Hector kreeg het ezeltje, later  "Putiphar" genoemd, van zijn tante Marie- Elodie Mores X De Bock Gustave. Zij woonden te Beveren Oudenaarde aan de bareel in een conciërgewoning van een villa daar. De foto is genomen in het jaar 1905. Er is een heel verhaal verbonden aan het naar huis brengen van het ezeltje. Hector toen twaalf jaar kreeg het ezeltje van zijn tante op een voorwaarde dat hij het zelf zou afhalen in Oudenaarde. Niemand had verwacht dat een kind van twaalf jaar het zou wagen om te voet van Anzegem naar Oudenaarde te trekken en naar huis terug te komen met een klein koppig ezeltje van enkele weken oud. Het naar Oudenaarde stappen was waarschijnlijk niet de grootste moeite voor Hector, doch het naar huis brengen van de kleine ezel was een andere zaak. Het kleine dier was na enkele km lopen totaal uitgeput en Hector moest de hulp inroepen van al wie hij tegenkwam. Zo konden de twee een stukje meerijden met een boer met kar en os. Verder kreeg hij de hulp van een bereidwillige die het ezeltje op een kruiwagen vervoerde, De ganse terugweg kon Hector hulp en bijstand verkrijgen om het ezeltje naar de Aardappelhoek te Anzegem te brengen en werd er met heel wat belangstelling ontvangen want het gebeuren was vlugger te Anzegem aangekomen dan Hector met zijn ezeltje. Zelfs een fotograaf was er al ter plaatse om dit nu honderdjarig beeld vast te leggen, doch we kunnen het adres van de fotograaf niet achterhalen. Foto genomen te Anzegem op de Aardappelhoek. Kind Mores Hector ° Anzegem 10-08-1893 En zijn stiefvader Devogelaere Polydore, weduwnaar Deseyn Leonie ° Schelderode 18-12-1856. 16