiekerk.
Gehuwd voor de kerk op 24-04-1893 te Lummen O.L.V. Echtgenote is Maria Hendrika ENGELEN.

29271    Karel HORIONS, geboren 03-1820 te Lummen, overleden op 23-01-1879 te Lummen, begraven op 12-02-1879 te Lummen.
Gehuwd met Catharina BALLET.

29851    Ludovicus HORIONS, geboren circa 1823 te Lummen, overleden op 23-12-1913 te Lummen. Overleden in den ouderdom van 90 jaren. Begraven op 14-01-1914 te Lummen parochiekerk.
Gehuwd voor de kerk op 30-01-1850 te Lummen O.L.V. Echtgenote is Anna Catharina DIERIX, overleden voor 1914.

34285    Maria HORIONS, geboren op 02-05-1899 te Lummen, overleden op 23-01-1974 te Beringen St-Annakliniek.

35397    Maria (zuster M. Mathilde) HORIONS, zuster, geboren op 20-11-1908 te Lummen, overleden op 01-07-1982 te Rumst. Ingetreden bij de Dochters van O.L.Vrouw van het H. Hart te Buggenhout op 1 augustus 1931 en geprofest te Buggenhout op 2 februari 1933.

32794    Maria Henrica HORIONS, geboren op 01-11-1895 te Lummen, overleden op 08-12-1957 te Lummen.

30238    Maria Josefina HORIONS, geboren te Lummen, overleden op 04-03-1924 te Genenbosch, begraven op 18-03-1924 te Genenbosch parochiekerk.
Gehuwd met Elias KEMPENEERS, overleden voor 1924.

29705    Maria Josepha Odilia HORIONS, geboren op 05-12-1854 te Lummen, overleden op 05-02-1945 te Lummen.
Gehuwd voor de kerk op 26-02-1876 te Lummen O.L.V. Echtgenoot is Franciscus (Frans) RODIERS, geboren circa 1844 te Curingen, overleden op 05-10-1907 te Lummen. Overleden in den ouderdom van 63 jaren. Begraven op 06-10-1907 te Lummen.

36021    Martin HORIONS, geboren op 23-02-1905 te Lummen, overleden op 04-02-1987 te Diest.
Gehuwd met Adeline PUT.

37914    Mathilde HORIONS, geboren op 30-01-1898 te Lummen, overleden op 07-07-1996 te Diest, begraven op 15-07-1996 te Lummen.

30705    Nathalie HORIONS, geboren op 01-06-1857 te Lummen, overleden op 07-01-1933 te Lummen.

29845    Paulina HORIONS, geboren circa 1850 te Lummen, overleden op 31-10-1913 te Lummen. Overleden in den ouderdom van 63 jaren. Begraven op 13-11-1913 te Lummen parochiekerk.
Gehuwd voor 1913 met Antoon POSTELMANS, Schepen, Voorzitter van Kerkfabriek en Boerengilde, geboren op 27-09-1843 te Lummen, overleden op 13-08-1923 te Lummen.

30301    Pieter HORIONS, geboren op 12-06-1852 te Lummen, overleden op 13-11-1925 te Lummen.
Gehuwd voor de kerk op 26-02-1876 te Lummen O.L.V. Echtgenote is Angelina RODIERS, overleden voor 1925.

29847    Theresia HORIONS, geboren circa 1848 te Lummen, overleden op 05-11-1913 te Lummen. Overleden in den ouderdom van 65 jaren. Begraven op 17-11-1913 te Lummen parochiekerk.

36253    Victorine HORIONS, geboren op 22-06-1897 te Lummen, overleden op 15-10-1987 te Sint-Truiden [Sint-Anna].
Gehuwd met Emiel VANHAEREN, overleden voor 1987.

38601    Willy HORIONS, geboren op 19-06-1954 te Diest, overleden op 18-04-1997 te Hasselt, Virga Jesseziekenhuis, begraven op 23-04-1997 te Paal.
Gehuwd met Hilda PARDON.

33704    Alfons HOUBEN, geboren op 09-07-1879 te Lummen, overleden op 29-02-1968 te Lummen, begraven op 04-03-1968 te Lummen.
Gehuwd met Antonie HULSMANS (zie 33705).

33956    Andreas HOUBEN, geboren op 12-04-1892 te Lummen, overleden op 21-10-1970 te Tongeren.
Gehuwd met Maria LAUVRYS.

30980    Bernardus HOUBEN, lid van de Kerkfabriek, geboren op 03-04-1879 te Aldeneyck, overleden op 03-04-1929 te Aldeneyck.
Gehuwd met Stephanie LUTS.

36868    Bertha HOUBEN, geboren op 03-03-1930 te Lummen, overleden op 22-02-1992 te Heusden-Zolder [Sint-Franciscus], begraven op 27-02-1992 te Beringen Centrum.
Gehuwd met Achiel THIJS.

32179    Cecilia HOUBEN, geboren op 07-03-1896 te Zolder, overleden op 17-05-1949 te Lummen.
Gehuwd met Leonard KENIS, gepensioneerd mijnwerker, weggevoerde 1914-1918, lid van kerkfabriek Lummen, geboren op 26-07-1897 te Meldert, overleden op 26-10-1975 te Lummen.

32732    Celine HOUBEN, geboren op 01-08-1900 te Zolder, overleden op 12-08-1986 te Herk-de-Stad, begraven op 16-08-1986 te Lummen. Medestichteres van K.A.V. afdeling Lummen.
Gehuwd met Hubert CLAES, bestuurslid van K.W.B., A.C.V. en Ziekenkas St-Edmond, geboren op 26-12-1896 te Lummen, overleden op 23-12-1957 te Lummen.

30680    Constantia HOUBEN, geboren op 14-06-1843 te Heusden, overleden op 03-06-1932 te Genenbosch, begraven op 06-06-1932 te Genenbosch.
Gehuwd met Louis AERTS, overleden voor 1932.

30458    Désiré HOUBEN, geboren op 20-10-1907 te Lummen, overleden op 02-01-1929 te Lummen.

37589    Joannes Franciscus HOUBEN, geboren op 20-02-1759 te Lummen. Geboortedatum uit doopregister Lummen. Overleden op 16-07-1824 te Pael by Beringen. Die, nae eene zorghvuldige bereyding tot de eeuwigheyt, in tyts voorzien van de laetste H.H. Sakramenten, te Pael, by Beringen, in den Heere overleeden is, den 16 Julius 1924, out zynde 65 jaeren.
Gehuwd met Gertrudis CAERTS, overleden na 1824.

37471    Joseph HOUBEN, rijkswachter op rust, geboren op 17-10-1923 te Zolder, overleden op 22-05-1988 te Heers.
Gehuwd met Mathilde SCHEPERS, geboren op 28-01-1926 te Lummen, overleden op 30-05-1996 te Tongeren [A.Z. Vesalius], begraven op 05-06-1996 te Heers.

31081    Jozef HOUBEN, geboren op 17-12-1901 te Zolder, overleden op 17-05-1944 te Heusden [Sint-Franciscus].
Gehuwd met Maria Rosalie DEWIT, geboren op 30-11-1902 te Lummen, overleden op 08-07-1983 te Heusden-Zolder, begraven op 13-07-1983 te Lummen.

30193    Ludovicus (Pieter) HOUBEN, geboren op 27-02-1863 te Houthalen, overleden op 11-05-1923 te Lummen, begraven op 15-05-1923 te Lummen.
Gehuwd met Maria Rozalie SCHEPERS, geboren op 06-02-1869 te Coursel, overleden op 28-06-1938 te Lummen.

30219    Maria Elisabeth HOUBEN, geboren op 24-04-1845 te Coursel, overleden op 13-12-1923 te Genenbosch, begraven op 15-12-1923 te Genenbosch.
Gehuwd voor de kerk op 03-08-1878 te Lummen O.L.V. Echtgenoot is Alexander LABI, overleden voor 1923.

30538    Maria Lucia HOUBEN, geboren op 17-10-1861 te Viversel, overleden op 17-11-1929 te Viversel.
Gehuwd (1) met Adolphe CORTHOUTS, overleden voor 1929.
Gehuwd (2) met Hendrik CORTHOUTS.

31461    Maria Ludovica HOUBEN, geboren op 28-12-1888 te Houthalen, overleden op 07-12-1969 te Lummen.
Gehuwd met Eugeen Louis BUKERS, geboren op 27-11-1886 te Lummen, overleden op 22-01-1939 te Lummen.

34483    Mathilde HOUBEN, geboren op 17-03-1881 te Lummen, overleden op 21-10-1975 te Tongeren.
Gehuwd met Joseph FOUWE, overleden voor 1975.

30102    Pieter HOUBEN, geboren op 18-06-1837 te Heusden, overleden op 18-01-1921 te Lummen ? Begraven op 27-01-1921 te Lummen parochiekerk.
Gehuwd met Maria Gertrudis REYNDERS, geboren op 08-02-1845 te Lummen, overleden op 11-12-1930 te Lummen.

35636    Theophile HOUBEN, oud-gemeenteraadslid van Lummen, geboren op 27-02-1898 te Zolder, overleden op 18-12-1983 te Lummen, begraven op 23-12-1983 te Lummen.
Gehuwd met Leonie SCHOOFS, geboren op 09-07-1901 te Lummen, overleden op 04-12-1986 te Herk-de-Stad, begraven op 09-12-1986 te Lummen.

31850    Victor HOUBEN, geboren op 16-08-1909 te Lummen, overleden op 09-11-1943 te Lummen.
Gehuwd met Emma PUT.

30923    Angelica HOUTMEYERS, geboren op 13-08-1877 te Meldert Lummen, overleden op 07-09-1948 te Hasselt, Salvatorkliniek.
Gehuwd met Karel Juliaan HULSHAGEN (zie 30922).

30512    Bernardus HOUTMEYERS, geboren op 20-01-1873 te Koersel, overleden op 01-03-1943 te Meldert.
Gehuwd voor de kerk op 09-10-1901 te Lummen O.L.V. Echtgenote is Maria Virginia (Virginie) VOGELS, geboren op 24-09-1876 te Lummen, overleden op 11-06-1929 te Meldert, begraven op 13-06-1929 te Meldert.

34671    Casimirus HOUTMEYERS, geboren op 31-03-1900 te Lummen, overleden op 28-04-1976 te Meldert.
Gehuwd met Maria Florentina (Tinneke) COENEN, geboren op 16-05-1900 te Lummen, overleden op 17-09-1988 te Meldert Lummen, begraven op 22-09-1988 te Meldert.

30903    Elisabeth HOUTMEYERS, geboren op 10-09-1865 te Meldert, overleden op 30-04-1943 te Meldert.
Gehuwd met Louis AERTS, geboren op 15-04-1861 te Meldert, overleden op 14-07-1940 te Meldert, begraven op 17-07-1940 te Meldert.

30987    Ferdinand HOUTMEYERS, geboren op 10-12-1822 te Zelem, overleden op 10-05-1890 te Meldert.
Gehuwd met Sophie BERVOETS, geboren op 19-08-1834 te Meldert, overleden op 28-11-1912 te Meldert, begraven op 30-11-1912 te Meldert.

37508    Jean HOUTMEYERS, geboren op 18-03-1922 te Luik Saint-Nicolas, overleden op 02-02-1991 te Heusden-Zolder [Sint-Franciscus], begraven op 07-02-1991 te Beringen.
Gehuwd met Margriet LETEN.

30878    Joseph HOUTMEYERS, geboren op 25-12-1930 te Quaedmechelen, overleden op 19-03-1934 te Quaedmechelen.

30928    Jozef HOUTMEYERS, oud-gemeenteraadslid der gemeente Schaffen, geboren op 31-08-1851 te Schaffen, overleden op 23-12-1930 te Schaffen, begraven op 27-12-1930 te Schaffen.

36446    Lambert HOUTMEYERS, geboren op 03-07-1904 te Meldert, overleden op 26-08-1980 te Diest [Stedelijk ziekenhuis].
Gehuwd met Maria Philomena SUFFELEERS, overleden voor 1980.

30926    Ludovicus HOUTMEYERS, geboren op 02-12-1867 te Meldert, overleden op 11-11-1920 te Antwerpen.
Gehuwd met Maria Stephania JENNES, overleden voor 1920.

32707    Maria Irma (Irma) HOUTMEYERS, geboren op 26-11-1897 te Meldert Lummen, overleden op 09-11-1974 te Hasselt, Virga Jesseziekenhuis, begraven op 14-11-1974 te Lummen.
Gehuwd met Petrus Alphonsius COENEN, gewezen gemeenteraadslid, oudstrijder 14-18, oorlogsinvalide, geboren op 22-01-1892 te Lummen, overleden op 12-08-1956 te Lummen.

37542    Maria Irma (Maria) HOUTMEYERS, geboren op 07-09-1910 te Meldert, overleden op 16-01-1992 te Beringen [sint-Anna], begraven op 21-01-1992 te Meldert.
Gehuwd met Marie Joseph Prosper (Prosper) VAN SANTEN, geboren op 06-01-1909 te Meldert Lummen, overleden op 21-04-1976 te Diest.

30898    Maria Virginia HOUTMEYERS, geboren op 20-09-1844 te Schaffen, overleden op 17-01-1921 te Schaffen, begraven op 19-01-1921 te Schaffen.
Gehuwd met Hubertus VOLDERS, overleden voor 1921.

33277    Romanus Emmanuel HOUTMEYERS, geboren op 28-01-1893 te Meldert, overleden op 14-01-1973 te Lummen, begraven op 17-01-1973 te Lummen.
Gehuwd met Maria Amelia BAERTS, geboren op 09-08-1896 te Lummen, overleden op 25-04-1963 te Lummen, begraven op 27-04-1963 te Lummen.

37533    Rosa HOUTMEYERS, geboren op 15-12-1937 te Tessenderlo, overleden op 11-12-1993 te Leuven [Sint-Rafaël ], begraven op 15-12-1993 te Paal Tervant.
Gehuwd met Richard THEUNIS.

29937    Rosalia HOUTMEYERS, geboren circa 1846 te Engsbergen Tessenderloo, overleden op 13-01-1917 te Lummen ? Overleden in den ouderdom van 71 jaren. Begraven op 22-01-1917 te Lummen parochiekerk.
Gehuwd met Augustinus DEWIT, overleden voor 1917.

35854    Theresia HOUTMEYERS, geboren op 20-05-1894 te Lummen, overleden op 02-01-1986 te Beringen.
Gehuwd met Franciscus VEEKMANS, overleden voor 1986.

30920    Victor HOUTMEYERS, geboren op 21-07-1863 te Lummen, overleden op 19-02-1945 te Lummen.
Gehuwd met Maria DANIëLS, geboren op 24-06-1862 te Schaffen, overleden op 03-11-1939 te Lummen.

33207    Maria Coleta (zuster Marie Ludgarde) HOX, religieuze, geboren op 07-07-1851 te Lummen, overleden op 09-08-1887 te Zeveneezen (klooster).

31629    Albert Louis HOYDONCKX, geboren op 17-08-1925 te Lummen, overleden op 30-01-1941 te Koersel.

37793    Antoine HOYDONCKX, geboren op 20-02-1931 te Zelem, overleden op 21-10-1989 te Halen.
Gehuwd met Elza DULLERS.

33312    Maria Mathilde (Mathilde) HOYDONCKX, geboren op 29-01-1899 te Paal, overleden op 09-03-1992 te Lummen, begraven op 12-03-1992 te Lummen.
Gehuwd met Gustaaf Gerardus (Gustaaf) POEL, geboren op 22-08-1900 te Lummen, overleden op 11-06-1963 te Lummen.

37215    Marvin HOYER, geboren op 18-12-1992 te Veghel (NL), overleden op 03-09-1994 te Hasselt, Virga Jesseziekenhuis. Na een tragisch ongeval te Lummen... Begraven op 08-09-1994 te Lummen.

34963    Joseph (Seppe) HOYLAERTS, geboren op 11-07-1926 te Binkom, overleden op 27-11-1994 te Heusden-Zolder [Sint-Franciscus], begraven op 01-12-1994 te Beringen Centrum. Lid van de Koninklijke Harmonie Sinte-Cecilia Beringen en meerdere godvruchtige genootschappen.
Gehuwd (1) met Mathilde POSTELMANS, geboren op 01-11-1923 te Lummen, overleden op 11-03-1979 te Beringen-Mijn [Sint-Anna].
Gehuwd (2) met Yvonne VANGOIDSENHOVEN, overleden voor 1994.

35942    Anna HULSHAGEN, geboren op 23-01-1909 te Lummen, overleden op 05-09-1997 te Nieuwerkerken [Rusthuis Sint-Jozef], begraven op 10-09-1997 te Lummen.
Gehuwd met Alfons BEKKERS, geboren op 16-05-1907 te Zelem, overleden op 03-06-1986 te Diest, begraven op 07-06-1986 te Lummen. Krijgsgevangene 1940-1945.
Lid van de Sint-Annagilde.

34956    Emanuel HULSHAGEN, geboren op 14-10-1889 te Lummen, overleden op 18-02-1979 te Lummen, begraven op 22-02-1979 te Lummen.

38493    Gustaaf HULSHAGEN, geboren op 12-07-1904 te Meldert, overleden op 19-02-1997 te Lummen, rustoord Meerlehof, begraven op 22-02-1997 te Schulen.
Gehuwd met Leonie BELIëN, geboren op 02-03-1909 te Schulen, overleden op 28-01-1989 te Leuven. Overlijdensdatum vermeld op prentje van Gustaaf Hulshagen.

30922    Karel Juliaan HULSHAGEN, geboren op 04-07-1875 te Meldert, overleden op 20-05-1941 te Spalbeek, begraven op 24-05-1941 te Spalbeek.
Gehuwd met Angelica HOUTMEYERS (zie 30923).

30340    Livina HULSHAGEN, geboren op 14-06-1858 te Lummen, overleden op 05-09-1926 te Lummen.
Gehuwd met Jan Renier KUYPERS, geboren op 01-11-1853 te Thorn, overleden op 24-09-1932 te Lummen.

30881    Maria Judoca HULSHAGEN, geboren op 02-01-1817 te Lummen, overleden op 23-03-1900 te Lummen, begraven op 26-03-1900 te Lummen.

32687    Maria Mathilde HULSHAGEN, geboren op 24-03-1892 te Lummen, overleden op 03-12-1982 te Lummen.
Gehuwd met Joannes Isidorus VANROMPAY, geboren op 14-07-1888 te Meldert, overleden op 02-04-1956 te Lummen.

30414    Octavie HULSHAGEN, geboren op 23-01-1842 te Lummen, overleden op 27-10-1935 te Lummen.
Gehuwd met Eustachius BIJNENS, koster-organist, oud-schepen der gemeente, geboren op 15-07-1841 te Lummen, overleden op 09-05-1928 te Lummen.

29904    Odilia HULSHAGEN, geboren circa 1858 te Meldert, overleden op 09-06-1915 te Lummen. Overleden in den ouderdom van 57 jaren. Begraven op 18-06-1915 te Lummen parochiekerk.
Gehuwd met Felix HERTENWEG (zie 29905).

29307    Raphaël HULSHAGEN, Ontvanger van het bureel van Weldadigheid en lid der kerkfabriek, geboren circa 1821 te Lummen, overleden op 15-12-1881 te Lummen, begraven op 03-01-1882 te Lummen.

33700    Anna Leopoldina HULSMANS, geboren op 07-12-1880 te Lummen, overleden op 23-02-1968 te Peer.
Gehuwd met Jozef VANDECRUYS, overleden voor 1968.

33705    Antonie HULSMANS, geboren op 07-05-1888 te Lummen, overleden op 24-06-1982 te Lummen, begraven op 28-06-1982 te Lummen. Lid van verschillende godvruchtige genootschappen.
Gehuwd met Alfons HOUBEN (zie 33704).

37090    August HULSMANS, geboren op 31-03-1904 te Lummen, overleden op 17-09-1993 te Hasselt, Virga Jesseziekenhuis, begraven op 22-09-1993 te Paal Tervant. Erelid van de Sint-Pietersgilde Tervant.
Gehuwd met Julia LEMMENS, overleden voor 1993.

30802    Bertha HULSMANS, geboren op 23-07-1890 te Lummen, overleden op 28-09-1988 te Vreren.
Gehuwd met François Alphonse THEUNIS, leeraar aan de Staats-Middelbare School te Geldenaken, geboren op 11-03-1890 te Lummen, overleden op 23-08-1934 te Diest St-Jozefskliniek. Bidprentje echtgenote: families Theunis, Gaethofs, Hulsmans en Schoofs.

35159    Cecilia HULSMANS, geboren op 01-04-1902 te Zolder, overleden op 09-11-1980 te Lummen Tiewinkel, begraven op 13-11-1980 te Lummen Thiewinkel.
Gehuwd met Jan Desiré SCHEPERS, geboren op 28-06-1905 te Lummen, overleden op 18-12-1972 te Lummen.

37285    Florentine HULSMANS, geboren op 05-04-1922 te Zolder, overleden op 15-01-1995 te Lummen, begraven op 19-01-1995 te Lummen.
Gehuwd met Frans ELENS.

35297    Hubert HULSMANS, geboren op 22-01-1898 te Lummen, overleden op 25-09-1981 te Beringen [Sint-Anna]. Oorlogsinvalide 1914-1918.
Lid van de Bond der gepensioneerden.
Lid van meerdere godvruchtige genootschappen.
Gehuwd met Leonie MOONS.

30665    Johannes HULSMANS, geboren op 28-09-1853 te Zolder, overleden op 03-03-1932 te Lummen.

33555    Leopoldina HULSMANS, geboren op 18-02-1900 te Lummen, overleden op 11-04-1982 te Beringen-Mijn [Sint-Anna]. Lid van K.A.V., van de Schuttersgilde Sint-Sebastiaan en van de Bond der Gepensioneerden.
Gehuwd met Jozef WAUTERS, eerste schepen der Stad Beringen, geboren op 08-03-1899 te Lummen, overleden op 08-06-1966 te Beringen-Mijn St-Annakliniek.

31651    Louis HULSMANS, geboren op 27-06-1879 te Lummen, overleden op 18-05-1941 te Lummen.

30393    Maria Carolina Francisca HULSMANS, geboren op 17-08-1883 te Lummen, overleden op 20-11-1927 te Tongeren, begraven op 24-11-1927 te Kleine-Spouwen.
Gehuwd met Jozef CLAESEN.

32652    Maria Catharina HULSMANS, geboren op 26-09-1904 te Zolder, overleden op 10-08-1957 te Lummen Geneiken.
Gehuwd met Petrus Jozef AERTS, geboren op 27-08-1892 te Heusden, overleden op 03-10-1955 te Hasselt.

30182    Maria Clementina HULSMANS, geboren op 08-11-1885 te Lummen, overleden op 11-04-1923 te Coursel.
Gehuwd met Victor VAN BROECKHOVEN.

29627    Petrus Antonius HULSMANS, geboren op 18-01-1879 te Lummen, overleden op 01-01-1904 te Genenbosch, begraven op 05-01-1904 te Beeringen.

32538    Petrus Franciscus Remigius HULSMANS, gepensionneerd mijnwerker, geboren op 30-05-1893 te Lummen, overleden op 24-02-1954 te Beringen.

34357    Stephanie HULSMANS, geboren op 04-08-1901 te Lummen, overleden op 20-02-1974 te Beringen Mijn (Koersel) [Sint-Anna].

37593    Christina Henrica HUSSEN, geboren ??-01-1768 te ? Overleden op 19-11-1827 te Lummen, ... ontslaepen is te Lummen den 12 9ber 1827, oud 59 jaren 10 maanden.
Gehuwd met Jan Willem BAMPTS, notaris te Lummen, geboren circa 1779, overleden op 23-02-1859 te Lummen. Overleden in den ouderdom van 80 jaren.

29664    Maria Theresia HUYBRECHTS, geboren circa 1852 te Caggevinne-Assent, overleden op 17-11-1905 te Lummen. Overleden in den ouderdom van 53 jaren. Begraven op 20-11-1905 te Lummen.
Gehuwd met Leonardus KENIS, geboren te Meldert, overleden op 20-09-1908 te Lummen. Overlijdensregister Parochie Lummen O.L.V.: 63 jaar oud. Begraven op 23-09-1908 te Lummen.

31207    Regina HUYBRECHTS (Huybrights), geboren op 23-03-1884 te Paal, overleden op 07-04-1960 te Gestel Lummen.
Gehuwd met Gustaaf THEUNIS, geboren op 21-02-1877 te Paal, overleden op 19-03-1952 te Lummen Gestel.

32435    Maria HUYBRICHS, geboren op 04-04-1903 te Paal, overleden op 27-11-1984 te Paal.
Gehuwd met Alfons ORENS, gepensioneerd mijnwerker, geboren op 03-01-1898 te Lummen, overleden op 24-04-1980 te Paal. Lid van de gilde Onze-Lieve-Vrouw Beukenboom
Ere-ondervoorzitter van de Koninklijke Harmonie Hoop in de Toekomst.

31772    Joannes HUYBRIGHS, geboren op 15-06-1854 te Paal, overleden op 02-01-1943 te Lummen Gestel, begraven op 05-01-1943 te Paal.
Gehuwd met Julia CEUNEN, overleden voor 1943.

32755    Maria Regina HUYBRIGHS, geboren op 04-06-1897 te Beringen, overleden op 07-07-1957 te Lummen Geneiken.
Gehuwd met Jozef KEMPENEERS, geboren op 05-09-1890 te Lummen, overleden op 07-12-1977 te Herk-de-Stad, begraven op 10-12-1977 te Lummen Genebos. Een van zijn kinderen was missionaris in Taiwan.

31892    Augusta Cecilia HUYGENS, oprustgestelde onderwijzeres van de Gemeentelijke Jongensschool te Kuringen-Centrum, geboren op 21-11-1907 te Meldert, overleden op 23-12-1994 te Hasselt, Salvatorkliniek, begraven op 29-12-1994 te Kuringen.
Gehuwd met Alfons Leonard LUTS, overleden voor 1994.

38193    Maria HUYGENS, geboren op 07-11-1911 te Tessenderlo, overleden op 08-08-1992 te Diest [Sint-Jozef], begraven op 13-08-1992 te Schoot Tessenderlo.
Gehuwd met Alfons VAN NIJLEN, geboren op 24-05-1913 te Tessenderlo, overleden op 14-09-1981 te Schoot Tessenderlo, begraven op 18-09-1981 te Schoot Tessenderlo.

30274    Jozef (Broeder Geronymo) HUYGHE, geboren op 06-07-1885 te Antwerpen, overleden op 09-02-1925 te Lummen Sint-Ferdinandsgesticht.

32042    Antoinette Eugenie HUYSKENS, geboren op 18-08-1908 te Lummen, overleden op 28-08-1947 te Lummen. Overleden na een langdurige ziekte.
Gehuwd met Eugenius VANDERMAESEN, gepensioneerd mijnwerker, geboren op 19-10-1907 te Lummen, overleden op 30-11-1984 te Herk-de-Stad, begraven op 06-12-1984 te Lummen.

34548    Franciscus (Frans) HUYSKENS, geboren op 08-12-1884 te Diest. Huwelijksregister Parochie Lummen O.L.V.: onwettige zoon van Carolina Theresia Huyskens. Overleden op 08-07-1975 te Hasselt, Virga Jesseziekenhuis. Oudstrijder 14-18.
Bestuurslid van de ziekenkas Sint-Edmond. Erelid van de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia. Lid van de schuttersgilde O.L.V. Oostereinde.
Gehuwd voor de kerk op 29-02-1908 te Lummen O.L.V. Echtgenote is Antonia BOSMANS, geboren op 25-03-1887 te Lummen, overleden op 18-11-1982 te Nieuwerkerken [Sint-Jozef], begraven op 22-11-1982 te Lummen.

30698    Pieter August HUYSKENS, geboren op 22-07-1913 te Lummen, overleden op 29-11-1932 te Lummen.

37576    Alfons HUYSMANS, geboren op 14-08-1907 te Lummen, overleden op 05-08-1984 te Paal, begraven op 09-08-1984 te Paal Centrum.
Gehuwd met Sidonia RAYEN.

Homepage | E-mail


Gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software
Copyright © J. Mulderij & D.J. Scholte in't Hoff, Markelo, Nederland